Kako vstopiti v svet računovodstva?

Kako se lotiti učenja računovodstva?

Računovodstvo ni za vsakogar, če pa ste eden izmed tistih, ki mu številke niso tuje in želite kariero v računovodstvu ali zgolj poskrbeti za lastno računovodstvo v podjetju, berite dalje.

1. korak je obisk seminarja računovodstva oziroma tečaja računovodstva

2. korak – priporočeno je prebrati kakšno knjigo oz. priročnik na temo računovodstva.

3. korak – najbolj se boste naučili z delom v praksi pod nadzorom mentorja, ki vas bo usmerjal, vodil in vam dajl navodila za delo.

Tudi če ne nameravate postati računovodja v nekem podjetju ali se podati na lastno pot in ustanoviti računovodski servis, vam znanje o računovodstvu , kot podjetniku, omogoča lažje sprejemati poslovne odločitve. Prav tako se boste lažje pogovarjali z bankami in ostalimi finančnimi institucijami.

Kdo vse potrebuje znanje o računovodstvu?

  • Podjetniki
  • Osebe, ki želijo vodiliti poslovne knjige podjetnikom
  • Osebe, ki želijo v svojem podjetju zmanjšali stroške računovodstva.

Vir: Mateja.si

Obstaja razlika med računovodjo in knjigovodjo?

Računovodstvo in knjigovodstvo

Seveda obstaja razlika med računovodstvom in knjigovodstvom. Če ne drugega že samo v imenu: računovodstvo/knjigovodstvo.

Morda si boste lažje predstavljali, če vam predstavimo izraza v angleškem jeziku:

  • Knjigovodja = bookkeeper, booking – pomeni knjiženje, torej knjiženje v poslovne knjige.
  • Računovodja = accountant, account – pomeni račun ali konto. Torej računovodja skrbi za vodenje računov.

Računovodstvo pomeni:

  • knjiženje poslovnih dogodkov (nakup, prodaja, priprava poročil za banke) ki spada pod knjigovodstvo.
  • proučevanje podjetja in izračunavanje bonitete podjetja, ki spada pod računovodsko analiziranje.
  • pripravljanje načrtovanja poslovanja podjetja skupaj z direktorjem, ki spada pod računovodsko planiranje.
  • nadziranje računovodskih podatkov, poslovnih knjige in poročil, kar spada pod računovodsko nadziranje.
  • svetovanje poslovodstvu pri poslovnih odločitvah glede na računovodske podatke, kar spada pod računovodsko informiranje.

V mikro in majhnih podjetjih ali v majhnih računovodskih servisih mora velikokrat ena oseba obvladovati vse zgoraj omenjene naloge.

Vir: Mateja.si