Avtomatiziran obračun prispevkov

Med računovodskimi opravili je prav obračun prispevkov tista obveznost, ki pesti praktično vsakega podjetnika. Ne le zato, ker obračun spremljajo znatni stroški, temveč tudi zato, ker je treba obračun seveda opraviti in ugotoviti, katera plačila so zahtevana in v kakšnih zneskih. To velja za vsako podjetje in tudi za samostojne podjetnike, ki bodo imeli pravzaprav s tem še nekaj dodatnega dela, če ne koristijo storitev računovodskega servisa.

V večjih podjetjih je z obračunom prispevkov in drugimi sorodnimi opravki seveda še več dela, a za to običajno skrbijo računovodski servisi ali pa zaposlena računovodska ekipa. Vseeno ima podjetje na svoji strani nekatere odgovornosti, ki si jih lahko na različne načine olajša. Obračun prispevkov je načeloma možno v veliki meri kar avtomatizirati, to je gotovo atraktivna rešitev za praktično vsako podjetje.

Program za obračun prispevkov

To storimo seveda tako, da se poslužimo pomoči računalniških računovodskih orodij, ki imajo funkcionalnosti za delo s prispevki. Vsekakor se splača izbrati zmogljiv sistem te vrste, saj nam ta orodja močno pomagajo pri praktično vseh pomembnih opravilih pri upravljanju podjetja, obračun prispevkov pa je le ena izmed uporabnih funkcij.

Običajno se prispevke obračunava v sklopu obračuna plač. Program mora pri tem ponujati vse potrebne nastavitve, določiti moramo vsaj zavarovalno podlago in osnovo, dodamo pa še morebitne dodatke. Zelo koristno je, če program lahko sam ponudi vse potrebne podatke, da jih ni treba vedno vnašati ročno. Enako velja za plače, pri teh je fleksibilnost pri obračunavanju ključnega pomena, saj imamo pogosto opravka s kakšnimi spremembami, dodatki in podobno.

Za popoln nadzor nad obračunom prispevkov in plač skrbijo napredni računovodski programi, ki nam delo na tem področju res močno olajšajo.

Obračun prispevkov za samostojne podjetnike

Zelo dobrodošle so te funkcije tudi za samostojne podjetnike in druge manj zahtevne podjetnike. Nekateri sploh ne koristijo storitev računovodskega servisa, drugi pa imajo osnovne pakete, ki podjetniku še vedno puščajo veliko dela. Ravno v takšnih primerih pride program za računovodska opravila še kako prav, saj ne moremo pričakovati, da bo podjetnik to delo stalno opravljal kar ročno.

Vsekakor je priporočljivo, da samostojni podjetnik sodeluje z računovodskim servisom, v tem primeru že lahko pričakuje tudi avtomatski obračun prispevkov vsak mesec. Sodelovanje pa si na različnih področjih poenostavi prav s programsko opremo, ki skrbi za odličen pregled nad poslovanjem in avtomatsko pripravo pomembne dokumentacije za računovodstvo. Tako pridejo tudi za manj zahtevne podjetnike pogosto v poštev napredni računovodski programi, ki se jih splača s pridom izkoristiti.

Kateri program za obračun prispevkov izbrati?

Za kar najboljšo izkušnjo se splača izbrati program, ki na enem mestu združuje celo zbirko uporabnih funkcij. Seveda mora vsak podjetnik sam poznati svoje potrebe in ugotoviti, katere funkcije mu bodo dejansko koristile. Končna izbira je odvisna od lastnosti podjetja in potreb podjetnika, a računamo lahko na to, da bodo med najbolj atraktivnimi možnostmi tisti programi, ki na trgu tudi sicer izstopajo s svojimi naprednimi funkcionalnostmi, tudi če so morda v izhodišču bolj prilagojeni zahtevnejšim uporabnikom. Še vedno namreč omogočajo enostaven obračun prispevkov in poenostavijo tudi druge pogoste opravke.

