Zanesljivo financiranje za poplačilo dobaviteljev

Med glavnimi prioritetami vsakega podjetja je poplačilo dobaviteljev, saj je le tako možno poslovati brez zapletov in težav. Seveda imajo različna podjetja na tem področju različne potrebe in ni nujno, da bodo to veliki stroški, a zelo verjetno je, da se bodo prav na tem področju pokazale morebitne težave. Najbolj značilne so težave z likvidnostjo, hitro se zgodi, da podjetje ne more plačati svojih obveznosti in prav pri plačilu nabave se pogosto zatika. Tu torej iščemo rešitve, ki nam poslovanje močno olajšajo. Najdemo lahko dobre opcije, ki jih je pametno izkoristiti, saj je plačevanje dobaviteljev ključnega pomena, če želimo uspešno poslovati.

Kako si olajšati poplačilo dobaviteljev?

V vsakem primeru bomo imeli nekaj dela in stroškov s tem, da zagotovimo nemoteno dobavo nujnih surovin in izdelkov, ki jih potrebujemo za delo. To ni vedno problem, običajno s svojo dejavnostjo brez težav pokrijemo stroške nabave, težava se pojavi le v primeru, da denarja od svojih kupcev ne dobimo pravočasno, da bi poplačali dobavitelje.

Gre torej za težave z likvidnostjo, ne nujno z zaslužkom. V vsakem primeru pa je pametno te težave pravočasno odpraviti, da se ne bodo stopnjevale – če poplačilo dobaviteljev zanemarimo, se bo naposled ustavila celotna proizvodnja in pojavili se bodo še veliko večji problemi. Težave z likvidnostjo lahko naslovimo na več načinov. Pogosto se podjetja odločajo za kredit, druga priljubljena opcija pa je faktoring, ki zagotavlja stalno likvidnost in nima tako visokih stroškov.

Za poplačilo dobaviteljev morajo skrbeti tudi uspešna podjetja

Morda bi si mislili, da je likvidnostni krč simptom slabega poslovanja, a v resnici gre pogosto za druge vzroke, ki so morda povezani celo z velikimi poslovnimi uspehi. To se zgodi predvsem pri manjših podjetjih in start-upih, ki želijo ob prvih uspehih povečati proizvodnjo in izpolniti vsa nova naročila. Kljub temu, da zelo uspešno poslujejo in si obetajo velikih zaslužkov, morajo najprej investirati v nadgradnjo, zaposliti več ljudi, nabaviti več surovin … Vse to so stroški, ki se pojavijo pri uspešnih podjetjih, ne moremo pa jih vedno plačevati sproti, saj denarja od kupcev ne dobimo takoj.

Ravno zato je pri uspešnih podjetjih zelo priporočljiv faktoring. Ta odpravlja tveganja za likvidnostni krč in omogoča redno poplačilo dobaviteljev kar iz lastnih sredstev, ki jih dobimo iz prodaje. Pri uspešnih podjetjih s hitro rastjo je prav to lahko rešitev za uspešno tranzicijo, v nasprotnem primeru pa se začnejo pojavljati še razne druge težave.

Poplačilo dobaviteljev v posebnih primerih

Najbolje je, da za poplačilo dobaviteljev ustvarimo ustrezno rutino in se na ta način izognemo težavam. Lahko pa v nekaterih primerih pričakujemo tudi določene razlike. Če recimo nabavo plačamo takoj, dobimo pri mnogih dobaviteljih ugodnejše cene in posebne popuste. To se splača izkoristiti, saj so razlike lahko velike. Če pa zamujamo s plačilom, bomo imeli seveda težave. Najbolje bo, da najdemo hitro in učinkovito rešitev, pogosto se v takšnih primerih za poplačilo dobaviteljev priporoča kredit, saj je treba to hitro urediti, kredit pa nato odplačujemo s prihodki iz prodaje, kar nam seveda omogoča prav nemotena dobava.

Investiranje v zavarovana posojila

Če bi želeli svoje prihranke nekoliko oplemenititi, je investiranje v zavarovana posojila lahko izvrstna ideja. Prav to je namreč opcija, ki ponuja odlično razmerje med tveganjem in pričakovanimi donosi. Poleg tega se investiranja lahko lotimo takoj brez kakšnega predznanja, pri dobri investicijski platformi smo deležni odlične uporabniške izkušnje in dobre podpore. Kot nalašč torej za tiste, ki želijo svoja sredstva hitro in brez težav naložiti.

Poleg tega ima investiranje v zavarovana posojila še nekatere druge prednosti, ki se jih splača spoznati. Tako se postavlja ob bok nekaterim bolj znanim investicijskim opcijam, mnoge tudi gladko prekosi. Seveda ne gre za univerzalno rešitev, lahko pa so zavarovana posojila pomemben del razgibanega investicijskega portfelja. Najbolj izstopajo v družbi drugih investicij z minimalnim tveganjem.

