Blagovna znamka za večjo prepoznavnost in profesionalnost

Lahko se odločite ali bo vaše podjetje le senca na trgu ali resen kos konkurenci. Kako si zagotoviti profesionalnost in prepoznavnost? Odgovor je blagovna znamka.

Blagovna znamka je pravno zavarovan znak ali kombinacija znakov. Te znaki omogočajo razlikovanje enakega ali podobnega blaga ali storitve. Je skupek znakov, ki jih je mogoče grafično prikazati, poleg tega pa znamka omogoča njenem lastniku pravico, da prepreči drugim podjetjem, da bi brez njegovega soglasja uporabljali znak, ki je enak ali pa na las podoben njegovi znamki. Ta omejitev velja za znake, ki so registrirani za podobne vrste blaga ali storitve. Neko drugo podjetje lahko uporabi podoben znak, vendar za označevanje storitev ali proizvodov, ki niso podobni oziroma ne predstavljajo konkurenčnosti.

Blagovna znamka se registrira tako, da se odda prijava na Uradu za intelektualno lastnino. Podjetniki lahko sami oddajo prijavo ali pa uporabijo zastopnika, ki je vpisan v register zastopnikov pri uradu. Prijava mora izpolnjevati pogoje za registracijo znamke. V primeru, da podobna ali enaka znamka že obstaja, ima lastnik prve znamke na voljo tri mesece časa, da vloži pisni ugovor zoper registracijo. V kolikor ni nikakršne pritožbe, oziroma ni vložena nikakršen ugovor, bo urad po plačilu potrebne pristojbine izdal odločbo o registraciji. Registrirana znamka traja deset let od datuma prijave. Po izteku časa, se znamka lahko poljubno krat obnovi za novo deset letno obdobje.  Stroški registracije blagovne znamke so odvisni od števila razredov mednarodne klasifikacije. Prijavna pristojbina, ki vključuje 3 razrede klasifikacije, znaša 100 evrov. Vsak naslednji razred pa znaša 20 evrov. Lahko bi rekli, da so minimalni stroški registracije za prvih deset let približno 250 evrov.