Omogočite si olajšano poslovanje, omogočite si oprostitev prispevkov

V prispevku bomo tokrat obravnavali zgodbo, kako doseči oprostitev prispevkov, komu so namenjeni in kaj je potrebno narediti, da dosežete oprostitev prispevkov. Zakaj bi to želeli? Berite dalje.

Po konkretnem premišljevanju in načrtovanju ste se odločili, da imate vse kar je potrebno za samostojno pot. Ste ambiciozni, samozavesti, verjamete v svoje sposobnosti in odločili ste se za odprtje lastnega podjetja. Odločali ste se med družbo za omejeno odgovornostjo in samostojnega podjetnika. Odločili ste se za samostojnega podjetnika. Zavedate se, da je vložek manjši, kajti začetni kapital oziroma ustanovitveni kapital ni potreben. Je pa zato večje tveganje. Samostojni podjetnik odgovarja z vsem svojim premoženjem za morebitne negativne posledice podjetja. In ker stremite k čim nižjim stroškom poslovanja, vam navajamo začetne stroške pri podjetniku in možnosti kako jih lahko zmanjšate oziroma vsaj vplivate nanje.

Kot rečeno otvoritev s.p. je brezplačno. Je pa potrebno vsakega 15. v mesecu plačati določene prispevke. Ti so prispevek za pokojnino, za zdravstveno zavarovanje, socialno varstvo in starševsko varstvo. Tako prispevki za podjetnika znašajo približno 340 evrov mesečno.

Ker pa je vsak začetek težak, država omogoča delno oprostitev prispevkov. Prvo leto poslovanja je podjetniku dodeljen 50 % “popust” na pokojninsko zavarovanje. Kar privede na 230 € na mesec za prvo leto. Naslednje leto je podjetnik oproščen plačevanja prispevkov v višini 30 % za pokojninsko zavarovanje, kar na mesečni ravni znaša približno 260 €. V kolikor podjetnik ima družino, natančneje otroka mu pripada še dodatna oprostitev prispevkov. Lahko torej rečemo, da država nudi ustrezno pomoč, pri prvih korakih mladih podjetnikov. Samo vprašanje je ali jih boste izkoristili in obrnili sebi v prid.

Kaj se zgodi, ko podjetje uporablja zastarelo opremo za računovodstvo?

Vsako podjetje mora poslovati tako, da je korak pred konkurenco, naj gre za ponudbo produktov ali storitev. Biti pred konkurenco pa ni enostavno, še posebej v primeru, da ekipo iz podjetja zaustavlja zastarela tehnologija ali pa nepoznavanje le-te. Uvedba novega informacijskega sistema je zatorej nujna in obvezna v tovrstnih primerih, saj poveča učinkovitost poslovanja ter pripomore k uspešni zgodbi podjetja.

Primer: podjetje staro računovodstvo nadomesti z novim

Poglejmo si primer podjetja, ki uporablja dotrajan, predvsem pa pomanjkljiv informacijski program za namene računovodstva. Ta ne omogoča zadostne medsebojne povezanosti podjetniške ekipe z računovodjo, zato se delo opravlja počasneje, velikokrat pa pride celo do tega, da se delo prekriva, torej je bilo opravljeno dvakrat, kar seveda ni smiselno. Neažurnost in nepovezanost sta torej dva glavna krivca za to, da se dogajajo težave. Tu je še sama nepreglednost, ki je starejši programi nimajo toliko dodelane kot mlajši. Ker podjetje ugotovi, da prihaja do zamud ter nepotrebnih izgub časa, neprimerne obveščenosti o tekočih dogajanjih v podjetjih, več dvojnega ročnega vnašanja v spletne programe (primer: edavki) in podobno, se odloči za uvedbo nove programske opreme za računovodstvo.

V kolikšnem času se povrnejo stroški?

Seveda so s to odločitvijo neizbežni tudi stroški, toda številna podjetja, ki so se odločila za ta korak pravočasno, so ugotovila, da so se nato tekoči stroški precej zmanjšali: nakup programske in strojne opreme se je večini povrnil že v prvem mesecu, ostalim pa v maksimalno 2,5 mesecih.

Kakšen je rezultat?