Investiranje v zavarovana posojila ima minimalno tveganje

Pri večjih investicijah ne želimo tvegati, denar želimo imeti varno naložen in pridobivati obresti na dolgi rok. Tako imamo na voljo le nekaj investicijskih možnosti, pri katerih verjetno ne bomo izgubili denarja:

  • Bančni depoziti
  • Zavarovana posojila
  • Obveznice
  • Skladi
  • Zlato

Bančni depoziti imajo minimalno tveganje, enako lahko zatrdimo za obveznice. Zavarovana posojila odpravljajo tveganje z zavarovanjem, kar v praksi odlično funkcionira. Skladi so priljubljena izbira za tiste, ki iščejo dobro investicijo z nizkim tveganjem, a vsekakor lahko denar pri tem tudi izgubimo. Še nekoliko višje je tveganje pri dragih kovinah – čeprav ima zlato načeloma stabilno vrednost, ki skozi čas raste, nimamo pravih zagotovil, da vrednost ne bo padla.

Varnostni mehanizmi za investiranje v zavarovana posojila

Prav minimalno tveganje je glavni razlog za izbiro investicijo, kot so zavarovana posojila. Tu imamo namreč opravka z varnostnimi mehanizmi, ki preprečujejo izgube investicije. Investiramo v posojila, ki denar generirajo z obrestmi, ki jih plačajo posojilojemalci. Če posojilojemalec posojila ne plača, investitorji seveda ne morejo pričakovati obresti oziroma dobička. Denar pravzaprav izgubimo, a ravno tu pride do izraza varnostni mehanizem – posojila so zavarovana, morebitne izgube se financirajo iz skupnega sklada, v katerega vplačujejo vsi investitorji. Tako tudi v primeru neplačil naložbe ne izgubimo, le donosi so nižji.

Seveda je neplačilo izjema, investiranje v zavarovana posojila večinoma poteka tako, da financiramo posojilo, nato pa dobimo investicijo povrnjeno z obrestmi, ne da bi imeli kakršnekoli težave ali kakšno delo z investicijo.

Pričakovani donosi za investiranje v zavarovana posojila

Minimalno tveganje je le ena plat investicij, na drugi strani imamo še pričakovane donose. Samo kombinacija lahko naredi investicijo res atraktivno. Investiranje v zavarovana posojila ima izvrstno razmerje med tveganjem in donosi, ponuja nam pravzaprav kar dobre donose, kar za investicije z minimalnim tveganjem ni značilno. Obresti pri posojilih lahko znašajo tudi kakšnih 8%, kar je odlična obrestna mera za investicije z minimalnim tveganjem, takšna številka že ponuja znaten dodatni prihodek, sploh pri višjih zneskih in dolgoročnem varčevanju. So pa donosi različni glede na to, za kakšna posojila se odločamo. Investicijska platforma bo verjetno ponudila več možnosti, tako da se lahko odločimo, kdaj nam bo investiranje v zavarovana posojila ponudilo najboljši rezultat. Stopnjo tveganja in pričakovane donose torej lahko prilagodimo svojim interesom.

Avtomatiziran obračun prispevkov

Med računovodskimi opravili je prav obračun prispevkov tista obveznost, ki pesti praktično vsakega podjetnika. Ne le zato, ker obračun spremljajo znatni stroški, temveč tudi zato, ker je treba obračun seveda opraviti in ugotoviti, katera plačila so zahtevana in v kakšnih zneskih. To velja za vsako podjetje in tudi za samostojne podjetnike, ki bodo imeli pravzaprav s tem še nekaj dodatnega dela, če ne koristijo storitev računovodskega servisa.

V večjih podjetjih je z obračunom prispevkov in drugimi sorodnimi opravki seveda še več dela, a za to običajno skrbijo računovodski servisi ali pa zaposlena računovodska ekipa. Vseeno ima podjetje na svoji strani nekatere odgovornosti, ki si jih lahko na različne načine olajša. Obračun prispevkov je načeloma možno v veliki meri kar avtomatizirati, to je gotovo atraktivna rešitev za praktično vsako podjetje.

Program za obračun prispevkov

To storimo seveda tako, da se poslužimo pomoči računalniških računovodskih orodij, ki imajo funkcionalnosti za delo s prispevki. Vsekakor se splača izbrati zmogljiv sistem te vrste, saj nam ta orodja močno pomagajo pri praktično vseh pomembnih opravilih pri upravljanju podjetja, obračun prispevkov pa je le ena izmed uporabnih funkcij.

Običajno se prispevke obračunava v sklopu obračuna plač. Program mora pri tem ponujati vse potrebne nastavitve, določiti moramo vsaj zavarovalno podlago in osnovo, dodamo pa še morebitne dodatke. Zelo koristno je, če program lahko sam ponudi vse potrebne podatke, da jih ni treba vedno vnašati ročno. Enako velja za plače, pri teh je fleksibilnost pri obračunavanju ključnega pomena, saj imamo pogosto opravka s kakšnimi spremembami, dodatki in podobno.

