Pogoji za vodenje enostavnega knjigovodstva

Ob ustanovitvi podjetja se samostojni podjetniki v sklopu računovodstva odločajo med dvema sistemoma vodenja poslovnih knjig. Lahko se odločijo za enostavno ali dvostavno knjigovodstvo.

Za enostavno knjigovodstvo se lahko odločijo samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, ki v zadnjem letu niso prekoračili dveh od naslednjih treh meril:

  • Povprečno število delavcev ne presega tri;
  • letni prihodki so nižji od 42.000 EUR;
  • povprečna vrednost aktive, izračunana kot polovica seštevka vrednosti aktive na prvi in zadnji dan poslovnega leta, ne presega 25.000 EUR

Enostavno knjigovodstvo lahko vodijo tudi podjetniki v prvem letu opravljanja dejavnosti, ki v prvem poslovnem letu ne zaposlujejo več kot tri delavce. Ko navedene kriterije preseže, mora začeti poslovne knjige voditi po načelih dvostavnega knjigovodstva.

Enostavno ali dvostavno knjigovodstvo?

Samostojni podjetniki se ob ustanovitvi podjetja v sklopu računovodstva lahko odločijo med dvema sistemoma vodenja poslovnih knjig: lahko vodijo enostavno ali dvostavno knjigovodstvo. O izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig morajo Davčno upravo obvestiti najkasneje v osmih dneh po začetku poslovanja. Izbranega sistema podjetnik med letom ne sme spreminjati, v kolikor se odloči za spremembo, mora davčni organ obvestiti najkasneje do 31. decembra tekočega leta.

Kakšna je razlika med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom? Najpomembnejša razlika je, da se pri enostavnem knjigovodstvu vsak znesek v poslovne knjige zabeleži samo enkrat, pri dvostavnem knjigovodstvu pa dvakrat (na dva konta).

Enostavno knjigovodstvo je primerno za tiste podjetnike, ki mesečno sklenejo manjše število poslov. V primeru, da podjetje mesečno izda in prejme veliko število računov, se priporoča dvostavno knjigovodstvo. Dvostavno knjigovodstvo je v primerjavi z enostavnim knjigovodstvom veliko močnejše orodje in da veliko več informacij.