Zakaj je računovodstvo pomembno za podjetje?

Računovodstvo je pojem, ki bi ga moral poznati vsak lastnik podjetja. Biti na tekočem o vaših financah s pravilnim računovodstvom, je ključnega pomena za rast in obstoj vašega podjetja. Obstaja več razlogov zakaj je tako pomembno.

Ker se ukvarja z dejavnostjo podjetja in njegovimi financami se mu pogosto reče tudi »jezik posla«. Je tudi glavni del podjetja za pomembne odločitve. Vašemu podjetju pomaga pri vnaprejšnjem načrtovanju, zato lahko z njegovo pomočjo oblikujete vaš proračun, planirate nakupe in ste pripravljeni na nepričakovane stroške. Prek računovodstva imate tudi pregled nad vašimi stroški, zato lahko, če vam gre v nekem obdobju dobro, tudi prihranite denar za kasnejše čase, ko ga bolj potrebujete. Pomembno je tudi zato, da pravočasno odplačate posojila, vidite do kdaj vam morajo drugi vrniti posojeno, kdaj morate plačati davke in podobno. Točni podatki o financah pridejo prav še posebno ob času, ko je treba izpolnjevati obrazce za plačevanje davkov, videli boste koliko manj stresno bo za vas, če boste imeli to urejeno vnaprej.

Vašemu podjetju tudi pomaga, da se povzpne na naslednjo raven načrta podjetja.  Pomaga zastaviti cilje za vaš posel. Koristno je tudi pri preprečevanju goljufij v vašem podjetju, in sicer s pomočjo ustreznih notranjih kontrol. Naslednja prednost je tudi ta, da boste z njegovo pomočjo točno vedeli ali vaše podjetje raste ali nazaduje in če ja za koliko odstotkov, ali pa mogoče od začetka ostaja enako.

Če boste z njegovo pomočjo videli, da podjetje raste in mu gre dobro, boste točno vedeli, da je čas, da najamete nove delavce ali se preselite v večji poslovni prostor.

Če med letom nimate dovolj časa, da bi sami urejali finance in imeli pregled nad porabo in prihranki je za vaše podjetje bolje, da najamete nekoga, ki se na to spozna in se bo lahko že med letom posvečal le temu.

Kako ravnati z zapadlimi terjatvami

Ravnanje z zapadlimi terjatve bi lahko bolj opredelili kot umetnost kot pa znanost. Večino težav z zapadlimi terjatvami se da rešit že s preventivnimi postopki, kot so predčasno pregledovanje kupcev, njihovih preteklih plačevanj, pisnimi dokumenti in dogovori ter s kreditno kontrolo kupcev.

Ko račun ni poravnan do roka, takrat temu rečemo zapadle terjatve. Ko se to zgodi, morate za reševanje tega problema sprejeti nekatere odločitve. Stanke, ki ne plačajo računov do roka, morate obravnavati drugače od ostalih. Če je to vaša dolgoletna stranka, ki je do sedaj redno odplačevala dolgove, se najverjetneje problem skriva v finančnih težavah stranke. Sploh do takšnih strank morate biti previdni, da ne ogrozite vašega dosedanjega poslovnega odnosa.

Drugače je z novimi strankami, saj je neplačevanje računa, lahko znak za nespoštovanje in kaže na to, da stranka sicer bi lahko plačala, vendar tega noče. Pri novih strankah morate biti torej v takšnih situacijah bolj previdni.

Takšne stranke lahko opozarjate s pisnimi ali telefonskimi opozorili. Pri tem dokumentirajte vse postopke in informacije, saj bodo koristne, če bo moralo priti do tožbe. Na pomoč naj vam priskoči nekdo, ki se spozna na takšne situacije. To so lahko odvetniki, najpogosteje pa so to kar podjetja, ki se ukvarjajo s točno takšnimi zadevami. Podjetja vam lahko pomagajo pri tem, da bo stranka plačala zapadli račun. Takšna podjetja velikokrat ponujajo tudi odkup zapadlih terjatev. To vam bo še posebno prav prišlo takrat, ko denar potrebujete takoj in se ne želite spopadati z neplačniki. Dobra lastnost tega je, da boste zagotovo prejeli plačilo za račun. Slabša plat pa je, da se boste morali deležu plačila odreči, saj boste za odkup morali plačati tudi podjetju, ki bo prevzelo vaše tveganje.