Za popoln nadzor nad obračunom prispevkov in plač skrbijo napredni računovodski programi, ki nam delo na tem področju res močno olajšajo.

Obračun prispevkov za samostojne podjetnike

Zelo dobrodošle so te funkcije tudi za samostojne podjetnike in druge manj zahtevne podjetnike. Nekateri sploh ne koristijo storitev računovodskega servisa, drugi pa imajo osnovne pakete, ki podjetniku še vedno puščajo veliko dela. Ravno v takšnih primerih pride program za računovodska opravila še kako prav, saj ne moremo pričakovati, da bo podjetnik to delo stalno opravljal kar ročno.

Vsekakor je priporočljivo, da samostojni podjetnik sodeluje z računovodskim servisom, v tem primeru že lahko pričakuje tudi avtomatski obračun prispevkov vsak mesec. Sodelovanje pa si na različnih področjih poenostavi prav s programsko opremo, ki skrbi za odličen pregled nad poslovanjem in avtomatsko pripravo pomembne dokumentacije za računovodstvo. Tako pridejo tudi za manj zahtevne podjetnike pogosto v poštev napredni računovodski programi, ki se jih splača s pridom izkoristiti.

Kateri program za obračun prispevkov izbrati?

Za kar najboljšo izkušnjo se splača izbrati program, ki na enem mestu združuje celo zbirko uporabnih funkcij. Seveda mora vsak podjetnik sam poznati svoje potrebe in ugotoviti, katere funkcije mu bodo dejansko koristile. Končna izbira je odvisna od lastnosti podjetja in potreb podjetnika, a računamo lahko na to, da bodo med najbolj atraktivnimi možnostmi tisti programi, ki na trgu tudi sicer izstopajo s svojimi naprednimi funkcionalnostmi, tudi če so morda v izhodišču bolj prilagojeni zahtevnejšim uporabnikom. Še vedno namreč omogočajo enostaven obračun prispevkov in poenostavijo tudi druge pogoste opravke.

International faktoring za uspešno mednarodno poslovanje

Pri poslovanju v tujini moramo biti še posebej pozorni na to, da imamo vedno na voljo zadostno zalogo likvidnih sredstev. To lahko zagotovi international faktoring, namenjen prav tistim, ki poslujejo večinoma s tujimi partnerji in strankami. Pri poslovanju v tujini moramo biti še bolj fleksibilni, saj stranke pogosto zahtevajo daljše plačilne roke, svoje pa dodajo tudi komplikacije pri sprejemanju plačil iz tujine. Tako ne moremo vedno računati na hitro plačilo računov in nimamo vedno na voljo likvidnih sredstev iz prodaje, ko jih potrebujemo. Da bi se izognili težavam, ki izvirajo iz tega, se splača izkoristiti international faktoring kot vir zanesljivega financiranja.

International faktoring koristi izvoznikom

Za faktoring se odločajo predvsem izvozniki, ki iščejo dobre stranke na tujih trgih. Ena izmed glavnih prodajnih točk takšnega podjetja so tudi ugodni plačilni pogoji, gotovo se splača ponuditi nekoliko daljše plačilne pogoje, ki dajejo kupcu več fleksibilnosti in zbudijo več zaupanja. Za kupca so daljši plačilni roki idealni, za prodajalca pa so lahko veliko tveganje. K temu dodamo še tveganja za zamude in neplačila, tako lahko pride do velikih težav, če se zanašamo na ta plačila.

Izvozniki imajo s poslovanjem v tujini gotovo že dovolj težav in izzivov, zato se ne želijo soočati še s tveganji pri plačilih. Da bi bili na tujih trgih kar se da konkurenčni, morajo imeti stalno zalogo likvidnih sredstev, ki jih porabljajo za plačevanje obveznosti, kot tudi za razvoj svoje dejavnosti in druge investicije. Tako se international faktoring izkaže za veliko konkurenčno prednost, ki lahko močno olajša poslovanje v tujini.

Kako international faktoring pomaga v praksi

Prednost faktoringa se v praksi kaže predvsem v tem, da lahko pričakujemo takojšnja plačila izdanih računov. To ima več prednosti:

  • Plačilo prejmemo takoj. Takoj imamo na voljo likvidna sredstva, ki jih lahko brez omejitev uporabimo pri poslovanju.
  • Znebimo se opravkov s terjatvami. Upravljanje terjatev je lahko velika nevšečnost, ki zahteva nekaj časa, truda in denarja. Vse to prevzame faktor ob odkupu terjatve.
  • Kupcem pripravimo bolj privlačne ponudbe. Ponudimo lahko daljše plačilne roke in imamo več fleksibilnosti pri sprejemanju plačil, saj bo za to v veliki meri skrbel faktor.

