Kdo je samostojni podjetnik normiranec?

Samostojni podjetnik normiranec je v pravnem smislu povsem enak običajnemu smaostojnemu podjetniku, torej ne gre za dve različni vrsti podjetja. Zanj veljajo enaka pravila kot za klasičnega s.p., razlika je le pri vodenju računovodstva in ugotavljanju davčne osnove. Samostojni podjetnik normiranec lahko računovodstvo vodi sam, prav tako pa se v dohodninsko lestvico ne uvršča na podlago davčne osnove, ki bi se ugotavljala na podlagi dejanskih prihodkov in stroškov. Upoštevajo se tako imenovani normirani stroški, katerih višina je 80 % višine prihodkov.

Ima samostojni podjetnik normiranec manj dela s “papirji”?

Res je, da se samostojni podjetnik normiranec ob koncu leta oziroma pred oddajo letnih poročil ne ukvarja s tem, ali je morda naredil premalo stroškov, kar pomeni, da bo moral plačati več dohodnine in nenazadnje tudi davka od dobička. Vse je popolnoma jasno: 80 odstotkov tega, kar je prišlo na njegov račun, se smatra kot porabljeno za stroške. Ostalih 20 odstotkov pa je njegov dobiček oziroma zaslužek, torej njegova davčna osnova.

Samostojni podjetnik normiranec torej pred zaključkom leta ne razmišlja, kaj bi še lahko kupil na podjetje, da bo davčna osnova manjša, niti mu ni potrebno razmišljati o tem, da bi ponaredil kakšen potni nalog in na ta način povečal stroške.

Dela je torej vsekakor manj – in skrbi tudi.

Kaj pa negativne plati?

Da bi lahko bili samostojni podjetnik normiranec, letno ne smete imeti več kot 50.000 evrov prometa, torej je ta možnost primerna zgolj za manjše podjetnike. Pri velikih, katerih promet je občutljivo večji, bi lahko 80 odstotkov normiranih stroškov hitro predstavljalo povsem nerealno sliko, ki bi državi prinašala škodo.

Slaba plat tega, da ste normirani s.p., je lahko to, da pri dohodnini vaša davčna osnova šteje kot alfa in omega. Uveljavljati ne morete nobenih olajšav – tudi olajšave za vzdrževane družinske člane ne. Če je že sicer bolje, da jih uveljavlja partner, s tem seveda ničesar ne izgubite.

Prednosti in slabosti virtualne pisarne

Z napredujočo globalizacijo, hitrimi spremembami in razvojem informacijske tehnologije v današnjem času se vse več ljudi odloča za najem virtualne pisarne. Virtualna pisarna Ljubljana je npr. odlična možnost, če živite na odročnem kraju, želite pa, da se poslovni naslov podjetja nahaja na bolj ugledni lokaciji, kar bo tudi bolje vplivalo na vaše poslovanje. Virtualna pisarna v nasprotju s fizično pisarno omogoča znižanje stroškov in fleksibilen delovni čas. Omogoča tudi, da lahko delo opravljate praktično od kjerkoli, če imate s seboj prenosni računalnik in lahko dostopate do internetne povezave.

Prednosti najema virtualne pisarne

Znižanje stroškov

Izognete se stroškom najemnine fizične pisarne. Najem virtualne pisarne namreč stane le nekaj 10 evrov na mesec. Na tak način podjetju ostane več sredstev za vlaganje v samo poslovanje in tako lahko doseže hitrejšo rast.

Povečanje motivacije

V raznih študijah je bilo ugotovljeno, da zaposleni raje delajo od doma, saj jim ni potrebno vsakodnevno zapravljati časa in denarja za vožnjo na delovno mesto. Poleg tega si lahko sami razporejajo čas, kar jim dopušča več svobode. Ugotovljeno je bilo tudi, da so rezultati dela od doma večinoma boljši, kot če delo poteka v pisarni.

Prijazno do okolja

Zaposleni, ki delajo v pisarnah, si ogromno dokumentov in drugega gradiva izmenjajo v fizični obliki. Pri delu od doma pa komunikacija poteka izključno preko elektronske pošte. Na tak način prihranimo na stroških s tiskanjem, pa tudi za okolje je ta možnost boljša.

