Kako ravnati v primeru neplačanih zapadlih računov v tujini?

Kako ravnati v primeru neplačanih zapadlih računov v Sloveniji je vsakemu podjetniku bolj kot ne jasno, saj so postopki izvršb pri nas na srečo precej enostavni in si lahko z njimi hitro zagotovimo plačilo. Kadar nam narekuje izterjatev terjatev tujina, pa se marsikomu zatakne. Slovenska podjetja so namreč prepričana, da v tujini finančna nedisciplina tako rekoč ne obstaja – res je, da ni tako pogosta kot pri nas, vendar se vseeno pojavlja.

Prvo pravilo naj bo preverjanje tujega partnerja!

Preden se odločite za posel, velja preveriti osnovne podatke o podjetju, za katerega bomo opravljali posel, kar je mogoče preko številnih brezplačnih spletnih registrov, prav tako je potrebno preveriti spletne ocene podjetja, ki jih na različnih straneh podajajo druga podjetja. Tovrstni podatki še niso zagotovilo, da nam je lahko za izterjatev terjatev tujina nepomembna – še vedno lahko ostanemo brez plačila, če podjetja ne preverimo podrobneje, za kar je potrebno najeti specializirano podjetje, ki nam lahko zagotovi več informacij. Takšno preverjanje vas lahko stane nekaj deset ali nekaj sto evrov, odvisno od države, iz katere prihaja tuje podjetje, a znesek naj ne bo razlog, da zanemarimo previdnost.

Kadar je mesto za izterjatev terjatev tujina

Če tuj partner kljub vnaprejšnjemu preverjanju ne poravna svojih obveznosti, je najbolje najeti agencijo, ki bo v našem imenu izterjala plačilo – sami se boste s tem zaradi pomanjkanja izkušenj in poznavanja zakonodaje težko spopadli. Agencija oziroma podjetje, ki vstopi kot tretji partner, kadar je v igri za izterjatev terjatev tujina, sprva nastopi podobno kot bi pri nas: prične z opominjanjem, pogajanji, telefonskimi razgovori in tudi neposrednim obiskom dolžnika, hkrati pa pridobi čim več podatkov o tem, kakšno je dolžnikovo premoženje oziroma od kod bi se terjatev lahko poravnala. Postopek je običajno uspešen, zlasti v »urejenih« državah, kadar se za tovrstno izterjatev terjatev tujina izkaže za trd oreh oziroma je dolžnika na tak način nemogoče prisiliti v plačilo, pa se seveda sproži postopek na sodišču.

E računi so praktični!

Koliko časa vam v podjetju vzame priprava računov? Ne le, da jih je potrebno pripraviti, potrebno jih je tudi natisniti, podpisati, vstaviti v kuverto, poslati. Če imate veliko strank, pomeni to veliko časa in dela, prav tako pa tudi velike stroške s pisarniškim materialom in poštnino. Bi si radi olajšali poslovanje? Potem so odlična rešitev prav eračuni, ki so odličen primer tega, kako si lahko pomagamo s pomočjo sodobnih tehnologij.

Najprej so se modernizirali proračunski uporabniki

Ker omogočajo eračuni enostavnejše poslovanje in zagotavljajo tudi večjo preglednost, s tem pa tudi izboljšan nadzor, se je njihova uporaba že pred leti predpisala za vse, ki sodelujejo s proračunskimi uporabniki – na primer za dobavitelje šolam in vrtcem, javnim zavodom, uradom ter na splošno vsej javni upravi. Ker elektronsko poslovanje oziroma e banko uporablja danes večina podjetij, pa so eračuni še kako praktični za vse pravne osebe. Najbolj pri njih »zaostajajo za časom« fizične osebe, pri katerih je še vedno pogosteje, da želijo prejemati račune v fizični obliki, vendar se tudi tu pričakuje, da bo iz leta v leto več tistih, ki želijo račune v digitalni obliki. E računi namreč poskrbijo za enostavno plačevanje in preglednost, kadar uporabljamo spletno banko.

Kaj prinašajo eračuni za podjetja?

Kadar izstavite eračun, lahko tega posredujete svojim kupcem ali naročnikom preko elektronske pošte ali tudi neposredno v njihovo e banko. To pomeni, da si prihranite delo in čas, prav tako pa zmanjšate tudi stroške svojega poslovanja. Nemudoma ste obveščeni tudi o tem, ali je naslovnik račun prejel ali ne. Ker so eračuni v primerni digitalni obliki, lahko poskrbite tudi za njihovo e arhiviranje ter istočasno poenostavit eračunovodstvo.

Kaj pa, kadar prejmete eračun? Ker je račun standardiziran, ga lahko enostavno uvozite v spletno banko (ali ga že prejmete vanjo), torej vam ga ni potrebno ročno vnašati, prav tako pa je enostaven izvoz v računovodski program. To pomeni, da sta boljša preglednost in manj dela zagotovljena tudi prejemniku.