Podjetja, ki znajo izkoristiti prednosti, ki jih prinaša faktoring, bodo gotovo izkoristila to priložnost. S stalno dostopnimi sredstvi za neovirano poslovanje v tujini se takoj odprejo mnoge priložnosti, s katerimi si podjetje pridobi konkurenčno prednost in se uveljavi na tujem trgu.

Ponudniki za international faktoring

Glede na to, da gre za zelo močan finančni instrument z velikim potencialom, se splača za faktoring izbrati zanesljivega in uglednega partnerja oziroma faktorja. Običajno se ta podjetja v veliki meri posvečajo tudi izvoznemu faktoringu, tako da ne bo težko najti pravega strokovnjaka, ki se spozna prav na te izzive. Upoštevamo njihove izkušnje in prilagodljivost njihove ponudbe. Stroški pri faktoringu običajno niso visoki, pravzaprav se storitev financira kar iz terjatev, ki jih na ta način prodamo, zato ne bo veliko stroškov ali skrbi s plačevanjem. Tako je international faktoring zelo elegantna storitev, ki v praksi odlično deluje.

Pregled pri parodontologu

Veliko lahko za svoje zobe storimo sami doma ali pa z rednimi obiski pri osebnem zobozdravniku, včasih pa pride v poštev tudi pregled pri parodontologu. K specialistom se seveda ne odpravljamo brez posebnega razloga, zato je treba vedeti, v katerih primerih nam tak strokovnjak lahko pomaga. Običajno lahko pričakujemo, da nas bo k parodontologu napotil osebni zobozdravnik, lahko pa se že vnaprej pozanimamo, katere storitve so na voljo pri teh strokovnjakih in v kakšnih primerih jih običajno koristimo.

Ugotovili bomo, da parodontolog opravlja celo vrsto storitev, ki so lahko zelo koristne za vzdrževanje zdravega in lepega zobovja. Nekatere storitve so preventivne in se jih lahko poslužimo tudi, če nimamo kakšnih posebnih težav z zobni. Še veliko bolj priporočljiv pa je pregled pri parodontologu za tiste, ki imajo težave z obzobnimi tkivi ali pa načrtujejo kakšne zahtevnejše posege, kot je namestitev implantatov.

Pregled pri parodontologu za zdravljenje obzobnih tkiv

Že sam naziv parodontolog marsikoga spomni na parodontozo oziroma parodontalno bolezen. To je bolezen obzobnih tkiv, do katere pride zaradi neustrezne ustne higiene in dolgotrajnega vnetja dlesni. Ravno za takšne težave je specializiran parodontolog, ki se praviloma ukvarja z različnimi vrstami vnetij v ustni votlini. Parodontoza je kot najpogostejša bolezen te vrste tudi najpogostejši razlog za pregled pri parodontologu, ni pa edina možnost.

Poleg tega parodontologi opravljajo tudi preventivne in diagnostične storitve, torej niso namenjeni le tistim, ki se že soočajo z resnimi težavami zaradi vnetij v ustni votlini. Poleg tega gre za strokovnjake, ki se dobro spoznajo na obzobna tkiva, zato so njihove storitve nepogrešljive tudi pri nekaterih drugih večjih posegih, predvsem pri namestitvi zobnih vsadkov oziroma implantatov.

Pregled pri parodontologu za namestitev implantatov

Parodontolog ima pomembno vlogo pri načrtovanju zdravljenja z zobnimi vsadki, čeprav težave z obzobnimi tkivi morda niso glavni razlog za uporabo tovrstnih protetičnih rešitev. V vsakem primeru je treba namreč implantat zanesljivo namestiti na svoje mesto, to pa pomeni vgradnjo v kost pod zobovjem.

Namestitev implantatov je treba premišljeno načrtovati in brezhibno izvesti, saj imajo vsadki izjemno pomembno nalogo. Hkrati te storitve tudi nasploh vplivajo na zdravje obzobnih tkiv in ne želimo tvegati kakšnih težav. Tako je pregled pri parodontologu nujen, če se pripravljamo na zdravljenja z implantati, pa tudi po namestitvi implantatov in protetičnih nadomestkov, ko je treba spremljati celjenje tkiv in delovanje implantatov. Le tako lahko pričakujemo, da z implantati ne bo težav in bomo s temi rešitvami na dolgi rok tudi povsem zadovoljni.

Druge storitve parodontologov

V ponudbi najdemo še nekatere dodatne storitve, ki jih lahko koristimo za kar najboljši rezultat pri vzdrževanju zdravega in lepega zobovja. Ni nujno, da gre za storitve, ki naslavljajo kakšne specifične bolezni in težave. V nekaterih primerih parodontolog lahko poskrbi tudi za lep izgled zobovja in se te storitve kombinirajo z estetskimi posegi, še posebej pri namestitvi kakšnih dentalnih izdelkov za lepši nasmeh. Pa tudi sicer je nega obzobnih tkiv ključnega pomena za splošno zdravje zobovja in ustne votline, zato se pregled pri parodontologu priporoča prav vsem, ki želijo za svoje zdravje res dobro poskrbeti.