Podjetje hitro opazi, da se podatki po novem obdelujejo hitreje, kvalitetneje ter tudi učinkoviteje. Bistvena lastnost pa je povezanost računovodstva, tekočejše pregledovanje zalog in odprtih postavk, hitrejši odziv tako do kupcev kot tudi do dobaviteljev, bolj realno pregledovanje stanja na računu, izognitev dvojnemu delu v primeru edavkov in podobno.

E-računovodstvo omogoča sto odstotno usklajenost podjetja z računovodjo

Če so še nekoč v veljavi bila predvsem klasična računovodstva, pa je z napredkom tehnologije, predvsem na področju računalništva in interneta, vse bolj normalno postalo, da se podjetje odloči za e-računovodstvo. Ta pred klasičnim ponuja kar nekaj prednosti, namenjeno pa je vsem podjetnikom: tistim, ki se na tehnologijo bolj spoznajo, ter tudi tistim, ki se nanjo manj spoznajo. Seveda je najpomembnejše pri tem modelu računovodstva to, da omogoča urejanje poslov kar preko interneta. Tudi komunikacija z računovodjo je mogoča preko interneta, bodisi preko dodatne aplikacije, ki je priložena programu, bodisi preko samega računovodskega programa. To omogoča sto odstotno usklajenost med podjetnikom in računovodjo.

V kolikor se podjetje odloči za e-računovodstvo, v ceno za samo vodenje računovodstva pridobi tudi sama letna poročila, ki ponavadi stanejo več 100 evrov, hkrati pa tudi licenco za računovodski program, do katerega lahko dostopajo preko spleta.

Računovodski programi so si med seboj podobni, ne glede na to, za katerega lastnika teh programov gre, vsi namreč omogočajo vodenje poslovanja, izdajanje in sprejemanje računov oz. predračunov, vnašanje potnih nalogov, obračunavanje stroškov, plačevanje, obračunavanje v e-davkih ipd. Omogočajo pa tudi nadzor nad samimi stroški, prihodki, pa tudi spremljanje odprtih postavk, kar pomeni tudi enostavnejše terjanje nezapadlih terjatev.

Obračun plač, dan veselja ali dan žalovanja?

Vsi zaposleni se veselimo dneva, ko nastopi obračun plač. Kdaj natančneje se obračun plač izvede, je odvisno od podjetja. Nekatera podjetja plače obračunavajo do petega v mesecu, nekatere do petnajstega, nekatere pa tudi konec meseca. Obstajajo pa tudi podjetja, ki imajo sistem plačevanja na teden ali na dva tedna. Čeprav je takšnih podjetij v Sloveniji malo, pa jih zato v tujini ne primanjkuje.

Na žalost pa poznamo veliko primerov, kjer so ljudje pošteno delali, ampak za opravljeno delo niso dobili plačila ali pa niso bili plačani v skladu z dogovorom. Ker je primerov veliko je zato ključno, da se najprej pozanimamo o plačilni sposobnosti podjetja v katerem se bomo ali pa bi se radi zaposlili. Pomembno je tudi, da na razgovoru povprašamo po plačilu, možnosti napredovanja in podobno. V kolikor se bo oseba, ki opravlja razgovor z vami, počutila nelagodno ob teh vprašanjih, potem je to dober znak, da nekaj ni povsem v redu.

V kolikor pa podjetje izvede obračun plač,  pa je dobro vedeti kaj vse je zajeto v plači. Le na ta način bomo imeli točne informacije v to kaj se dogaja z našimi prejemki. Poznamo bruto bruto (celotni strošek podjetja), bruto in neto plačo.

  • Neto plača je plača katero delavec dobi za opravljeno delo na svoj račun. V grobem je izplačana v denarni obliki, možno pa tudi v drugačni obliki, odvisno seveda od predhodnega dogovora. Neto plača ne vsebuje dodatkov za prevoz in malico.
  • Bruto plača je plača, ki je od neto plače višja za vse prispevke, ki se delavcu odvedejo v njegovo korist. Prispevek za dohodnino, za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in podobno.
  • Bruto bruto plača pa je celotni strošek podjetja, ki ga ima z zaposlenim.