Kako izbrati najbolj ustrezen pisarniški printer za vašo pisarno?

Pisarniški printer je nepogrešljiva oprema vsake pisarne. Ker je nabor tovrstnih naprav izjemno širok, morate res vedeti, kaj hočete, katere funkcije mora pisarniški printer imeti, da vam bo ustrezal. Po drugi strani pa morate zbrati čim več informacij, da vidite, kaj je sploh na voljo.

Tip tiskalnika

Najprej se morate odločiti, kako kakovosten tiskalnik potrebujete. Čeprav danes že tiskalniki najnižjih cenovnih razredov omogočajo zadovoljive rezultate in več funkcij, pa lahko z izbiro nekoliko dražje naprave dosežete izjemne učinke. Če pisarniški printer potrebujete zgolj za interno uporabo in boste le vsake toliko natisnili kakšen dokument, vam bo majhen namizni osnovni model zadoščal. Če pa želite doseči posebne učinke, če potrebujete bolj raznovrstne funkcije oziroma je tiskanje pogosto v rabi v podjetju, potem je priporočljivo, da posežete po tiskalnikih višjih cenovnih razredov, ki so sicer večji, težji, večinoma samostoječi, ampak zadovoljijo pričakovanja še tako zahtevnih uporabnikov.

Laserski in brizgalni tiskalniki

Tiskalniki se sicer v grobem ločijo na dve kategoriji. Eni so laserski, drugi pa brizgalni. Razlika je v tehnologiji izpisa. Brizgalni tiskalniki brizgajo barvo na papir s pomočjo majhnih šob. Ločljivost je pri njih dosti večja kot pri laserskih tiskalnikih. Laserski tiskalniki vsebujejo vrteči boben, ki je naelektren. Cene kartuš za brizgalni tiskalnik so nekoliko nižje, vendar zagotavljajo tudi manj natisnjenih strani. Po drugi strani so kartuše laserskih tiskalnikov dosti bolj uporabne, saj lahko z njimi natisnemo vsaj tisoč strani. Laserski tiskalniki so enostavnejši in je z njimi na dolgi rok manj težav kot z brizgalnimi. V primeru, če imate veliko opravka s tiskanjem v barvah, je brizgalni tiskalnik boljša izbira, saj zagotavlja kvalitetnejše rezultate.

Druge karakteristike in funkcije

Pred nakupom razmislite tudi, kaj vse bi še potrebovali v sklopu pisarniškega printerja. Vse več je na trgu takih, ki omogočajo tiskanje tudi direktno z mobilnih naprav (pametnega telefona, tablice). Če vam to predstavlja pomembno prednost, preverite, če izbran model vsebuje to. Če imate namen na en tiskalnik priključiti več računalnikov, se pozanimajte, pri katerih tiskalnikih je to mogoče izvesti. Pomembne karakteristike so tudi hitrost tiskanja (število natisnjenih strani na minuto), kapaciteta za papir (koliko listov papirja lahko naenkrat vstavite v tiskalnik), resolucija tiskanja in kakšen tip kartuš podpira izbrana naprava.

Registracija znamke v tujini

Vedno je dobro znamke izdelkov in storitev primerno zaščititi, saj to omogoča konkurenčnost na trgu in dolgoročno tudi poslovni uspeh. Na srečo je registracija znamke dokaj enostaven postopek, ki tudi ne terja pretirano visokega finančnega vložka, vseeno pa zahteva nekaj premisleka pred končno odločitvijo. To še posebej velja za podjetja, ki želijo svoje poslovanje razširiti na tuje trge – v takšnem primeru se zadeva namreč nekoliko zakomplicira, saj je treba znamko primerno zaščititi tudi zunaj izvorne države.