Pričvrstitev zobne proteze

Za zobe se splača dobro skrbeti, saj imajo ključno funkcijo in hkrati skrbijo tudi za izgled obraza. Če zobe izgubimo jih je treba nadomestiti, običajno s protetičnimi izdelki, ki ponujajo zelo dobre rezultate. Pozorni pa moramo biti na to, da je pričvrstitev zobne proteze izvedena brezhibno, le tako se bomo na kakovostno protezo res lahko zanesli. Izbrati moramo preverjene iz uveljavljene materiale in izdelke, storitve pa opravljamo pri uglednih in izkušenih zobozdravnikih. Tako lahko pričakujemo odličen končni rezultat, torej trajno in brezhibno funkcionalnost zobne proteze, s katero bomo res povsem zadovoljni.

Pri izdelavi proteze imamo na voljo več možnih rešitev, odvisno od stanja in pričakovanj, pa tudi od osebne izbire. Med najbolj elegantnimi rešitvami je pričvrstitev zobne proteze na implantate, kar je lahko idealna rešitev za brezzobost, protetični izdelki na implantatih pa so prav tako posrečeni pri nadomeščanju posameznih zob.

Pričvrstitev zobne proteze na implantatih

Zobni implantati oziroma vsadki se uporabljajo za mnoge posege, pri katerih je treba v ustno votlino zanesljivo namestiti protetične izdelke. Že za nadomeščanje posameznih manjkajočih zob je implantat izvrstna rešitev, še bolj očitne pa so prednosti te opcije pri izdelavi proteze za celotno zobovje.

Pričvrstitev zobne proteze na implantatih je lahko zelo enostavna in hitra, vsaj v primerjavi z drugimi rešitvami, ki jih imamo na voljo, če želimo s protetičnim nadomestkom nadomestiti celotno zobovje. Običajno uporabimo tako imenovano all on 4 protezo, ki se namesti na štiri implantate, včasih pa potrebujemo šest implantatov. V vsakem primeru je namestitev implantatov relativno preprosta, običajno ne zahteva rezanja in operacije. Prave prednosti pa se pokažejo na dolgi rok, pričakujemo lahko popolno zanesljivost in dolgo življenjsko dobo, več deset let bo proteza svoje delo opravljala brezhibno.

Izbira zobozdravnika za pričvrstitev zobne proteze

Namestitev protetičnih nadomestkov je v vsakem primeru dokaj zahtevno opravilo, ki ga lahko zaupamo le zanesljivemu in izkušenemu zobozdravniku. Za pričvrstitev zobne proteze na implantate moramo najprej najti zobozdravnika, ki sploh ponuja takšne izdelke in storitve, saj teh ne najdemo kav v vsaki ordinaciji. Običajno se odločimo za zasebnega zobozdravnika, pri katerem imamo na voljo več opcij in dodatno prilagodljivost.

Splača se pobrskati po ponudbi in najti zobozdravnika, ki lahko ponudi višji standard pri implantatih in protetičnih izdelkih. Res je, da bo cena za te izdelke in povezane storitve verjetno nekoliko višja, a pričakujemo lahko veliko boljši rezultat in zelo prijetno izkušnjo.

Cena za pričvrstitev zobne proteze

Kakšna pa bo cena? Težko je podati točno številko, saj se prave rešitve vedno oblikujejo na podlagi točnih zahtev, ki jih postavlja posamezen primer. Okvirno bo storitev all on 4 stala nekaj tisoč evrov, običajno okoli 5000 evrov, kar je razumljivo glede na obseg dela in končni rezultat. Posamezni implantati in protetični izdelki so seveda bistveno cenejši, le nekaj sto evrov bo treba odšteti za najcenejše rešitve te vrste. Za pričvrstitev zobne proteze lahko včasih dobimo zelo dobre ponudbe, tudi ugledni zobozdravniki imajo lahko privlačne cene, ki se jih splača izkoristiti – seveda pa moramo najprej dobro poznati ponudbo in počakati na pravo priložnost.

Sadje na delovnem mestu

Za optimalno produktivnost pri delu lahko poskrbimo na različne načine, v končni fazi pa o rezultatu odločajo nešteti dejavniki, ki jih imamo le stežka stalno pod kontrolo. Pametno je torej, da naredimo čim več za to, da ustvarimo kar se da prijetne pogoje za delo – pomaga lahko tudi sadje na delovnem mestu, saj je zdrav prigrizek vedno dobrodošel, tako za malico kot tudi za sprostitev in osvežitev. S sadjem popestrimo svoje delovno okolje in poskrbimo za veliko bolj prijetno klimo. V okolju, kjer smo vajeni monotonega dela, je to vsekakor dobrodošla sprememba, ki ima lahko zelo velike učinke.

Katero sadje na delovnem mestu izbrati?

