Zanesljivo financiranje za poplačilo dobaviteljev

Med glavnimi prioritetami vsakega podjetja je poplačilo dobaviteljev, saj je le tako možno poslovati brez zapletov in težav. Seveda imajo različna podjetja na tem področju različne potrebe in ni nujno, da bodo to veliki stroški, a zelo verjetno je, da se bodo prav na tem področju pokazale morebitne težave. Najbolj značilne so težave z likvidnostjo, hitro se zgodi, da podjetje ne more plačati svojih obveznosti in prav pri plačilu nabave se pogosto zatika. Tu torej iščemo rešitve, ki nam poslovanje močno olajšajo. Najdemo lahko dobre opcije, ki jih je pametno izkoristiti, saj je plačevanje dobaviteljev ključnega pomena, če želimo uspešno poslovati.

Kako si olajšati poplačilo dobaviteljev?

V vsakem primeru bomo imeli nekaj dela in stroškov s tem, da zagotovimo nemoteno dobavo nujnih surovin in izdelkov, ki jih potrebujemo za delo. To ni vedno problem, običajno s svojo dejavnostjo brez težav pokrijemo stroške nabave, težava se pojavi le v primeru, da denarja od svojih kupcev ne dobimo pravočasno, da bi poplačali dobavitelje.

Gre torej za težave z likvidnostjo, ne nujno z zaslužkom. V vsakem primeru pa je pametno te težave pravočasno odpraviti, da se ne bodo stopnjevale – če poplačilo dobaviteljev zanemarimo, se bo naposled ustavila celotna proizvodnja in pojavili se bodo še veliko večji problemi. Težave z likvidnostjo lahko naslovimo na več načinov. Pogosto se podjetja odločajo za kredit, druga priljubljena opcija pa je faktoring, ki zagotavlja stalno likvidnost in nima tako visokih stroškov.

Za poplačilo dobaviteljev morajo skrbeti tudi uspešna podjetja

Morda bi si mislili, da je likvidnostni krč simptom slabega poslovanja, a v resnici gre pogosto za druge vzroke, ki so morda povezani celo z velikimi poslovnimi uspehi. To se zgodi predvsem pri manjših podjetjih in start-upih, ki želijo ob prvih uspehih povečati proizvodnjo in izpolniti vsa nova naročila. Kljub temu, da zelo uspešno poslujejo in si obetajo velikih zaslužkov, morajo najprej investirati v nadgradnjo, zaposliti več ljudi, nabaviti več surovin … Vse to so stroški, ki se pojavijo pri uspešnih podjetjih, ne moremo pa jih vedno plačevati sproti, saj denarja od kupcev ne dobimo takoj.

Ravno zato je pri uspešnih podjetjih zelo priporočljiv faktoring. Ta odpravlja tveganja za likvidnostni krč in omogoča redno poplačilo dobaviteljev kar iz lastnih sredstev, ki jih dobimo iz prodaje. Pri uspešnih podjetjih s hitro rastjo je prav to lahko rešitev za uspešno tranzicijo, v nasprotnem primeru pa se začnejo pojavljati še razne druge težave.

Poplačilo dobaviteljev v posebnih primerih

Najbolje je, da za poplačilo dobaviteljev ustvarimo ustrezno rutino in se na ta način izognemo težavam. Lahko pa v nekaterih primerih pričakujemo tudi določene razlike. Če recimo nabavo plačamo takoj, dobimo pri mnogih dobaviteljih ugodnejše cene in posebne popuste. To se splača izkoristiti, saj so razlike lahko velike. Če pa zamujamo s plačilom, bomo imeli seveda težave. Najbolje bo, da najdemo hitro in učinkovito rešitev, pogosto se v takšnih primerih za poplačilo dobaviteljev priporoča kredit, saj je treba to hitro urediti, kredit pa nato odplačujemo s prihodki iz prodaje, kar nam seveda omogoča prav nemotena dobava.

International faktoring za uspešno mednarodno poslovanje

Pri poslovanju v tujini moramo biti še posebej pozorni na to, da imamo vedno na voljo zadostno zalogo likvidnih sredstev. To lahko zagotovi international faktoring, namenjen prav tistim, ki poslujejo večinoma s tujimi partnerji in strankami. Pri poslovanju v tujini moramo biti še bolj fleksibilni, saj stranke pogosto zahtevajo daljše plačilne roke, svoje pa dodajo tudi komplikacije pri sprejemanju plačil iz tujine. Tako ne moremo vedno računati na hitro plačilo računov in nimamo vedno na voljo likvidnih sredstev iz prodaje, ko jih potrebujemo. Da bi se izognili težavam, ki izvirajo iz tega, se splača izkoristiti international faktoring kot vir zanesljivega financiranja.