Registracija znamke v tujini se lahko opravi na različne načine

En izmed teh je nacionalna prijava v izbrani državi, ki poteka podobno, kot pri nas. Ta opcija bo najbolj prijazna za tiste, ki so vajeni delovanja tujih uradov in se znajdejo tudi v tujini, seveda pa se tovrstni postopki običajno urejajo preko zastopnikov. Nacionalna prijava se opravi na tujem uradu, kjer se vloži vso potrebno dokumentacijo za registracijo znamke in nato izvede postopek.

Druga možnost je mednarodna prijava, ki omogoča enostavno zaščito znamke v določenih državah. Prednost v tem primeru je ta, da se postopek začne kar na slovenskem uradu, torej ni komplikacij z obiskom tujine in komunikacijo s tujimi uradi. Po oddaji zahtevane dokumentacije in plačilu ustreznih pristojbin, se začne postopek na slovenskem uradu, nadaljuje pa se pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino. Ta opcija je odlična za zaščito znamke v državah zunaj Evrope.

Tretja možnost pa je evropska prijava, ki seveda omogoča zaščito znamke v evropskih državah. Tudi v tem primeru je postopek precej enostaven, posebna prednost te opcije pa je široka zaščita, ki velja za vse države članice Evropske unije. Tako je evropska prijava odlična odločitev za podjetja, ki želijo razširiti svoje poslovanje na evropski trg, predvsem za tista, ki načrtujejo širitve tudi v prihodnje, saj z enostavno registracijo pokrijejo široko področje potencialnih prihodnjih trgov.

Se vam izplača postati samostojni podjetnik?

Veliko je brezposelnih, ki se odločijo za samostojno pot na področju podjetništva. Postati samostojni podjetnik je danes povsem enostavno in registracija je izjemno hitra, zato marsikdo niti ne razmisli dobro o tem, ali se mu takšna odločitev lahko obrestuje. Potrebno je namreč narediti temeljit načrt, na podlagi katerega se izkaže, da bomo dejansko imeli dovolj prometa in zaslužka, da si omogočimo preživetje.

Kakšne stroške ima lahko samostojni podjetnik?

Recimo, da lahko s svojim delom vsak mesec ustvarite za 1.500 evrov prometa. Je to dovolj? Odvisno od tega, kolikšni bodo vaši mesečni stroški.

Vsak samostojni podjetnik mora mesečno plačevati prispevke za zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko varstvo ter druge socialne prispevke. Minimalni prispevki brez olajšave znašajo okoli 360 evrov mesečno. Ostane torej 1.140 evrov.

Od tega mora samostojni podjetnik mesečno odšteti še minimalno 30 evrov za bančne stroške in za uporabo digitalnega potrdila za elektronsko bančništvo (kar se sicer plača v enkratnem znesku, ne pa mesečno). Temu je potrebno prišteti 100 evrov mesečno za računovodstvo, vključno z izdelavo letnih poročil. Ostane še malo več kot tisočak, od katerega pri poslovanju z gotovino samostojni podjetnik odšteje davčno blagajno, torej okoli 50 evrov, stroške mobilnega telefona in interneta (vsaj 50 evrov). 10 evrov mesečno se porabi za razne poštnine in podobne drobne stroške.

V preostalih 900 evrov je treba vključiti pisarniški material (papir, kartuše), pisarniško opremo (računalnik, tiskalnik), potne stroške, ki jih ni mogoče zaračunati naročniku (do banke, do pošte), ter seveda strošek prehrane med delom (22 delovnih dni, minimalno 3 evre na dan, če ste skromen jedec). Če delate doma, ne pozabite, da se bo povečal tudi vaš domači račun za elektriko in ogrevanje.

Je 1.500 evrov prometa torej dovolj, da samostojni podjetnik preživi? Težko. Oziroma: dovolj za to, da životari, vsekakor pa ne dovolj za udobno življenje. Preden se lotite podjetništva, torej še enkrat premislite, ali je takšna rešitev za vas resnično najboljša.

Tudi uspešna podjetja najemajo kredite

V današnjem času je najem kredita skoraj nujen, če želimo nekaj ustanoviti oziroma si nekaj ustvariti. Pred najemom kredita pa moramo imeti seveda dobre pogoje, ki jih lahko dobimo, če imamo redno služno in so naši prilivi na račun dovolj visoki.