Pojmi, povezani z računovodstvom

Računovodstvo je področje v podjetju, ki ga mora vsak podjetnik vsaj okvirno poznati. Tudi če njegovo upravljanje prevzame druga oseba, se tukaj skrivajo pomembni podatki, ki služijo preverjanju, v kolikšni meri so bili doseženi postavljeni cilji. Po drugi strani pa se na podlagi rezultatov lahko tudi določi cilje za vnaprej. Računovodski podatki pa niso uporabni le za interne namene. Uporabljajo jih tudi drugi. Obvezni so za letno proočanje državi. Določeni podatki so tudi javni in torej na pogled raznim potencialnim strankam, investitorjem in poslovnim partnerjem, ki lahko na podlagi informacij sprejmejo odločitev o nadaljnjem sodelovanju s podjetjem.

Pojmi, ki jih morate poznati

Pojmov v računovodstvu je veliko. Omenili bomo nekaj najosnovnejših. Treba je poznati razliko med prihodki in prejemki, saj to ni eno in isto. Prihodki se nanašajo striktno na osnovno poslovanje podjetja. Podjetje torej proizvaja določene izdelke ali storitve. Te nato kupijo stranke, ki zanje plačajo. Zgolj to so prihodki. Če pa je npr. podjetje dobilo v dar neko vsoto denarja ali jo je pridobilo na druge načine, pa to niso prihodki. So pa prilivi.

Po drugi strani imamo odhodke in odlive. Odhodki so spet tisti, ki so striktno vezani na poslovanje. Gre za denar, ki ga podjetje zapravi za surovine, s katerimi nato izdela končne produkte. Gre tudi za stroške, ki so posredno povezani z izdelavo končnih izdelkov. Recimo, da podjetje proizvaja omare. Odhodki so tudi plače delavcev, ogrevanje tovarne, elektrika itd. Odlivi pa so vsa finančna sredstva, ki podjetje zapustijo, niso pa nujno povezana s poslovanjem. Če podjetnik kupi darila ob koncu leta za svoje poslovne partnerje, so to zgolj odlivi, ne pa odhodki.

Vedeti moramo tudi to, da je treba v računovodstvu beležiti vse poslovne dogodke. Pri tem imamo aktivo in pasivo. Aktiva predstavlja vse storške in prilive, medtem ko pasiva pomeni vire, iz katerih črpamo denar, da lahko poslovanje nemoteno poteka.

S 1. februarjem bodo za napačno (ne)uporabo davčnih blagajn začeli pisati kazni

Po enem mesecu je še vedno veliko zavezancev, ki ne uporabljajo davčne blagajne. 2015 je bilo leto, ko je bilo o tem že veliko govora, vendar je uporaba še vedno majhna. Kot lahko razberemo iz različnih medijev, so razlogi za to različni. Zavezanci krivijo nedelovanje davčnih blagajn ali prezapletene postopke. Namesto davčnih blagajn zato mnogi uporabljajo vezano knjigo računov, kar sicer je v skladu z zakonom. Tudi če zavezanci v januarju za gotovinsko izdajo računov ne uporabljajo ne enega, ne drugega, potem v najslabšem primeru dobijo opozorilo, kljub temu, da so bile obljubljene visoke kazni. A to naj od februarja naprej ne bi veljalo več. Od takrat naprej bodo kršitelji za neupoštevanje zakona namesto opozoril že začeli dobivati visoke denarne kazni.

Inšpektorji bodo z denarno kaznijo lahko sankcionirali vse, ki so kakorkoli vpleteni v izdajo računov za gotovinsko plačevanje. Sem spadajo izdajatelji računov, ki morajo biti vključen v sistem davčne blagajne, osebe, ki bodo za storitev ali izdelek plačali z gotovino in ponudniki programske opreme.

Kaj morajo upoštevati posamezni subjekti, da bodo opravili plačilo storitve skladno z zakonom?