V praktično vsaki trgovini z živili imamo na voljo celo zbirko različnih sadežev, med katerimi lahko izbiramo. To pa še ne pomeni, da bo tudi vsaka izbira enako primerna za delovno okolje. Nekatere sadeže namreč doma brez težav uživamo, na delovnem mestu pa so veliko bolj nerodni.

Tako večinoma izbiramo sadje, ki ga na delovnem mestu brez težav zaužijemo. Priljubljeni so sadeži, kot so jabolka, banane, hruške, grozdje, jagode in podobno, skratka sadeži, ki jih ni treba posebej pripravljati, večinoma jih niti ne olupimo. Če si lahko privoščimo nekaj več časa za malico, lahko pridejo v poštev tudi pomaranče in mandarine, kivi, kaki, ananas, granatno jabolko in drugi sadeži. Je pa to odvisno od časa in prilagodljivosti, najmanj težav bomo imeli, če lahko sadje na delovnem mestu pripravimo v miru, po možnosti v kuhinji.

Druga opcija je seveda ta, da sadje pripravimo že doma in ga primerno zapakiramo, tako imamo pri delu vedno pri roki prigrizek, ki ne zahteva dodatne priprave.

Dostava za sadje na delovnem mestu

Še bolj elegantna možnost za tiste, ki želijo svoje delovno mesto dobro založiti z mamljivim sadjem, je gotovo dostava sadja na delovno mesto. To storitev ponujajo nekateri dostavljavci, ki se specializirajo prav za takšna naročila. Pričakujemo lahko odlično izkušnjo, saj so storitve povsem prilagojene tovrstnim povpraševanjem.

Dostava sadja na delovno mesto je zelo priročna predvsem za delodajalce, ki želijo imeti v svojih poslovnih prostorih vedno na voljo zadostno zalogo sadja. Še posebej koristna pa je dostava za tiste, ki sadje ponujajo svojim strankam, poslovnim partnerjem in drugim obiskovalcem v poslovalnicah in poslovnih prostorih. V tem primeru je vsekakor pametno izbrati zanesljivega in uveljavljenega ponudnika, ki bo redno dostavljal sveže sadje, na delovnem mestu bo torej vedno na voljo okusen prigrizek.

Izkoristite široko ponudbo sadja za delovno mesto

Res je, da so nekateri sadeži kot nalašč za uživanje na delovnem mestu, drugi pa so za to okolje nekoliko manj primerni. A na voljo imamo nešteto vrst sadja in zelenjave, v poštev pridejo raznovrstni sadeži, ki se zelo posrečeno znajdejo v različnih okoljih. Tako se splača izbirati tudi med kakšnimi bolj eksotičnimi možnostmi, kot je pomelo, pasjonka ali papaja, posrečene so lahko tudi nekatere vrste zelenjave, na primer korenje ali paradižnik. Sadje na delovnem mestu lahko vključuje še oreščke, suho sadje, solato, smoothije … Vse te opcije se splača spoznati in izkoristiti izvrstne priložnosti, ki jih ponujajo.

Varna investicija za brezskrbno prihodnost

Če želimo kar najbolje poskrbeti za brezskrbno prihodnost, je varna investicija gotovo najboljša možnost. Varno naložen denar, ki redno prinaša visoke donose, je odlična ideja za tiste, ki lahko nekaj svojega premoženja vložijo v obetavne finančne produkte. Na ta način denar ne bo počival nekje na računu, temveč se bo plemenitil in rastel. Na dolgi rok bo razlika nadvse očitna, zato je smiselno začeti že takoj.

Dodaten razlog, ki prepriča v smiselnost tovrstnih investicij, je gotovo tudi ta, da je investiranje na ta način povsem enostavno. Poslužimo se lahko spletnih servisov, ki omogočajo investiranje preko interneta, kar je zelo priročna in povsem varna izbira. Med zanesljivimi ponudniki lahko najdemo takšne, ki nudijo 100% zavarovanje investicij in nadpovprečne donose, dodaten plus pa predstavljajo napredni sistemi za enostavno upravljanje investicij.

Varna investicija brez težav

Mnoge od investiranja premoženja odvrnejo dolgotrajni in zahtevni postopki, ki vključujejo obisk bank, delo z birokracijo, podpisovanje dokumentov in podobne opravke. Poleg tega si marsikdo misli, da varna investicija zahteva podrobno poznavanje finančnih produktov in spretno odmerjanje razpoložljivih sredstev. S pomočjo naprednih spletnih servisov se lahko tem nevšečnostim povsem izognemo, zanesljivi ponudniki namreč ustvarijo veliko bolj prijetno izkušnjo, ki takoj vodi do potenciala za visoke donose investicij.

