Obvestilo za uporabnike davčnih blagajn

Vse tiste zavezance, ki za izstavljanje računov, za plačilo katerih pričakujete gotovinsko plačilo, uporabljate davčne blagajne, obveščamo, da bo od dne 30. 6. 2018 dalje onemogočena uporaba protokola TLS 1.0. Do spremembe bo prišlo zato, da bi se vzdrževalo minimalno raven varnosti na področju komuniciranja med zavezanci in FURS sistemom, ki je zadolžen za davčno potrjevanje računov.

Kako naj se uporabniki pripravijo na spremembo?

Zato opozarjamo vse uporabnike davčnih blagajn, da se na to ustrezno pripravijo in se do tega dne zglasijo pri dobavitelju svojega sistema davčne blagajne. Pri njem naj se pozanimajo, če bo ta sprememba vplivala tudi na izstavljanje računov preko njihove davčne blagajne. Navedena sprememba namreč ne bo vplivala na vse, ampak predvsem na tiste zavezance, ki imajo v lasti starejše operacijske sisteme kot je na primer Windows XP.

S tem, ko bodo uporabniki pridobili ustrezne informacije s strani dobaviteljev svojih davčnih blagajn, se bodo lažje pripravili na prihajajočo spremembo, v kolikor se bo ta seveda nanašala na njih. Ostali bodo poslovanje lahko nemoteno izvajali naprej po enakem postopku, kot so bili vajeni do sedaj. Vsekakor je bistvenega pomena, da čim prej ugotovite, kako je s tem, da ne boste imeli nepotrebnih komplikacij.

Vir: FURS

Vodenje računovodstva je po večini izjemno kvalitetno

Naš narod je dokaj ambiciozen narod, zato je med nami veliko podjetnikov ter tudi takih, ki sicer imajo redno službo, v popoldanskem času pa imajo še svoj lasten s. p. Kakorkoli že, vsak od omenjenih potrebuje tudi pravo, torej kvalitetno vodenje računovodstva.

Cena je odvisna od marsičesa

Računovodsko vodenje nam ponuja celovite računovodske storitve, tako za samostojne podjetnike, gospodarske družbe ter društva, njihove zveze in tudi zavode. Osnova za izračun cene je seveda v prvi vrsti obseg dela. Ta se meri po številu dokumentov ter tudi s številom in vrsto posameznih obračunov. Število dokumentov določimo tako, da seštejemo prejete in izdane račune, bančne izpiske ter število potnih nalogov. Pod obračune pa računovodstvo šteje obračune plač in tudi drugih osebnih prejemkov, prispevki zasebnika, obračuni najemnin in podobno.

Kaj vse je vključeno v ceno za vodenje računovodstva?

V ceno je ponavadi vključeno knjiženje v glavno knjigo in saldakonte, izdelava in tudi oddaja zaključnih poročil, računovodsko-davčno svetovanje, obveščanje o računovodsko davčnih novostih. To so osnovne dejavnosti, ki jih posamezno računovodstvo za nas opravi čez mesec. Seveda se lahko dogovorimo še za druge naloge, ki jih moramo potem seveda še dodatno plačati.

Vodenje računovodstva naj bo res profesionalno

Ko se torej lotimo podjetništva in z njim tudi vsega, kar sodi zraven, moramo poskrbeti, da imamo ob sebi ljudi, ki so strokovni, profesionalni, taki, ki imajo izkušnje in so z nami tudi korektni. Tudi ko najamemo računovodjo in z njim vodenje računovodstva, moramo poskrbeti, da bomo imeli pravega. Takega, ki za nas ne bo samo opravljal dela, ampak nas bo tudi ves čas opozarjal na novosti ali pa prioritete, ki jih lahko imamo kot podjetniki. Na naših tleh je veliko računovodskih hiš, ki ima zaposlene le najboljše računovodje, zato se ne smemo bati, da bi bilo vodenje računovodstva slabo.

Izterjava dolga od stranke

Če vam stranka do datuma, ki je bil za to predviden, ne poravna zahtevanega zneska, se to šteje kot dolg. Izterjava dolga je lahko hitra in enostavna ali pa dolgotrajna in kompleksna. Vse je odvisno od tega, s kakšno stranko imate opravka in kakšne metode pri izterjavi dolga uporabite.

Stranka je enostavno pozabila plačati

Razlogov, zakaj stranka ni poravnala zahtevanega zneska, je lahko več. Eden najpogostejših je ta, da je zaradi preobilice dela in drugih opravkov enostavno pozabila na to, da vam dolguje denar. Izterjava dolga je v tem primeru enostavna. Ko boste stranko opomnili na to, vam bo denar nakazala v roku nekaj dni. Prav zato je pomembno, da je izterjava dolga blaga in postopna. V tem primeru bi bilo res nesmiselno, da bi vmešavali agencijo za izterjavo ali celo odvetnika in sodišče.

Stranka ima likvidnostne težave ali se namerno izogiba plačilu

Povsem druga pesem je, če stranka ne more ali ne želi plačati. V tem primeru blagi načini izterjave dolga ne bodo zalegli. Prav zaradi možnosti, da stranka dejansko trenutno nima na razpolago finančnih sredstev, s katerimi bi dolg poravnala, je pomembno, da jo takrat, ko jo opomnite na dolg hkrati prijazno vprašate, kaj je razlog za neplačilo. Če vam bo zaupala svoje težave, imate možnost, da to razumete in se z njo prijazno dogovorite za odlog plačila na datum, ko meni, da bo finančne težave uspela razrešiti.

Če kljub dogovoru in več poskusom zneska na vašem računu še ni, je v primeru višjega zneska, ki vam stranka dolguje, na mestu, da posežete po drugih možnostih izterjave dolga. Lahko se obrnete na agencijo za izterjavo. Strokovnjak vam bo rade volje priskočil na pomoč. Glede na to, da so strokovnjaki, ki delujejo na tem področju, usposobljeni za tako ravnanje, ki je kar najbolj prijazno do stranke, to ne bi smelo ogroziti vajinega poslovnega odnosa.

V vsakem primeru morate sami presoditi, koliko se vam dejansko splača posegati po različnih metodah izterjav dolga. Sploh ko pridete do takih, ki niso več zastonj / poceni.