Podjetniki

Najbolj bodo na udaru podjetniki, ki se ukvarjajo s prodajo blaga, gostinstvom in tistim, ki svoje storitve opravljajo na domu. To so na primer trgovine, gostinski lokali, prodajalci na tržnici, frizerski saloni, ponudniki prostorov za športno rekreiranje in podobno. Ti bodo najbolj pod očesom inšpekcije ravno zato, ker jih bodo najlažje preverjali. Podjetniki, ki izdajajo račune za gotovinsko plačevanje, morajo imeti primerno programsko opremo, ki je povezana z internetom in v sistem davčnih blagajn. Njihov račun mora biti oblikovan v skladu z zakonom, med drugim mora imeti tudi QR kodo. Če imajo podjetniki vezano knjigo računov, mora biti tudi ta prijavljena v sistem. Vsak račun izdan z vezano knjigo, morajo potrditi preko spleto.

Potrošniki

Inšpekcija bo preverjala tudi potrošnike. Njihova glavna naloga je, da zahtevajo račun in ga obdržijo do svojega odhoda. Šele letos se je začelo obveščati, da bodo sankcionirani tudi potrošniki, če bodo kršili pravilnik sistema davčne blagajne, 2015 o tem praktično ni bilo govora.

Ponudniki programske opreme

Da bodo računi primerno oblikovani in bo povezava z bazo sistema davčnih blagajn delovala, so odgovorni ponudniki programske opreme. Če njihovi programi ne bodo ustvarjeni v skladu z zakonom, bodo kazensko odgovarjali tudi oni.

Še malo in treba bo vpisovati tudi podatek o ID številki e-računa

S prvim oktobrom bo treba v plačilnih navodilih za račune (papirne ali elektronske račune) vpisovati tudi podatek o ID številki e-računa. Slednjo uporabniki proračuna dobijo preko spletne aplikacije UJPnet.

Povezava do UJPnet >>

Za uporabo UJPnet potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo, nato pa morete izpolniti e-vlogo (Zaradi tehničnih težav vas naprošajo, da do prvega oktobra ne posodabljate spletnega brskalnika Chrome, če pa ste ga že, pa raje uporabljajte IE ali Firefox. Po prvem oktobru boste normalno lahko uporabljali tudi Chrome).

Podatek o ID številki e-računa bo nujen od 1. oktobra dalje

To narekuje Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika v plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, ki je bil objavljen dobra dva meseca nazaj.

Kaj pa, če se plačilo ne bo nanašalo na poravnavo obveznosti iz naslova e-računa? V tem primeru boste morali v plačilno navodilo vpisati  konstanto 999999999999999.

Zakaj sprejemamo računovodska načela?

Računovodsko dejavnost je potrebno pospeševati in razvijati. Računovodstvo je za vsakega podjetnika pomembna dejavnost za uspeh v poslu. Potrebna so pravila za obnašanje strokovnjakov, ki opravljajo računovodske storitve in se ukvarjajo z računovodsko dejavnostjo.

Računovodska načela so razvrščena v skupine.

1. Izhodiščna načela
2. Knjigovodska načela
3. Načelo računovodskega izkazovanja
4. Načelo knjigovodskega predračunavanja
5. Načelo nadziranja, analiziranja, informiranja
6. Organiziranost računovodske službe.
Računovodska načela se sprejema z različnimi nameni;
1. Želja po pomoči strokovnjakom, ki opravljajo računovodska dela. Zato so lahko bolj ustrvaljalni in so veliko bolj iskani in je računovodstvo kvalitetno.
2. Načela omogočijo pospeševanje prenosa teoretičnih doseškov na področje računovodstva.
3. Pospeši se prenašanje teorije v prakso in to uporabijo strokovnjaki za računovodstvo. Še posebno so načela primerna za usposabljanje mlajših računovodij.
4. Omogočeno je trajnejše oblikovanje računovodskih standardov.
5. S pomočjo načel se ustvari strokovna podlaga za računovodske usmeritve v določeni organizaciji, ki je veliko bolj trajnejša.
6. Računovodska stroka se s pomočjo tako listino o načelih, ki veljajo v računovodstvu uveljavlja tudi mednarodno. V številnih smereh je širša od načel v drugih državah.
7. S tako listino se olajšajo mednarodni gospodarski stiki, ker se ustvari veliko večje zaupanje.
8. Razširi se podlaga za razvoj računovodstva v Sloveniji.
Še več načel >> tukaj.

