Z uporabo mobilnih aplikacij do uspešnejšega poslovanja.

Z mobilnimi aplikacijami se je svet poslovanja precej spremenil. Poslovanje se je preselilo na majhne naprave, ki jih skoraj ves čas imamo v rokah. Od plačila in iskanja idealnih poslovnih priložnosti do pregleda poslovanja, vse to je mogoče danes hitro ugotoviti. Vse kar potrebujemo je ustrezna aplikacija, ki nam omogoča, da smo veš čas v stiku s ponudbo in povpraševanjem.

 

Spletni velikan PayPal omogoča spletno nakupovanje in prodajo. Z uporabo pametnih naprav lahko takšno poslovanje ponesemo na naslednji nivo. Ni nam potrebno doma sedeti za računalnikom in brskati po milijonih izdelkov. Vse kar potrebujemo je dostop do interneta in poslovanje se lahko prične. Na žalost pa niso vse aplikacije tako zelo odzivne. Kar pa pomeni, da obstaja možnost, da sem ter tja kakšno ponudbo spregledamo. To pa predvsem zaradi ne kakovosti posameznih aplikacij. In ravno to so pri podjetju Stripe v koraku s časom in korak pred konkurenco. Stripe deluje podobno kot PayPal, le da je brezplačen za uporabo, prav tako je članstvo brezplačno. Uporabnik plača le slabe 3% na transakcijo in še dodatnih 0,3 evra. Kar pomeni, da je Stripe trenutno najcenejši ponudnik spletnega poslovanja. Če želimo postati uporabnik si ustvarimo račun na njihovi uradni spletni strani in že lahko poslujemo. Je pa res, da trenutno Stripe še ni na voljo za Slovenijo. Zato lahko uporabimo StripeAtlas, s katerim si lahko ustvarimo račun v ZDA in od tam poslujemo. So pa postopki za ta korak nekoliko manj enostavni. Kakor koli že, s Stripe aplikacijo na telefonu bomo ves čas imeli vse potrebne analize, ki zadevajo naše poslovanje.

E-račune lahko pošiljate na različne načine

eRačun izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda dolžniku v elektronski obliki. Eračun enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki.

 • E-račune lahko pošiljate z ovojnico ali brez nje. Če pošljete e-račune brez ovojnice, se ovojnica ob uvozu e-računov formira avtomatsko.
 • Elektronski podpis izdanih e-računov.
 • E-račune lahko pošiljate prejemnikom na različne načine:
  • z uvozom e-računov  iz računovodskega programa,
  • z uvozom e-računov prek B2B rešitve,
  • z ročno pripravo e-računa .
 • Vlaganje e-računov v e-arhiv, če pred tem sklenete pogodbo z e-arhivarjem Mikrocop.

Prednosti e RAČUNA so sledeče:

 • nižji stroški: ker računov ne izdajate več na papirju, prihranite pri stroških poštnin, papirja in tiska ter poslovnih procesih;
 • preprosto spremljanje izdanih računov: prek banke prejmete povratne informacije o dostavi ali neuspešni dostavi e-računov končnim prejemnikom;
 • brez napak pri plačilih na podlagi e-računov;
 • okolju prijazno: za e-račun ne potrebujete papirja.

Kako poteka pa poteka vse skupaj?

 • Izmenjava vseh vrst e-dokumentov (e-računi, e-prijava, e-povratnica) teče prek medbančnega Sistema za izmenjavo e-računov, v katerega so vključene skoraj vse banke v Sloveniji in Uprava za javna plačila.
 • E-račune za prejemnike v vseh bankah pošljete prek NLB Proklika, v NLB pa poskrbimo za posredovanje do vaših prejemnikov in vam v NLB Proklik vrnemo dostavnice s statusom dostave.
 • Prek sistema lahko od svojih prejemnikov v NLB Proklik prejmete tudi e-prijave. Za to poskrbite pri svojem skrbniku ob vključitvi v sistem.

Načrt za uspeh

Dober podjetnik se bo svoje dejavnosti lotil previdno in premišljeno. Ne le samega dela, temveč predvsem načrtovanja in organizacije, kar je v poslovnem svetu prav tako pomembno, če ne še bolj. Trdo delo je seveda osnova, a šele spretno poslovanje poskrbi za konstantno poslovno rast. Prihodnost pa bo rožnata samo v primeru, da je v njej že zarisan dober poslovni načrt, ki bo vodil delovanje podjetja skozi čas.


Združitev vizije in prakse

Vizija podjetja začrta široko pot oziroma neke splošne cilje, po katerih podjetje stremi, medtem ko se sama dejavnost osredotoča na trenutne zmogljivosti, zahteve in potrebe. Poslovni načrt cilja na vmesno obdobje, srednjeročna usmeritev pa omogoča združitev vizije in prakse v uporaben in koristen načrt, če je ta seveda pripravljen premišljeno in strokovno.

Poslovni načrt se izdela že pred ustanovitvijo podjetja, priporočljivo pa je, da se vseskozi preverja in po potrebi obnavlja. Takšen načrt mora vsebovati konkretne smernice za delovanje in razvoj podjetja, kar je še posebej pomembno ob vstopu na trg – dober načrt bo namreč vseboval tudi analizo trga in tržno projekcijo. Druga pomembna odlika kakovostnega poslovnega načrta je opredelitev poslovanja podjetja – zapisano je, kako bo podjetje delovalo, kakšne cilje ima, koga in kako bo zaposlovalo, kako bo organizirano, kaj bo delalo … Tretji ključni del takšnega načrta pa mora biti razvojna strategija, tako glede razvoja izdelkov oziroma storitev, kot tudi trženja. Navadno se pripravi podroben načrt razvoja s konkretnimi časovnimi okviri, predvidi se tudi morebitne širitve ponudbe, vstop na nove trge, zaposlovanje in podobno. Seveda pa ne gre pozabiti niti na finančno plat zgodbe. Poslovni načrt vključuje finančno projekcijo, navaja vire pridobivanja finančnih sredstev, predvidi stroške delovanja, oceni tveganja in podobno. Tudi finančni del načrta mora biti kar se da konkreten in napisan za daljše časovno obdobje.