Kredit v podjetju

Tudi kredit v podjetju je nekaj povsem samoumevnega. Dandanes se namreč veliko podjetij odloča za kredite, predvsem v primeru, če se podjetje odloči investirati kako drago stvar, ki se jim bo na dolgi rok več kot le obrestovala.

Kredit v podjetju je besedna zveza, ki se jo zavedajo tudi posamezne dajalke kredita, torej banke, zato za podjetja ponujajo posebne ugodnosti za najem kredita. Najbolj priljubljen je npr. dolgoročni kredit za podjetja. Za večje naložbe in investicije v razvoju nam torej številne banke ponujajo možnost odloga plačila, obresti pa se lahko plačujejo mesečno na osnovi obračuna. Tako kot višina kredita kot tudi obrestna mera se določata glede na boniteto podjetja, sposobnost odplačevanja ter glede na kakovost zavarovanja.

Tudi za premostitev trenutnih finančnih težav veliko bank podjetjem ponuja ponudbo kreditov,  ki bodo podjetjem pomagala doseči njihove poslovne cilje. Kratkoročni kredit za podjetja je predviden za tekoče poslovanje. Podjetje kredit po pravilih vrne ob njegovi zapadlosti. Pred tem pa se podjetje lahko dogovori za ponovno odobritev ali podaljšanje roka zapadlosti kredita. In ponovno se višina kredita ter obrestna mera določata glede na boniteto podjetja, sposobnost odplačevanja ter glede na kakovost zavarovanja.

Podjetja za pridobitev kredita potrebujejo nekaj dokumentacije, in sicer osnovne podatke o podjetju, o višini kredita ter o dobi odplačevanja, izpis iz sodnega registra, obvestilo o razvrstitvi po dejavnostih Zavoda RS za statistiko, bilanco stanja in uspeha za zadnji dve poslovni leti, podatke o solventnosti ter davčno številko.

Če imamo torej podjetje in nujno potrebujemo nekaj financ, ki nam bi pomagale pri uresničitvi naših ciljev, potem je najem kredita v podjetju nujen. Najem kredita v podjetju se danes izplača, še posebej, če se dobro pozanimamo, pri kateri banku ga bomo najeli.

Načini izstavljanja računov za podjetnike

Če se odločite za podjetniško pot, to pomeni, da boste s svojo dejavnostjo ustvarjali določene storitve ali proizvode, ki jih bodo kupovale vaše stranke. Pri tem boste morali vsakič izdati račun, ki bo opremljen z informacijami o izdajatelju, vrsti in količini storitve oziroma blaga, datumu izdaje, datumu zapadlosti računa, znesku itd. Obstajata dve vrsti računov; račun, za plačilo katerega pričakujete gotovinsko plačilo, in račun, ki ne bo poravnan na gotovinski način, ampak bo šlo za direktno nakazilo na TRR prejemnika.

Izstavljanje računov pri gotovinskem plačilu

Če nameravate izdajati račune, ki bodo plačani neposredno z bankovci, kovanci, čeki ali plačilno kartico, je obvezen sistem davčnih blagajn. Podjetja, ki izdajo le majhno število računov na mesec, se pogosto poslužujejo uporabe vezane knjige računov. Pri tem gre za sklop obrazcev, ki jih ročno izpolnete in izdate kot račun. Vezano knjigo računov lahko kupite v knjigarni, pred uporabo pa jo morate potrditi pri Finančni upravi.  Druga možnost je uporaba davčne blagajne (lahko gre za aplikacijo na računalniku ali mobilni napravi, lahko pa za samostojno napravo, ki jo kupite). Pri uporabi davčnih blagajn se podatki o računih avtomatsko posredujejo FURS-u, pri vezani knjigi računov pa je treba podatke o izdanih računih v določenem roku vnesti v predpisan program, ki jih nato dostavi na FURS.