Računovodstvo je področje, ki mu je potrebno dati velik poudarek in se mora razvijati in izpopolnjevati na vseh področjih. Podjetnikom je v veliko pomoč, ker je tudi svetovalna funkcija pomemben del računovodske storitve. Temu področju je potrebno dati velik poudarek in ne smemo pozabiti na izobraževanje mlajših kadrov, ki morajo upoštevati računovodska načela. Računovodski servis mora imeti zaposlene strokovnjake na tem pomembnem področju. Uspeh in delovanje podjetja je odvisno od vodenja in svetovanja na finančnih področjih in to računovodsrtvo je.

Obstaja razlika med računovodjo in knjigovodjo?

Računovodstvo in knjigovodstvo

Seveda obstaja razlika med računovodstvom in knjigovodstvom. Če ne drugega že samo v imenu: računovodstvo/knjigovodstvo.

Morda si boste lažje predstavljali, če vam predstavimo izraza v angleškem jeziku:

 • Knjigovodja = bookkeeper, booking – pomeni knjiženje, torej knjiženje v poslovne knjige.
 • Računovodja = accountant, account – pomeni račun ali konto. Torej računovodja skrbi za vodenje računov.

Računovodstvo pomeni:

 • knjiženje poslovnih dogodkov (nakup, prodaja, priprava poročil za banke) ki spada pod knjigovodstvo.
 • proučevanje podjetja in izračunavanje bonitete podjetja, ki spada pod računovodsko analiziranje.
 • pripravljanje načrtovanja poslovanja podjetja skupaj z direktorjem, ki spada pod računovodsko planiranje.
 • nadziranje računovodskih podatkov, poslovnih knjige in poročil, kar spada pod računovodsko nadziranje.
 • svetovanje poslovodstvu pri poslovnih odločitvah glede na računovodske podatke, kar spada pod računovodsko informiranje.

V mikro in majhnih podjetjih ali v majhnih računovodskih servisih mora velikokrat ena oseba obvladovati vse zgoraj omenjene naloge.

Vir: Mateja.si

Kaj mora znati nekdo, ki dela v računovodstvu?

Računovodstvo ni enostavna veda. Nekdo, ki je računovodja mora poznati vse dokumente poslovanja podjetja in neprestano spreminjajoče se zakonske določbe v zvezi s poslovanjem podjetja.

Kaj računovodja sploh dela?

Gospa z očali, ki grdo gleda in cele dneve sedi za računalnikom – tako nekateri ljudje vidijo računovodje. Temu pa ni tako. Da boste lažje razumeli zakaj računovodje zares kdaj grdo gledajo, naj vam predstavimo, kaj vse je delo računovodje.
Računovodja dela z računalnikom in dokumenti. Torej delo lahko opravlja v pisarni ali od doma. Velikokrat gre za veliko število računov, ki jih je treba razvrstiti in vnesti, zato je to delo mnogokrat tudi zelo zahtevno.

Kakšen mora biti računovodja?
Priporočljive lastnosti osebe za računovodjo so:

 • redoljubnost,
 • natančnost,
 • veselje do dela z dokumenti, kot so izdani računi, prejeti računi, bančni izpiski,
 • sposobnost visoke koncentracije,
 • veselje do številk, itd.

Posedujete zgornje lastnosti? Morda je potem računovodstvo prava karierna pot za vas.

Vir: Mateja.si

Zgodba Sonje Šinigoj navdušila poslovne ženske

Ženske v vlogi voditeljic imajo lahko ključno vlogo pri ustvarjanju pogojev za družbo blagostanja in enakih možnosti. Sonja Šinigoj, direktorica v SAOP d.o.o., je na mednarodnem srečanju poslovnih žensk „Opera di donna“, ki je potekalo v Gorici v Italiji, predstavila dobro prakso vodenja podjetja.