Slabosti najema virtualne pisarne

Težja razrešitev okvar

V primeru, če povezave med oddaljenimi zaposlenimi nehajo delati, mora vzdrževalec tehnologije iti k vsakemu posebej na dom, da vzpostavi prvotno stanje. To je lahko zelo zamudno in ovira delovni proces.

Manjša kontrola

Če vaši zaposleni delajo v pisarnah, lahko mimogrede preverite, če res opravljajo delo, ki jim je bilo dodeljeno. Pri delu na domu je stopnja nadzora zelo majhna. Težko preverite, če se ukvarjajo z delom ali s čim drugim. Pametno je določiti ure v dnevu, ko morajo biti vsi zaposleni dosegljivi in za računalnikom, da lahko med sabo direktno komunicirate, če je kaj nujnega.

Druge ovire

Virtualna pisarna ne more delovati za vse vrste dela. Ponekod je pač nujno, da so zaposleni v fizičnem kontaktu na dnevni bazi. To je bolj uporabna opcija, če je le nekaj ljudi zaposlenih pri podjetju. Pri večjem številu pa je potrebno imeti fizično pisarno.

Virtualna pisarna Ljubljana je vsekakor dobra odločitev, če imate namen poslovati od doma in potrebujete le poslovni naslov, dovoljenja za poslovanje na domačem naslovu pa od lastnika ne morate dobiti.

Vir: paulhypepage.com

Zapadle terjatve in kako naj podjetje izterja dolg od svojih strank

Ko nastanejo zapadle terjatve in želite dobiti znesek od neplačnika, je zelo pomembno, da z njim komunicirate na pravi način. Prav je, da stranke ne napadete, ampak jo najprej na lep način vprašate, kaj je razlog za nastanek zapadlih terjatev. Razlogi so lahko različni. Lahko je ostala brez službe, imela določene nepričakovane stroške ali pa ima druge finančne probleme. Na tak način pokažete empatijo, vseeno pa morate biti odločni v svoji nameri.

Klicati, ko je oseba na delovnem mestu

Če dobite občutek, da se vam neplačnik izogiba in ne odgovarja na vaše klice, ga pokličite, ko se nahaja na svojem delovnem mestu. Tako bo klic težje ignoriral in bo lažje prišlo do dogovora. Vseeno pa se izogibajte temu, da bi o zapadlih terjatvah, ki jih ima do vas, oznanjali drugim. Ne spravljajte ga v neprijeten položaj.

Določite, v kakšnem času od zapada terjatve boste šli v akcijo

To je odvisno od primera do primera. Sploh takrat, ko gre za redne stranke in ko imate dobre medsebojne odnose, morate vedeti, da lahko postopki izterjave skrhajo odnose, zato vseeno ne prehitevajte dogodkov. Ni treba že po dveh tednih od zapada terjatve obveščati o neplačilu. Sami presodite, če boste to naredili v roku enega mesca, dveh ali treh.

Nežno opozorilo

Ko se odločite narediti prvi korak, je dovolj, da pokličete ali pustite kratko sporočilo. Omenite, da vas zanima, če ve, da je prišlo do zapadlih terjatev. Obstaja določen procent strank, ki res pozabijo in takoj, ko navežete kontakt z njimi, nakažejo znesek.

Če to ne zaleže

V tem primeru veste, da stranka ni pozabila. Do poravnave zapadlih terjatev pa še vedno ni prišlo. Še vedno ostanite spoštljivi, ampak odločni in v pogovoru naj bo cilj, da se dogovorite za eno od obeh možnosti: ali naj se znesek takoj izplača ali pa določita nov rok, do katerega bo znesek poravnan.

Če se stranka ne drži dogovora

Če denarja na računu še vedno ni, ko preteče novo določen datum, nimate drugih možnosti, kot da posežete po drugih opcijah. Če je razlog, da trenutno nima dovolj denarja, lahko pomaga to, da stranko večkrat opozorite, pokličete, mogoče tudi obiščete. S svojo prisotnostjo boste dosegli, da vas bo imela v mislih in boste na seznamu ena za izplačilo, ko denar dobi.

Vir: earlytorise.com