Vse je možno opraviti kar preko spleta. Investicijske platforme so praviloma zelo prijazne do uporabnikov, čeprav še vedno zagotavljajo popolno varnost za investitorja. Tako bo treba opraviti postopek registracije in prijave, ne bo pa veliko dela z birokracijo. Uporabniška izkušnja je v tej fazi zelo prijetna in že kmalu boste pripravljeni na prvo investicijo. Nekatere platforme so posebej prilagojene začetnikom, ki se ne želijo ukvarjati z kompleksnimi postopki in zahtevnimi odločitvami že takoj na začetku.

Varna investicija je dostopna tudi začetnikom

Poleg tega, da investicijske platforme omogočajo enostavno registracijo in prijavo, močno poenostavljajo tudi preostale postopke. Sredstva bo treba prenesti na investicijski račun, kar je možno opraviti preko spleta. Nato pa že lahko začnemo z investiranjem.

Vsaka varna investicija zahteva nekaj premisleka, a v sistemu, ki je že v izhodišču prilagojen začetnikom, bo delo bistveno lažje. Pregleden seznam ponuja vse opcije, v katere lahko investiramo, obenem pa prikazuje tudi vse potrebne informacije, ki nam odločitev olajšamo. Pri nižjih zneskih ni bojazni, da bi zagrešili kakšno usodno napako, zato bodo začetniki lahko brez skrbi preizkusili delovanje sistema in se spoznali z osnovnimi zakonitostmi investiranja, ob tem pa že bodo varno naložili del svojega premoženja v obetavne finančne produkte.

Investiranje na dolgi rok

Prva investicija še ne bo prinesla bogastva, prav tako ne moremo pričakovati osupljivih zaslužkov že po enem dnevu. Varna investicija pokaže svoje prednosti na dolgi rok, sploh pri platformah, ki ponujajo 100% zavarovanje in nadpovprečne donose. Premoženje je varno naloženo in vseskozi prinaša donose, s tem da investitorju v to ni treba vložiti kakšnega dodatnega dela. Stanje investicij seveda lahko spremljamo in vložke tudi enostavno prilagajamo, naposled pa bo prišel čas za izplačilo – tudi to je zahvaljujoč dovršenim investicijskim platformam enostavno, denar pa bo na bančnem računu že v nekaj dneh.

Donosna investicija z vezavo sredstev in dano obrestno mero

Vezava sredstev v zavarovana posojila predstavlja dobro naložbeno možnost, pri čemer se donosna investicija ustvari z dano variabilno ali fiksno obrestno mero, ki jo investicijska platforma ali finančna institucija ponudi svojim vlagateljem. Investitor veže določen znesek v posamezno posojilo, ki deluje kot bančni depozit, za to pa pridobi obrestno mero.

Investiranje vlagatelju prinaša donosnost tem, ko se naložba obrestuje. Temu pravimo tudi plemenitenje sredstev skozi določeno časovno obdobje, ki se določi pred pričetkom investicije. Ko se naložba izteče, pa vlagatelj dvigne sredstva iz računa. Ročnost naložbe zatorej določa, ali je investiranje dolgoročno ali kratkoročno. Običajno je tako, da za dolgoročne naložbe ponujajo višje obrestne mere.

Donosna investicija – do 10 odstotni letni donosi

Naložb v zavarovana posojila in bančne depozite ne smemo zamenjevati z bolj tveganimi naložbami, kot so vrednostni papirji, kjer so donosi zelo visoki, vendar so tudi tveganja visoka. Pri obrestovanju vložene glavnice proces investiranja namreč poteka drugače, zato ne gre pričakovati tako visokih zaslužkov kot na borznih trgih.

Pri izboru investicijske platforme pa je potrebno vsaj nekaj vedeti o tem, kolikšne letne donose lahko vlagatelji pričakujejo. Sicer je veliko odvisno tudi od izbora naložb, vendar pa platforme ponujajo različne obrestne mere. Dobro je izbrati platformo, ki ima izračunano povprečno letno donosnost vseh vlagateljev v višini od 8 do 10 odstotkov. To so realna pričakovanja, ki nudijo dober zaslužek.

Kako vedeti, kaj je dobra obrestna mera?

Posplošeno gledano je dobra obrestna mera tista, ki prinaša dober pasiven dohodek. Vendar na drugi strani ponudniki naložb v zavarovana posojila in bančne depozite nudijo različne obrestne mere, ki so odvisne od drugih dejavnikov, kot je na primer tveganje. Na primer, investicijska platforma za reinvestiranje posojilojemalcu odobri vlogo za kredit, vendar pri tem skupaj z bonitetno hišo preveri njegovo kreditno sposobnost.

Sicer platforme zelo pazijo in opravljajo večstopenjsko ocenjevanje posojilojemalca, preden odobrijo kredit in ga kot naložbo ponudijo na platformi vlagateljem v financiranje, a so s tem tudi povezana tveganja. Donosna investicija je povezana z višjo obrestno mero, le-ta pa z nižjo kreditno sposobnostjo in bonitetno oceno posojilojemalca, saj je tveganje večje, zato so tudi zaslužki večji. Enako velja za nekoliko nižjo obrestno mero in posledično višjo bonitetno oceno posojilojemalca.

