Tekmovanje za izbor Mladega podjetnika leta 2014

Zavod mladi podjetnik vabi mlade podjetnice in podjetnike, da se udeležijo izbora za mladega podjetnika leta 2014. Izbrali bodo mladega podjetnika oziroma podjetnico, ki se je s svojim dosedanjim delom v podjetju izkazal/a za nadpovprečno uspešnega, inovativnega in prodornega.

Pomembno je, da deluje v etični panogi, je bolj ali manj samorasel podjetnik/ca in deluje v panogi, ki je bodočim mladim podjetnikom zanimiva in realno dosegljiva. Hkrati si želijo, da zmagovalec, kot uspešen mladi podjetnik, služi kot zgled vsem slovenskim mladim podjetnikom. 

Pogoji za prijavo:

  • Podjetnik oziroma člani podjetniške skupine morajo biti starejši od 16 let oziroma v povprečju ne smejo presegati starosti 33 let,
  • podjetje ne sme biti mlajše od dveh mesecev in starejše od petih let (ustanovitev po 1.1.2009 in pred 1.1.2014),
  • podjetnik oziroma podjetniška skupina mora biti večinski (51%) lastnik podjetja,
  • podjetje je lahko tudi franšiza slovenskega ali tujega podjetja, vendar mora biti podjetje oziroma podjetniška skupina večinski lastnik podjetja.

Vir: Zavod mladi podjetnik

 

Javno povabilo za spodbujanje usposabljanja zaposlenih

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil razpis, katerega namen je spodbujanje usposabljanja zaposlenih. Razpisal je sredstva v višini 1.246.641,52 evrov, najvišji možni znesek sofinanciranja v evrih pa je:

  • za veliko podjetje 30.000 evrov;
  • za srednje podjetje 20.000 evrov,
  • za malo podjetje 10.000 evrov in
  • za mikro podjetje 4.000 evrov.

Z razpisom ciljajo na naslednje zaposlene: starejše od 50 let, ženske z največ dokončano osnovno šolo in invalide. Na osebo je možno prejeti 700 evrov oz. 1.500 evrov za javno veljavne programe. Rok za oddajo ponudb je 31.10.2014, ponudbe pa se sicer zbirajo že od 5.5.2014 dalje.

Vir: Sklad-kadri.si