Osnove o blagovni znamki

Blagovna znamka igra veliko vlogo pri prepoznavanju podjetja in kakovosti ponudbe. Preden se boste lotili iskanja in registracije vaše blagovne znamke, morate poznati o tem poznati vsaj osnove.

  1. Poznavanje pomena blagovne znamke

Pomembno je, da veste, kaj znamka je oziroma kaj ni. Blagovna znamka je oblika intelektualne lastnine, sestavljene iz besed, fraze, simbola in oblikovalskih značilnosti, ki ločujejo vaše produkte od produktov konkurence. Pomen blagovne znamke je, da z intelektualno lastnino združuje produkte istega podjetja in jih ločuje od ostalih podjetij.

  1. Kje želite tržiti vašo znamko?

Želite prodajati vaš produkt le v lokalni okolici, znotraj države, ali mednarodno? Od tega je odvisno, če se vam jo splača registrirati in kje se vam jo splača registrirati. Za trženje blagovne znamke znotraj Slovenije, je dovolj registracija na Uradu RS za intelektualno lastnino. Druge možnosti so prijave pri uradu Evropske unije za harmonizacijo notranjega trga ali mednarodna prijava, ki je tudi možna pri slovenskem uradu.

  1. Preverite, če kdo že uporablja blagovno znamko

Preverite ali že obstaja podjetje, ki trži svoje produkte z isto blagovno znamko. To je zelo pomembno, saj se želite izogniti kasnejšim sporom, ki se lahko končajo s sodbo. Če je blagovna znamka že samo podobna preveč, tako da bi lahko zmedla kupce, potem ni primerna.

  1. Izberite pravo blagovno znamko

Vaša znamka naj vsebuje kreativno ime, vendar dovolj znano besedo, da si jo bodo kupci lažje zapomnili. Pri tem pomislite na to, s kakšnim poslom se ukvarjate in kdo so vaši kupci.

S 1. februarjem bodo za napačno (ne)uporabo davčnih blagajn začeli pisati kazni

Po enem mesecu je še vedno veliko zavezancev, ki ne uporabljajo davčne blagajne. 2015 je bilo leto, ko je bilo o tem že veliko govora, vendar je uporaba še vedno majhna. Kot lahko razberemo iz različnih medijev, so razlogi za to različni. Zavezanci krivijo nedelovanje davčnih blagajn ali prezapletene postopke. Namesto davčnih blagajn zato mnogi uporabljajo vezano knjigo računov, kar sicer je v skladu z zakonom. Tudi če zavezanci v januarju za gotovinsko izdajo računov ne uporabljajo ne enega, ne drugega, potem v najslabšem primeru dobijo opozorilo, kljub temu, da so bile obljubljene visoke kazni. A to naj od februarja naprej ne bi veljalo več. Od takrat naprej bodo kršitelji za neupoštevanje zakona namesto opozoril že začeli dobivati visoke denarne kazni.

Inšpektorji bodo z denarno kaznijo lahko sankcionirali vse, ki so kakorkoli vpleteni v izdajo računov za gotovinsko plačevanje. Sem spadajo izdajatelji računov, ki morajo biti vključen v sistem davčne blagajne, osebe, ki bodo za storitev ali izdelek plačali z gotovino in ponudniki programske opreme.

Kaj morajo upoštevati posamezni subjekti, da bodo opravili plačilo storitve skladno z zakonom?

Podjetniki

Najbolj bodo na udaru podjetniki, ki se ukvarjajo s prodajo blaga, gostinstvom in tistim, ki svoje storitve opravljajo na domu. To so na primer trgovine, gostinski lokali, prodajalci na tržnici, frizerski saloni, ponudniki prostorov za športno rekreiranje in podobno. Ti bodo najbolj pod očesom inšpekcije ravno zato, ker jih bodo najlažje preverjali. Podjetniki, ki izdajajo račune za gotovinsko plačevanje, morajo imeti primerno programsko opremo, ki je povezana z internetom in v sistem davčnih blagajn. Njihov račun mora biti oblikovan v skladu z zakonom, med drugim mora imeti tudi QR kodo. Če imajo podjetniki vezano knjigo računov, mora biti tudi ta prijavljena v sistem. Vsak račun izdan z vezano knjigo, morajo potrditi preko spleto.

Potrošniki

Inšpekcija bo preverjala tudi potrošnike. Njihova glavna naloga je, da zahtevajo račun in ga obdržijo do svojega odhoda. Šele letos se je začelo obveščati, da bodo sankcionirani tudi potrošniki, če bodo kršili pravilnik sistema davčne blagajne, 2015 o tem praktično ni bilo govora.

Ponudniki programske opreme

Da bodo računi primerno oblikovani in bo povezava z bazo sistema davčnih blagajn delovala, so odgovorni ponudniki programske opreme. Če njihovi programi ne bodo ustvarjeni v skladu z zakonom, bodo kazensko odgovarjali tudi oni.

