Kakšne vrste računovodstev poznamo?

Poznamo več vrst računovodstev, kako jih razdelimo, pa je odvisno od tega, po kakšnem kriteriju gledamo. Običajno velja, da jih delimo po različnih področjih spremljanja poslovanja. Po tem kriteriju poznamo finančno, stroškovno in poslovodno računovodstvo. V nadaljevanju so preberite nekaj razlik med posameznimi oblikami.

Prvo je finančno računovodstvo, ki je zadolženo za posredovanje podatkov o poslovanju med objekti, kot so lastniki, kupci, prodajalci, proizvajalci, dobavitelji, država in javnost in zgoščene podatke o samem poslovanju znotraj objektov. Ukvarja se z beleženjem premoženja ter obveznostih, kot so dokumenti nabave in prodaje, s terjatvami do dobaviteljev, kupcev, s transakcijami denarja med poslovnimi objekti, s krediti, posojili ter davčnimi obveznostmi.

računovodstvo

katere vrste računovodstva poznamo (Vir – FreeFoto.com)

Drugo vrsto bi lahko opredelili kot malo bolj analitično. To je stroškovno računovodstvom ukvarja pa se z analizami, z razčlenjevanjem ter proučevanjem poteka poslovanja znotraj posameznega objekta. To računovodstvo se manj ukvarja s pravili in zakonodajo kot finančno, se pa bolj osredotoča na uspeh podjetja. Preučuje naložbe v podjetje, stroške materiala, plače, proizvodnje, izidi in podobno. Za namen podjetja v določenih intervalih (to so medletna, letna in pogostejša poročila) izdeluje poročila o finančnih odhodkih in prihodkih v podjetju.

Poslovodno računovodstvo je tretja vrsta računovodstva. S tem, ko jo obravnavano kot tretjo vrsto, ne govorimo čisto po pravici, saj ni popolnoma ločeno od finančnega in stroškovnega računovodstva, temveč izhaja iz prvih dveh. Od prvih dveh se razlikuje predvsem v tem, da je namenjeno k informiranju o poslovanju znotraj podjetja. Ker je namenjeno za podjetje samo, zakonsko ni obvezno. Medtem ko mora na primer finančno računovodstvo delovati po črki zakona, pa za poslovodno računovodstvo ni potrebno. Prilagaja se potrebam podjetju.