Faktorinška podjetja so cenejša kot posojilodajalci

Povpraševanje po faktorinskih podjetjih je v zadnjih letih visoko v porastu. To je posledica dejstva, da so sposobna pomagati organizacijam s kratkoročnimi sredstvi, ko poslovneži in lastniki podjetij ne morejo dobiti posojila od drugih posojilodajalcev. Večina posojilodajalcev namreč zahteva, da je podjetje že več let v poslu in v teh letih ustvarja dobiček.

Poleg tega, se običajni posojilodajalci radi primejo premičnin in nepremičnin, kot so oprema, stroji in stavbe. S tem si zagotovijo, da bo podjetje vrnilo denar, če jim ga ne bo, bodo obdržali premičnino ali nepremičnino. Faktorinška podjetja, s svojimi storitvami podjetnikom ponujajo financiranje, v zameno, da odkupijo račun, ki ima višjo vrednost.

Kako storitev deluje?

Ko podjetje proda račun faktorinškemu podjetju, storitvi rečemo faktoring. To je dober način za financiranje različnih kratkoročnih denarnih primanjkljajev. Obstajajo številne prednosti te storitve. Strošek je veliko nižji od navadnega posojila, saj na primer nima obresti. Poleg tega ima podjetje nadzor nad vsem denarjem.

Najlažje si faktoring predstavljate tako. Podjetje proda račun faktorinškemu podjetju za nižjo vrednost, kot je vrednost računa. Tako podjetje, namesto da bi čakalo 45 dni na plačilo računa, takoj pridobi denar. Dolžnik mora nato račun plačati faktorinškemu podjetju. Razlika med znižano ceno računa, ki jo je faktorinško podjetje plačalo podjetju, in med originalno vrednostjo računa, faktorinško podjetje dobi kot zaslužek.

Faktoring ali kredit?

Krediti bank (Vir – Bigstockphoto.com)

Kako izbrati pravo faktorinško podjetje?

Preden se odločite za pravo podjetje, preverite zgodovino delovanja podjetja, saj je na trgu zaradi vedno večjega povpraševanja veliko novih ponudnikov in niso vsa enako dobra. Prav tako preverite, kako deluje. Vsako podjetje ima svoj slog delovanja in zahteva drugačne postopke ter ceno.

FURS je ugotovil več kršitev davčnih zavezancev

V zadnjih nekaj tednih je Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) opravila več temeljitih preiskav davčnih zavezancev, ki pri svojem poslovanju uporabljajo gotovino. Kot kažejo ugotovitve te državne finančne institucije, je še vedno opaziti precejšnje število nepravilnosti – teh naj bi bilo okoli šest odstotkov.

In za kakšne kršitve pravzaprav gre? Zavezanci so večinoma napake napravljali pri izdajanju računov v obliki, ki sploh ni več dovoljena, ali pa so izdajali račune iz vezanih knjig računov, ki predhodno niso bile potrjene pri Finančni upravi Republike Slovenije (spomnimo: od 31. januarja 2015 je obvezno izdajanje računov iz posebne vezane knjige računov, ki jo predhodno potrdi FURS). Ena izmed kršitev je bila tudi ta, da računov sploh niso izdajali.

V omenjenih primerih gre za posebno hude davčne prekrške. Globe so temu primerno visoke, saj znašajo od 20 tisoč do 250 tisoč evrov.

Vir: FURS

 

Davčne blagajne bodo obvezne z 2.1.2016

Vlada RS je pravkar objavila predlog zakona o davčnem potrjevanju računov, ki bo s seboj prinesel novo obvezo za podjetnike: uvedbo davčnih blagajn.

Elektronska podpora za davčne blagajne bo odprta od 1.12.2015 dalje, kar bo zavezancem dalo možnost, da postopoma preidejo na sistem davčnih blagajn oz. na sistem obveznega potrjevanja računov. A zadnji rok, da to storijo, bo 2.1.2016, ko se prehodno obdobje zaključi.

Novost: uvedba davčnih blagajn

Prehodno obdobje: 1.12.2015 – 2.1.2016

Zadnji rok za uvedbo davčnih blagajn: 2.1.2016

Predlog zakona, ki ga je objavila Vlada RS, pa določa tudi predhodno obdobje za tiste zavezance, ki uporabljajo vezano knjigo računov. To obdobje bo potekalo do 31.12.2017. S tem datumom bodo vsi zavezanci, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju, izbrali med uporabo elektronske naprave za izdajo računov ter uporabo vezane knjige računov.

Vir: SAOP