Sedem mitov o intelektualni lastnini

Intelektualna lastnina je zelo obširen pojem, katerega gotovo pozna že vsak podjetnik. Je pa pri tem še pomembnejše ravnanje z njo ter s tem povezano dobro poznavanje mitov, ki pripomore k pravilnemu postopanju.

Upoštevanje oz. poznavanje mitov o intelektualni lastnini vas bo ubranilo veliko nepotrebnih stroškov:

1. mit: Veliko lastnikov podjetij misli, da je njihovo podjetje avtomatski lastnik vse intelektualne lastnine ustvarjene s strani zaposlenih, kar pa načeloma niti ni res. Do vse intelektualne lastnine, nastale z delom vaših zaposlenih ali zaveznikov ste vi kot lastnik podjetja omejeni oz. nimate nobene pravice.

2. mit: Uveljavljanje patenta, se razlikuje od države do države. V primeru razširitve poslovanja v zunanji trg se predhodno pozanimajte o morebitnih zakonih in veljavnosti patenta.

3. mit: Vedno preverite vse pogodbe in maile, če so le-ti pravi in ne ponarejeni. Dogaja se, da zaradi površnega branja pride do zlorabe in okoriščanja. Preverite, če ste pošto in priložen račun res dobili iz zapisane organizacije, ter se prepričajte, da bo šlo plačilo pristojbine v prave roke.

4. mit: Včasih je bilo avtorsko zaščitene produkte lahko prepoznati, saj je bilo zakonsko določeno, da morajo imeti vidno navedeno oznako ©. Vendar se na to več ne gre zanašati, kajti zakon se je spremenil in za zaščitene produkte več ni nujno, da imajo oznako. Pred uporabo produktov preverite o njegovi avtorski zaščiti, ter si prihranite strošek.

5. mit: Ne zatiskajte si oči, da boste informacijo zaščitili, če jo boste obravnavali kot ”poslovno skrivnost”. Do neke mere bo to že šlo, vendar, ko pridete pred sodišče, se bo veliko težje zagovarjati, saj bo potrebno priskrbeti še veliko konkretnih dodatnih dokazil o skrivnem ravnanju.

6. mit: Dajanje zaščitnih oznak svojim produktom, so bolj ali manj nepomembne ter ravno tako tudi ne več nujne. Z njihovim vključevanjem na produkte si boste ob njihovi nepravi uporabi, nakopali več stroškov kot pa koristi, ki bi jih morali na koncu imeti. Poskrbite le, da bodo ustrezno zaščiteni.

7. mit: Razvijte svojo strategijo o vaši intelektualni lastnini. Če sami morda niste ravno vešči in želite prihraniti čas, se obrnite po pomoč in mnenje k strokovnemu svetovalnemu sodelavcu tega področja, ki vas bo znal pravilno usmeriti.

Vir: entrepreneur.com

Podjetnost pri mladih. Začeti je treba pri učiteljih

SPIRIT Slovenija, javna agencija Slovenije, je septembra zaključila zadnjo izmed petih delavnic, na kateri so se učitelji in profesorji učili, kako spodbujati podjetništvo med mladimi. Za finančno plat projekta je poskrbelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, vsega skupaj pa se je delavnic udeležilo 150 ljudi.

V prvi vrsti je bil dogodek namenjen osnovnemu informiranju učiteljev osnovnih in srednjih šol o novem izbirnem predmetu, ki se bo uvedel k pouku, kot enotedenski program, Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetja. S pomočjo tega programa bodo poskusili otroke vzpodbujati k samoiniciativnostnemu in podjetniškemu razmišljanju, na delavnicah pa so se učitelji seznanjali s tem, kako pristopiti k vodenju tega predmeta. Pridobivanje teoretičnega znanja so popestrili še s navezovanjem izkušnje, situacije in dogodke v resničnem življenju, ki sta jih predajala asistent in profesor iz Ekonomske fakultete v Ljubljani in iz Fakultete za management na Primorskem.

Znanje, ki ga bodo pridobili učitelji, bodo lahko prenašali naprej preko že omenjenega novega enotedenskega programa Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo naprej, poleg tega, pa ga bodo lahko izkoristili tudi za tedne podjetnosti, ki bodo potekali tako v osnovnih kot v srednjih šolah.

Javna agencija Slovenije SPIRIT je že do sedaj spodbujala izvajanje interesnih dejavnosti s področja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti, to pa namerava opravljati tudi v prihajajočem šolskem letu, s tem da bo prvič vključila tudi novi že omenjeni enotedenski program. Posebnost tega programa je, da bodo imele osnovne in srednje šole zagotovljene tudi mentorsko podporo.

Če želimo spodbujati podjetništvo, sploh pri mladih, moramo začeti že pri tistih, od katerih mladi dobijo največ znanja. To so učitelji, zato je prav, da se spodbujajo takšni programi.

Vir: http://www.mgrt.gov.si