Registracija blagovne znamke je pametna odločitev

Registracija blagovne znamke je pomemben del poslovanja, saj lahko na tak način zaščitite logotip vašega podjetja. Dobro je, če se za ta korak odločite čim prej. Na tak način določen znak oziroma kombinacijo znakov, ki predstavlja vaše podjetje, zaščitite pred konkurenco. V primeru, če bi kdo uporabljal vaš znak oziroma znak, ki mu je zelo podoben, ste upravičeni do tega, da podate prijavo.

Kako poteka postopek registracije blagovne znamke?

Registracija blagovne znamke je enostaven postopek. Vse, kar je potrebno, lahko uredite na Uradu za intelektualno lastnino. Vložiti morate prijavo. To storite tako, da izpolnite za to predviden obrazec. Ko Urad prejme vašo prijavo, najprej ugotovi, če je pravilno izpolnjena ter če izpolnjujete pogoje za ta postopek. Če je registracija blagovne znamke možna, se podatke o vašem podjetju oziroma o predlagani blagovni znamki objavi na njihovi spletni strani. Predlog o registraciji je tam objavljen 3 mesece. V tem času je na ogled zainteresirani javnosti. V primeru, če bi katero podjetje ugotovilo, da je predlagan logotip preveč podoben že obstoječemu, potem se lahko pritoži nad predlogom o registraciji. Če pa ni podana nobena pripomba, se po izteku tega obdobja izvede uradna registracija blagovne znamke. Treba je plačati potrebno pristojbino. Blagovna znamka je tako zavarovana za obdobje 10 let. Po preteku tega obdobja je treba podaljšati registracijo, ki nato ponovno velja za naslednjih 10 let.

Zavarovanje blagovne znamke izven meja države

Treba je poudariti, da, če se stranka odloči za naveden postopek registracije, je blagovna znamka registrirana le za območje Slovenije, medtem ko je treba v primeru, če se želi blagovno znamko registrirati za tujino (območje EU ali širše), je treba ubrati drugačne postopke, skladno s predpisi posamezne države, za katero želi podjetje izvesti registracijo.

Preventiva je vsekakor najboljša varianta

V primeru, če postane podjetje uspešno in širše prepoznavno, je možnost za kršenje blagovne znamke čedalje večja. Prav zato se je dobro zavarovati že z začetka pred vsemi nevšečnostmi, ki bi lahko nastajale na tem področju.

Eblagajna predstavlja elektronski način izstavljanja računov

Davčna blagajna ali eblagajna predstavlja sistem izdajanja računov, ki se ga poslužuje večina zavezancev, ki za določeno storitev ali izdelek, ki jo/ga ponudijo strankam, pričakujejo gotovinsko izplačilo. Gotovinsko plačilo je plačilo z bankovci, kovanci, s plačilno kartico ali s čekom. Gre torej za vse načine plačila, pri katerih ne gre za nakazilo direktno na TRR prejemnika.

Eblagajna je mehanizem, ki omogoča, da se podatki o računih, ki se izdajo na tak način, avtomatsko posredujejo na Finančno upravo Republike Slovenije. To omogoča Finančni upravi, da ima nadzor nad tem področjem. To je tudi bistvo vsega skupaj, saj se sproti preverja, če mogoče pride do kakšnih nepravilnosti.

Kako do eblagajne?

Eblagajna je uporabnikom na voljo na različne načine. Lahko si jo omislijo kot poseben sklop naprav, ki je sestavljen iz davčne blagajne, posebnega tiskalnika za račune in predalčka, ki je namenjen shranjevanju denarja. Lahko pa si uporabnik program eblagajna naloži kar na računalnik, pri čemer dokupi le še tiskalnik, ki je prilagojen tiskanju računov in poskrbi za ustrezen zaščiten prostor, namenjen shranjevanju denarja.

Delovanje eblagajne

Uporaba eblagajne je preprosta. Uporabnik hitro osvoji princip njenega delovanja. Pred prvo uporabo je treba urediti nekaj zadev. Uporabnik si mora priskrbeti digitalno potrdilo, ki mu služi za elektronsko podpisovanje računov. Treba je registrirati poslovni prostor, kjer bo potekalo izdajanje računov, ter zavezanca, ki bo račune izstavljal.

Ko smo uredili osnovne stvari za vstop v program, moramo samo slediti navodilom in izpolniti polja, ki se nam prikažejo, in uspešno bomo izstavili račun. Treba je vpisati podatke o storitvi, ki se bo izvedla, oziroma o produktih, ki jih nameravamo dobaviti. Navesti moramo čas opravljanja storitve oziroma dobave blaga, rok zapadlosti računa itd.

Kaj pa vezana knjiga računov?

Kljub temu, da je uporaba eblagajne enostavna, pa se še vedno tretjina zavezancev poslužuje uporabe vezane knjige računov. Kljub temu, da to pomeni, da se račune izstavlja v fizični obliki, pa zavezancu poročanje o izstavljenih računih ni prihranjeno, saj mora le-to izvesti do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.