Izstavljanje računov v primeru negotovinskega plačila

V primeru, če pričakujete za storitev oziroma dobavljeno blago neposredno nakazilo na vaš TRR, potem imate na razpolago več možnosti. Če je prejemnik računa proračunski uporabnik, morate račun nujno izdati preko sistema UJP e-računov, kjer enostavno izpolnite vnaprej določen obrazec. Če pa račun izdate drugemu podjetju ali fizični osebi, lahko to izvedete kar s pomočjo Excela ali Worda. Na voljo pa so tudi posebni programi, ki vam olajšajo tovrstno izdajanje računov, saj so nekateri podatki že fiksno nastavljeni (podatki o izdajatelju, podjetju, vrsti storitev itd.), spreminjate le tiste podatke, ki se razlikujejo od primera do primera (datum izdaje, naslovnik, količina opravljenih storitev itd.). Na tak način se izognete možnosti napakam in nepravilno prepisanim podatkom.

V primeru elektronskega izdajanja računov, morate pred izdajo prvega računa pridobiti tudi digitalno potrdilo, ki vam služi za elektronsko podpisovanje. Pazite tudi, da boste vse račune skrbno hranili do roka, ki je predpisan za to, sicer vas lahko doleti kazen.

Prispevki naj se plačujejo redno!

Samostojni podjetniki se pogosto pritožujejo glede tega, kakšno breme jim predstavljajo mesečni prispevki. Do vsakega petnajstega v mesecu morajo namreč nakazati sredstva, ki so namenjena pokojninskemu zavarovanju, zdravstvenemu zavarovanju, ter na razne druge državne račune, ki so namenjeni zbiranju sredstev za “socialne” usluge. Je pritoževanje upravičeno? Gotovo ni lahko del prilivov nameniti “državi”, vendar pa so prispevki običajno precej nižji kot pri tistih, ki so zaposleni v d.o.o.-jih in v javni upravi. Samostojni podjetniki se namreč lahko odločijo poslovati tako, da se njihovi prispevki plačujejo za najmanjšo možno vsoto, medtem ko redno zaposleni v drugih organizacijah te možnosti nimajo.

Zakaj je pomembno, da se prispevki plačajo redno?

Prispevke se nakazuje na podračune pri FURS. Če jih za pretekli mesec do petnajstega ne poravnamo, nas hitro doleti kazenski ukrep. Manjši zamik FURS še tolerira, nato pa kmalu sledi izvršba. Opominov v pisni obliki, torej po klasični pošti, se ne pošilja, lahko pa prejmete e-opomin.

Ko FURS ugotovi, da prispevki za pretekli mesec niso bili plačani v roku, vam najprej pričnejo teči zakonske zamudne obresti. Čez nekaj časa, torej še pred naslednjim rokom plačila, pa vas doleti izvršba. In ta ni poceni. Nič več se ne plačajo zgolj prispevki, temveč tudi stroški postopka izvršbe ter obresti. Izvršbo prejmete tako sami kot vaša banka, ki je dolžna poskrbeti za plačilo. Banka vas tudi sama kaznuje, ker ste ji naložili dodatno delo, in vam vpis ter plačilo izvršbe dodatno zaračuna.

Seveda pa je najbolj neprijetna stvar, v katero vodijo neplačani prispevki, blokada poslovnega računa. Vsi prilivi se namenijo poplačilu izvršbe in če ste samostojni podjetnik, v tem času ne morete do izplačila sredstev niti na poslovnem, niti na zasebnem računu. Blokada poslovnega računa pa je seveda vidna vsem. Na spletnih straneh, ki ponujajo podatke o podjetjih, se natančno vidi, katerega dne so vam račun zablokirali in kako dolgo je trajala blokada.

Če želite biti resen in zaupanja vreden podjetnik, torej poskrbite, da se prispevki plačujejo redno. Tako ne boste imeli težav in dodatnih stroškov, ki so lahko precej visoki.