Odkup nezapadlih terjatev z regresno ali brezregresno pravico

Odkup nezapadlih terjatev omogoča podjetjem financiranje terjatev in posledično tudi pripomore k odpravi tveganja zaradi neplačevanja s strani kupcev. Podjetje tako na podlagi izstavljene fakture pridobi ustrezna sredstva, s katerimi lahko financira nadaljnjo rast obsega poslovanja, obenem pa odpravi tveganje pred neplačevanjem s strani kupcev.

Pri odkupu nezapadlih terjatev ločimo regresni in neregresni faktoring. V primeru regresnega faktoringa, ki se običajno ponudi za odkup terjatev od podjetij, ki nimajo dobre bonitetne ocen, mora odstopnik poravnati celoten izplačan znesek skupaj z zamudnimi obrestmi in stroški financiranja, medtem ko pri brezregresnemu faktoringu odstopnik ni dolžan poravnati neplačanih terjatev, zato je tovrstna storitev tudi dražja.

V Sloveniji se pojavljata obe varianti, nekateri ponudniki pa vam omogočajo odkup tudi posamičnih nezapadlih terjatev, kar predstavlja za naročnika tudi večji strošek.

Preverite, s kom sodelujete

Bodite pozorni, da za odkup nezapadlih terjatev izberete zaupanja vredno podjetje, ki bo poskrbelo za celotno izpeljavo postopka in se držalo dogovora. Podjetju Achilles d.o.o. je zagotovo pravi naslov, saj imamo vrsto let izkušenj in dolgo referenčno listo zadovoljnih strank.

Poleg same realizacije postopka vam bomo tudi svetovali, katere odločitve so za vas najbolj smotrne, ter poskrbeli, da boste s končnim izidom maksimalno zadovoljni.

Faktoring – katere vrste poznamo

Faktoring omogoča nenehen vir financiranja podjetjem, ki poslujejo na domačem in tujem trgu, saj jim omogoča odkup terjatev brez dodatnega materialnega zavarovanja in jim obenem nudi zaščito pred tveganjem neplačila.

Nemoteno poslovanje brez čakanja na plačila

Faktoring zagotovi hitro rastočim podjetjem in podjetjem z likvidnostnimi težavami denarna sredstva takoj po izstavitvi računa, namesto da čakajo na končni rok zapadlosti računa.

Poznamo več vrst faktoringa: popoln faktoring in varni faktoring nudita 100% prevzem tveganja proti neplačilu kupca, regresni faktoring vključuje upravljanje s terjatvami in omogoča financiranje na osnovi t. i. regresne pravice, ki predstavlja odstopljene terjatve brez prevzemanja tveganja, uvozni faktoring pa omogoča odkup terjatev s strani faktor hiše v tujini.

Poznamo tudi enkratni oz. stalni odkup terjatev z regresno ali brez regresne pravice ter odprti in tihi odkup terjatev. Pri prvem je dolžnik z odkupom terjatev seznanjen in se z njim strinja, pri drugem pa dolžnik z odkupom terjatev ni seznanjen.

Ne glede na obliko sodelovanja, za katero se odločite, je najbolj pomembno, da se povežete s podjetjem z bogatimi izkušnjami. V podjetju Achilles d.o.o. smo vam z veseljem na voljo in smo prepričani, da vam lahko zagotovimo najbolj konkurenčno ponudbo, ki bo prinesla želene rezultate in vam omogočila nemoteno poslovanje.