Faktoring je odlična možnost za odkup terjatev in posledično za večjo likvidnost podjetja

Pred vami je odlična poslovna priložnost. Vse, kar potrebujete, pa je denar. Denar, ki ga imajo vaši dolžniki, ki računov niso plačali.

Ne želite prepustiti obetajočega posla, vendar na banko po kredit ne morete. Banke za tovrstni podvig zahtevajo kar nekaj dokazil, da bo njihova investicija varna. Zahtevajo poslovni načrt in še nekaj drugih dokazil. Ker pa nimate toliko časa, da bi se s tem ukvarjali, je najboljša in najenostavnejša pot kako do denarja, možnost faktoringa. Faktoring odkup terjatev vključuje tiste terjatve, ki jih imate do vaših dolžnikov. Le ti so vam dolžni denar za vašo opravljeno storitev. Kako deluje faktoring? Faktor je ponavadi banka ali pa kakšna druga finančna hiša, ki odkupi vaše terjatve. Faktoring odkup terjatev se opravi v znesku do približno 90 odstotkov zneska terjatve. Preostalih deset pa vam faktor plača po opravljeni izterjavi oziroma poplačilu dolžnika. Seveda je ta proces plačljiv. Ponavadi znesek odkupa terjatev znaša približno tri do šest odstotkov vrednosti terjatve. Ta pa se zaračuna po uspešni opravljeni storitvi. Ker pa se sliši predobro, da bi bilo res, je pomembno omeniti, da faktor najprej preveri vaše dolžnika. V primeru, da je le ta preveč plačilno nestabilen, se faktor ne bo odločil za poslovanje z vami. V primeru, ko je dolžnik plačilno sposoben, potem pa ni težav. Faktor vam po sklenjenem dogovoru denar nakaže v roku parih dni. V primeru določenih pogojev, pa se transakcija lahko izvede že v 24 urah.

Kaj pa to omogoča podjetniku? Ena največjih prednosti, zakaj se odločiti za možnost faktoring odkupa terjatev s strani faktorja je ta, da si podjetje zagotovi denar v zelo kratkem času. Ta denar pa potem lahko nemoteno vloži v poslovanje, v poplačilo svojih morebitnih dolgov in podobno. S tem se podjetju lahko zviša tudi bonitetna ocena, kajti podjetje postane bolj likvidno, plačilno sposobno.

Pred sklenjenim dogovorom pa mora biti o vsem tem obveščen tudi dolžnik. Ta se mora strinjati, da nov upnik postane faktor.