Zavarovanje terjatev – v kakšnih primerih?

Zavarovanje terjatev je primerno zlasti za mala podjetja, saj jim sodelovanje s faktorinško hišo omogoča do 80 odstotkov vnaprejšnje financiranje terjatev, na podlagi česar si lahko finančno opomorejo.

Vendar pa tovrstna storitev ni pomembna samo za mala podjetja – prav vsako podjetje, ki želi odpraviti tveganje glede finančne nediscipline, se lahko odloči za zavarovanje terjatev, saj gre za nadvse učinkovite postopke.

In v kakšnih primerih je zavarovanje terjatev še najbolj priporočljivo? Zavarovanje terjatev je za podjetje priporočljivo zlasti v primeru, ko ima težave pri preverjanju kreditne sposobnosti svojih kupcev, ko posluje preko odprtega računa in ko se na trgu nahaja močna konkurenca, ki nudi ugodne plačilne pogoje in nizke cene.

Ko se podjetje odloča za različne oblike zavarovanja terjatev, naj ima v mislih, da lahko svojo terjatev do kupcev zavaruje tudi s pomočjo zastavne pravice na premičninah ali nepremičninah (hipoteka), s poroštvom ali s t. i. menico.

Izberite podjetje Achilles d.o.o

Zavarovanje terjatev vam omogoča učinkovito zavarovanje plačil izbranih kupcev ter poskrbi za bolj zanesljivo in finančno stabilno poslovanje vašega podjetja. V podjetju Achiles d.o.o. imamo mnogo izkušenj in vam zagotovimo zanesljivo zavarovanje terjatev, zato ne odlašajte s klicem.

Kdaj je aktualno zavarovanje terjatev?

Vsako podjetje, ki želi odpraviti tveganja, povezana s finančno nedisciplino, se lahko odloči za zavarovanje terjatev, saj so tovrstni postopki nadvse učinkoviti. Na podlagi finančnih analiz se namreč lahko odobri določen limit zavarovanja terjatev.

Svojo terjatev do kupcev lahko vaše podjetje zavaruje s pomočjo zastavne pravice na premičninah ali nepremičninah (hipoteka), s poroštvom ali s t. i. menico. In kdaj je priporočljivo zavarovati svoje terjatve? Zavarovanje terjatev je za podjetje priporočljivo zlasti v primeru, ko težko preveri kreditno sposobnost svojih kupcev, ko posluje na odprt račun ali ko se na trgu nahaja močna konkurenca, ki nudi privlačne cene in ugodne plačilne pogoje.

Zavarovanje terjatev do kupcev iz Slovenije in tujine

Dandanes je zaradi nestabilnega finančnega trga in vsesplošne gospodarske krize težko poslovati s partnerji le na podlagi medsebojnega zaupanja. Vsako uspešno podjetje stremi k temu, da poslovno tveganje zniža na minimum, zato predstavlja zavarovanje terjatev postopek, s katerim lahko v vaše poslovanje vnesete varnost in predvidljivost.

Poleg tega, da lahko zavarujete terjatve do kupcev, ki imajo sedež v Sloveniji, se lahko odločite tudi za zavarovanje terjatev do kupcev, ki se nahajajo v tujini. Prednost tega ukrepa je med drugim tudi v tem, da se za to storitev lahko dogovorite brez vednosti kupcev, saj bo kupec izvedel, da ste se proti njemu zavarovali samo v primeru, če ne bo upošteval pogodbenih oz. dogovorjenih rokov.

Ob sklenitvi pogodbe vas v podjetju Achilles pozovemo, da nam posredujete podatke o kupcih ter višino potrebnega limita (prometa ali odprtih postavk) za vsakega posamičnega kupca, ne glede na to, če se nahaja na domačih tleh ali v tujini. Ob aktivaciji storitve si zagotovite finančno varnost in brezskrbno poslovanje kjer koli na svetu.