O podjetju
Podjetje SAOP je bilo ustanovljeno leta 1987 in med prvimi v Sloveniji ponudilo lastno programsko opremo. Podjetje razvija poslovne programske rešitve in storitev za računovodske servise, podjetja ter javne ustanove. Med drugim SAOP ponuja tudi spletno računovodstvo miniMax.

V podjetju zaposlujejo več kot 60 visoko izobraženih strokovnjakov, katerih rešitve uporablja več kot 3.700 strank ter več kot 25.000 uporabnikov.

SAOP je za inovativnost prejel že več nagrad državnega in mednarodnega pomena, njihovo pozitivno naravnanost do zaposlenih in ljudi pa potrjujeta tudi certifikat Družini prijazno podjetje ter osvojena nagrada Zlata nit za najboljšega zaposlovalca.

Mednarodno srečanje

Direktorica SAOP Sonja Šinigoj je na mednarodnem srečanju izpostavila tri dogodke, s katerimi je osvetlila delovanje podjetja:

 • Podjetje je Boštjanu Štefaniču, ki je kot slep prvi v Sloveniji opravil nacionalno poklicno kvalifikacijo za knjigovodjo poklonilo spletni računovodski program miniMAX. O Boštjanu smo pisali že v prejšnjih objavah.
 • Udeleženkam je predstavila tudi certifikat Družini prijazno podjetje, ki ga je prejel SAOP.
 • Predstavila pa je tudi izvedbo strokovnega srečanja, ki se ga je v Olimju udeležilo več kot 250 uporabnikov.

Vir: SAOP

Uspešen računovodski servis

Postati računovodja ali ustanoviti računovodski servis je še vedno dober posel, saj podjetja vedno iščejo računovodje in računovodske servise.

Podjetja potrebujejo računovodje

Ne boste verjeli, v ZDA je povpraševanje po računovodjih večje kot je ponudba – kar je dobra novica. Če razmišljate v tej smeri.

Na trgu je velika gneča in podjetja se borijo za svoj obstanek, prav zato iščejo tudi dobre računovodje ali računovodske servise – da bi ji le-ti pomagali pri poslovanju.

Plače računovodij

Na splošno so v ZDA računovodje plačani odlično, res je, da se slovenske plače ne morejo primerjati s tistimi čez lužo, vendar tudi pri nas plače računovodij niso tako slabe.

Svet računovodstva vam lahko ponudi najrazličnejše priložnosti za dober posel ali dobro službo.

Slepi računovodja že dobiva prve stranke

Računovodja Boštjan Štefanič je kljub slepoti ustanovil svoje podjetje in prejšnji mesec podpisal pogodbo s prvo stranko, ki nima pomislekov in povsem zaupa v njegovo znanje in strokovnost.

Boštjan je dokazal, da slepota tudi v računovodskem poslu ni ovira.

Boštjan iz Radeč je od rojstva slep, vendar je kljub temu uspešno zaključil osnovno in poklicno šolanje in kot eden izmed prvih med slepimi opravil nacionalno poklicno kvalifikacijo za knjigovodjo. V začetku lanskega oktobra pa je odprl podjetje Eviras.
Boštjan je nekaj časa imel zgolj eno stranko, kljub temu, da so njegove storitve zelo ugodne. Da bi Boštjan dobil več strank, mu je na pomoč priskočilo Združenje prijateljev slepih Slovenije. Na eno izmed njihovih prireditev so povabili podjetnike in jim ponudili priložnost, da se sami prepričajo, kako se slepi knjigovodja znajde za računalnikom in kaj vse zmore program Mini Max, ki ga uporablja pri svojem knjigovodskem delu.

Boštjanu želimo veliko sreče in uspešen posel!

Vir: Dnevnik