International faktoring koristi izvoznikom

Za faktoring se odločajo predvsem izvozniki, ki iščejo dobre stranke na tujih trgih. Ena izmed glavnih prodajnih točk takšnega podjetja so tudi ugodni plačilni pogoji, gotovo se splača ponuditi nekoliko daljše plačilne pogoje, ki dajejo kupcu več fleksibilnosti in zbudijo več zaupanja. Za kupca so daljši plačilni roki idealni, za prodajalca pa so lahko veliko tveganje. K temu dodamo še tveganja za zamude in neplačila, tako lahko pride do velikih težav, če se zanašamo na ta plačila.

Izvozniki imajo s poslovanjem v tujini gotovo že dovolj težav in izzivov, zato se ne želijo soočati še s tveganji pri plačilih. Da bi bili na tujih trgih kar se da konkurenčni, morajo imeti stalno zalogo likvidnih sredstev, ki jih porabljajo za plačevanje obveznosti, kot tudi za razvoj svoje dejavnosti in druge investicije. Tako se international faktoring izkaže za veliko konkurenčno prednost, ki lahko močno olajša poslovanje v tujini.

Kako international faktoring pomaga v praksi

Prednost faktoringa se v praksi kaže predvsem v tem, da lahko pričakujemo takojšnja plačila izdanih računov. To ima več prednosti:

 • Plačilo prejmemo takoj. Takoj imamo na voljo likvidna sredstva, ki jih lahko brez omejitev uporabimo pri poslovanju.
 • Znebimo se opravkov s terjatvami. Upravljanje terjatev je lahko velika nevšečnost, ki zahteva nekaj časa, truda in denarja. Vse to prevzame faktor ob odkupu terjatve.
 • Kupcem pripravimo bolj privlačne ponudbe. Ponudimo lahko daljše plačilne roke in imamo več fleksibilnosti pri sprejemanju plačil, saj bo za to v veliki meri skrbel faktor.

Podjetja, ki znajo izkoristiti prednosti, ki jih prinaša faktoring, bodo gotovo izkoristila to priložnost. S stalno dostopnimi sredstvi za neovirano poslovanje v tujini se takoj odprejo mnoge priložnosti, s katerimi si podjetje pridobi konkurenčno prednost in se uveljavi na tujem trgu.

Ponudniki za international faktoring

Glede na to, da gre za zelo močan finančni instrument z velikim potencialom, se splača za faktoring izbrati zanesljivega in uglednega partnerja oziroma faktorja. Običajno se ta podjetja v veliki meri posvečajo tudi izvoznemu faktoringu, tako da ne bo težko najti pravega strokovnjaka, ki se spozna prav na te izzive. Upoštevamo njihove izkušnje in prilagodljivost njihove ponudbe. Stroški pri faktoringu običajno niso visoki, pravzaprav se storitev financira kar iz terjatev, ki jih na ta način prodamo, zato ne bo veliko stroškov ali skrbi s plačevanjem. Tako je international faktoring zelo elegantna storitev, ki v praksi odlično deluje.

Varno investiranje in pričakovana donosnost pri različnih naložbah

Varno investiranje v katerokoli naložbeno možnost je povezano s tem, da ne želite tvegati in izgubiti vloženega denarja. Vendar pa v svetu naložb velja, da je potrebno za višjo donosnost tudi nekaj tvegati. Vprašanje se pojavi, kako najti in si zagotoviti optimalno razmerje med varnostjo in donosnostjo?

V prvi vrsti je potrebno vedeti, koliko ste pripravljeni tvegati. Če želite izbrati naložbo z manj tveganja, tedaj so na voljo investicije, kjer lahko ustvarite pasiven dohodek. To pomeni, da boste na znesek vloženih sredstev prejeli določeno obrestno mero, sredstva pa se bodo obrestovala skozi obdobje. Pri investicijah v vrednostne papirje pa je potrebno vedeti, da so skorajda vse možnosti precej tvegane.

Varno investiranje v bančne depozite in varčevalne račune

Bančni depoziti predstavljajo obliko naložbe, ki velja za ne tvegano, saj banke do določenega zneska vloženih sredstev nudijo jamstvo, zato je denar zavarovan. Z vezavo sredstev za vnaprej določeno časovno obdobje dobite obrestno mero, po zapadlosti naložbe pa si zaslužek lahko izplačate ali pa ga pustite na računu za novo investicijo. Slabost bančnih depozitov je v tem, da banke običajno nudijo nizke obrestne mere, s katerimi lahko ustvarite 0,5 do 1 odstotni letni donos.