Registracija blagovne znamke in postopek

Z registracijo blagovne znamke podjetje zaščiti svoj produkt pred tem, da bi ga konkurenca kopirala in prodajala pod istim imenom. Blagovna znamka prinaša tudi precej drugih pozitivnih stvari, kot je boljše prepoznavanje in ugled podjetja. Poglejmo najprej, kako v Sloveniji registrirati blagovno znamko.

V Sloveniji blagovno znamko lahko zaščitijo tako slovenski državljani ali podjetja, kot osebe iz drugih držav. Postopek registracije se začne na Uradu za intelektualno lastnino. Slovenski predstavniki lahko prijavo vložijo sami, medtem ko morajo predstavniki iz tujine za to pridobiti zastopnika. Na srečo predstavnikov znamke, njim ni potrebno zagotavljati primernost prijave, ampak je to dolžnost urada. V primeru neprimerne prijave, urad enostavno zavrne prijavo. V primeru uspešne prijave, imajo imetniki drugih znamk možnost ugovora proti registraciji predlagane blagovne znamke. Dolžnost urada je spet, da preveri ustreznost ugovora. Blagovna znamka je lahko zavržena v celoti ali le delno. Če prijavitelju uspe registrirati blagovno znamko, veljavnost znamke traja deset let. Ta doba pa se lahko poljubno podaljšuje.

Za uspešno registracijo blagovne znamke mora predlagatelj registracije upoštevati pravila, Urada Republike Slovenije za lastnino. Ta so zapisana na njihovi uradni spletni strani. Na isti strani so zapisana tudi pravila, česa se ne sme registrirati kot znamko.

Registracija možna tudi v tujini

Slovenske osebe pa lahko znamko registrirajo tudi v tujini. V tem primeru ima več možnosti. Lahko znamko registrira le v eni tuji državi, lahko mednarodno, lahko pa v Evropi. Registracija blagovne znamke v eni tuji državi, je navadno podobna, kot za tuje osebe v Sloveniji. To pomeni, da tuji prijavitelj potrebuje zastopnika. Mednarodna registracija se nanaša na vsaj 80 držav, ki so članice Madridskega sporazuma o mednarodnem registriranju znamk.  Takšna prijava se lahko izvede v Sloveniji, je pa za to potrebno plačati pristojbino. Podobno velja tudi za registracijo znamke v Evropi, le da se ta nanaša samo na evropske države.

Faktoring je prava rešitev, a predvsem pomembno je izbrati tudi ustrezno faktoring družbo

Ko se enkrat znajdete v položaju, da ima vaše podjetje več strank dolžnikov, ki omejujejo poslovanje, kot pa strank rednih plačnikov, je potem skrajni čas, da resno premislite o tem, kako boste rešili to težavo in svojemu podjetju zopet priskrbeli pritok denarja. Ker je finančna stabilnost podjetja nujna, je potrebno vsakega neplačnika po določenem času obravnavati z resnejšimi postopki, ki bodo zagotovo poskrbeli za pritok izgubljenega denarja. Kot odgovor na to težavo, se kot izredno učinkovit kaže faktoring.

Faktoring predstavlja za podjetnike in njihova podjetja učinkovito finančno orodje oz. način financiranja, ki zagotavlja do približno 80 odstotno, takojšnje povračilo izgubljenega denarja ter prispeva k večji finančni likvidnosti v podjetju.

Če se odločate za faktoring, ste gotovo na pravi poti. Pa vendar, sama odločitev za to, še ni vse. Na trgu je veliko faktoring družb, veliko ponudb in ravno zato se ni potrebno zaleteti prehitro ter še tukaj po nepotrebnem izgubljati denar. Preučite ponudbo na trgu in prihranite. Idealen pripomoček za preučevanje ponudbe je že sam internet, ki vam bo pokazal vse potencialne ponudnike. Naredite si seznam tistih, za katere menite, da so najugodnejši za vas. Pametno je izbirati oz. gledati predvsem tiste družbe, ki imajo poslovne izkušnje s takšnimi podjetji kot je vaše, skušajte najti čim bolj sebi podobne situacije. Tako ste lahko prepričani, da bodo znali delovati tudi v vašem primeru. O najugodnejši rešitvi glede izbire prave faktoring družbe za vas, povprašajte tudi svoje poslovne, podjetniške kolege, ki so se znašli že v podobni situaciji. Zatem boste lahko svoj seznam še nekoliko bolj skrajšali na dva ali tri ponudnike. Nato kontaktirajte ali pa se oglasite na vseh izbranih faktoring družbah, jim predstavite situacijo v kateri ste se znašli in jih prosite naj vam napišejo ponudbo, na podlagi katere se boste odločili za tisto, ki je za vas najugodnejša.

Pri odločanju o ustrezni faktoring družbi na podlagi njihove ponudbe, je pametno biti pozoren predvsem na faktorinško provizijo in na katere vse storitve jo zaračunajo. Ob primerjanju ponudb, takoj vidimo katera ima najmanjšo provizijo, vendar ravno ta, ki ima najmanjšo, zna biti najbolj zvita in vas na koncu stati več kot si bi sploh mislili. Ravno zato obvezno preberite še ves droben tisk v katerem razkrivajo na kaj vse se zaračunava še dodatna provizija in se šele nato odločite.

Vir: Factorfinders.com