Kako z avtomatskim investiranjem ustvariti zaslužek?

Nekatere platforme za investiranje v zavarovana posojila nudijo poleg naložbenega portfelja tudi auto invest funkcijo, ki vlagateljem omogoča, da aktivirajo samodejno investiranje, ki ga opravlja algoritem. Investitor že sam prej izbira najbolj ustrezne naložbe glede na ročnost, dano obrestno mero in minimalen znesek, ki ga je potrebno vložiti v naložbo. Z aktiviranjem funkcije za samodejno investiranje pa si algoritem zapomni značilnosti vseh dosedanjih naložb in sam investira v nove naložbe, ki se pojavijo na platformi.

Zato se donosna investicija še poveča, saj vlagatelju ni potrebno ves čas spremljati novo objavljenih naložb in iskati najbolj primerne, saj to naredi računalniški algoritem. S tem investitor prihrani čas, nato pa v naložbenem portfelju le spremlja donose in ob zapadlosti naložb nakaže sredstva na svoj bančni račun v samo nekaj korakih.

Spirulina v prahu je izjemno bogata z mnogimi hranili

Spirulina v prahu se že stoletja uporablja kot naravni vir hrane in velja za super živilo v številnih državah sveta. Uvrščamo jo med cianobakterije ali modro zelene alge, ki rastejo tudi v ekstremnih pogojih, ki niso gostoljubni za večino organizmov, ki prebivajo v vodi. Običajno jo gojijo v umetnih in naravnih jezerih ter jo nato nabirajo ročno in predelajo v kapsule, tablete ali prah.

Morska alga nudi številne koristi za zdravje, saj se ponaša s 60 odstotno vsebnostjo beljakovin. Vsebuje več beljakovin kot katerakoli druga zelenjava. Hkrati je bogat vir beta karotena, različnih mineralov in gama linolenske kisline, ki je pomembna esencialna maščobna kislina. Uživamo jo lahko v različnih napitkih, smoothijih, jogurtu in drugih živil.

Spirulina v prahu kot bogat vir hranil

To super živilo so uživali že starodavni Azteki, saj so vedeli, da je polno hranil. Alga je postala spet priljubljena, ko je NASA predlagala, da bi jo lahko gojili v vesolju, da bi astronavti dobili v telo pomembna hranila, ki jih potrebujejo. Ena žlica posušene alge namreč vsebuje veliko beljakovin, vitaminov B1, B2 in B3, baker, železo, magnezij, kalij in mangan.

Poleg tega ima enaka količina le 20 kalorij in 1,7 grama prebavljivih ogljikovih hidratov. Gre za eno izmed najbolj hranljivih živil na svetu. Vsebuje tudi omega 6 in omega 3 maščobne kisline v ustreznem razmerju ter esencialne aminokisline. Če na dan zaužijemo eno manjšo žličko posušene alge, dobimo v telo skorajda vsa pomembna hranila, ki jih telo potrebuje.

Spirulina v prahu s številnimi koristmi za zdravje

Dodatek k prehrani iz alg ima močne antioksidativne in protivnetne lastnosti, zato pomaga pri preprečevanju kroničnih vnetij in ščiti pred oksidativnimi poškodbami. Glavna sestavina se imenuje fikocianin. To je antioksidativna snov, ki daje algi edinstveno modro zeleno barvo, in zavira tvorbo vnetnih signalnih molekul.

To super živilo ima tudi druge koristi za zdravje. Gama linolenska kislina ohranja zdrav živčni sistem. Hkrati pa je alga znana tudi po tem, da povečuje raven energije, zmanjšuje raven holesterola, pomaga izboljšati imunski sistem ter delovanje jeter in ledvic. Uporablja se tudi za omilitev simptomatike pri boleznih srca in ožilja ter pri diabetesu. Priporoča se tudi vsem, ki se borijo s pomanjkanjem železa v krvi.

Kako uživati dodatek k prehrani?

Majhno žličko posušene alge lahko vmešamo v kozarec vode ali soka in vsebino popijemo. Lahko pa prah vmešamo tudi v osvežilni smoothi. Že majhna količina globoko pigmentirane alge bo barvo pijače obarvala v temno modro-zeleno. Njen okus je rahlo slan kot okus morske zelenjave, zato lahko ta okus omilimo, če algo vmešamo v sadni sok ali bolj gost napitek z okusom.

Posušeno algo pa lahko dodamo tudi v nekatera živila, ki jih želimo speči. Pri tem ne gre pretiravati, zato da hrana ne bi dobila preveč močnega okusa. Kar se tiče dnevnega odmerjanja se priporoča odmerek od 11 do 20 gramov. Spirulina v prahu je primerna tudi za otroke, vendar v nižjih odmerkih, tja od 3 do 10 gramov na dan, kar je ena manjša čajna žlička.