Enostavno in dvostavno knjigovodstvo

Ob ustanovitvi podjetja se lahko samostojni podjetniki v okviru svojega računovodstva odločijo med dvema načinoma vodenja poslovnih knjig: vodijo lahko enostavno ali dvostavno knjigovodstvo.

O svoji odločitvi mora samostojni podjetnik DURS obvestiti najkasneje v 8 dneh po začetku poslovanja. Med letom spreminjanje izbranega načina vodenja poslovnih knjig ni mogoče, v primeru da se za spremembo načina vodenja vendarle odločimo, pa moramo o tem obvestiti DURS najkasneje do 31. decembra tekočega leta.

Velika večina podjetnikov, ki na začetku še ne izda in prejme velikega števila računov, sprva vodi enostavno knjigovodstvo. Kasneje, ko se število poslov zviša, pa presedlajo na dvostavno knjigovodstvo, ki v primerjavi z enostavnim knjigovodstvom podjetju ponuja veliko več poslovnih informacij.

Enostavno knjigovodstvo lahko vodijo podjetja, ki v prvem letu ne zaposlujejo povprečno več kot 3 delavce ter kasneje, če njihovo povprečno število delavcev ne presega 3, imajo letne prihodke, nižje od 42 tisoč evrov in povprečna vrednost aktive ne presega 25 tisoč evrov. V nasprotnem primeru mora podjetje poslovne knjige voditi po načinu dvostavnega knjigovodstva.