Na drugi strani so varčevalni računi tudi zelo varna naložba, vendar so bolj kot investiranju namenjeni dolgoročnemu varčevanju, kar je bolj primerno, če želite varčevati za nepremičnino, nakup avtomobila, šolanje otrok in drugo. Obrestne mere na varčevalnih računih so namreč izjemno nizke, zato z njimi ne morete ustvariti dodatnega zaslužka.

Varno investiranje v zavarovana posojila

Pri iskanju optimalnega razmerja med donosnostjo in varnostjo naložb so se investicije v zavarovana posojila izkazale za dobro možnost, saj nudijo 7 do 9 in več odstotne letne donose, pri čemer se vezan denar v zavarovano posojilo obrestuje po višji obrestni meri kot pri bančnih depozitih, ki delujejo na podoben način. Pri teh naložbah pa vložite sredstva za donos in pri tem hkrati sofinancirate posojilo.

Na drugi strani pa so te investicije ne tvegane, saj v primeru ne odplačevanja kredita iz strani posojilojemalca pridobite povrnjeno celotno glavnico in vse natečene obresti, ki ste jih ustvarili s tem posojilom v obliki depozita. Ponudniki namreč zavarujejo posojila pri zavarovalnici, poleg tega pa ne odobrijo kar vsakega kredita, saj vsakega posojilojemalca skrbno preverijo v sodelovanju z bonitetno hišo, ki tudi oceni njegovo kreditno spodobnost.

Investicijske platforme ščitijo vlagatelje pred zlorabami

Če se boste odločili za naložbe v zavarovana posojila na spletnih platformah, tedaj je dobro, da preverite, kakšno stopnjo varnosti vam nudijo ponudniki. Gre za stvar zaupanja, zato da boste vedeli, da je vaš denar na varnem. Spletna platforma vas mora zaščititi pred spletnimi zlorabami, zato da tretje osebe ne morejo dostopati do vaših osebnih podatkov in naložbenega računa.

Spletne platforme ščitijo prijavljene vlagatelje z uporabniškim računom tako, da vzpostavljajo različne varnostne mehanizme, kot je kopiranje podatkov v oblak, šifriranje podatkov z enkripcijo, nenehen nadzor nad poneverbami z analitiko ter dvostopenjska avtentikacija. Spletne platforme morajo poskrbeti za varno investiranje, zato da se zaščitijo vaši podatki in vložena sredstva.

Ali se mi splača odpreti normiran s.p.?

Če imate namen se podati v podjetniške vode, tedaj ste se gotovo že srečali z vprašanjem, ali poslovati kot navadni samostojni podjetnik ali pa odpreti normiran s.p. Pri tem je potrebno poznati določene zakonske značilnosti, ki opredeljujejo posamezno obliko enoosebne gospodarske družbe.

V vsakem primeru pa je gotovo, da samostojnemu podjetniku ni potrebno vložiti sredstev v minimalen začetni kapital, a na drugi strani boste za poslovanje v prihodnosti tudi neomejeno odgovorni z vsem svojim premoženjem. Običajno pa normiranci postanejo tisti, ki ne presežejo 50 tisoč evrov prihodkov oziroma 100 tisoč evrov prihodkov, če je v podjetju vsaj ena oseba zaposlena za polni delovni čas.

Navadni in normiran s.p. v ključnih razlikah

Največjo razliko med navadnim samostojnim podjetnikom in normirancem predstavlja ugotavljanje davčne osnove. Pri navadni obliki enoosebne gospodarske družbe se pri ugotavljanju davčne osnove od vseh davčno priznanih prihodkov odštejejo davčno priznani dejanski odhodki, medtem ko normiranec ugotavlja osnovo na podlagi 80 odstotkov normiranih odhodkov. Med druge razlike pa spadajo še:

 • Normiranec davčne osnove ne more zmanjševati z uveljavljanjem davčnih olajšav
 • Normirancu ni potrebno oddajati letnih poročil in pojasnil o poslovnem izidu, zato so nižji tudi stroški računovodskih storitev
 • Normirani podjetnik vodi le evidenco izdanih računov in evidenco osnovnih sredstev
 • Običajno imajo normiranci višje razmerje med prihodki in odhodki

Prilagojen program za račune za normiran s.p.

Spletni računovodski program za račune nudi posebno ponudbo za normirance, pri čemer je mesečna cena za uporabo programa nižja kot za navadne samostojne podjetnike, vendar na drugi strani normirancu nudi vse funkcije, ki jih potrebuje za poslovanje. To je predvsem izdajanje računov in izstavljanje e računov, vodenje potnih nalogov ter obračuni prispevkov s pripravo plačilnih nalogov.

V računovodskem programu v oblaku pa lahko vodite tudi osnovna sredstva in zaloge ter sami izdelate zaključni račun, ki je tudi podlaga za oddajanje dohodnine. Velika prednost je tudi v tem, da lahko v program dostopate preko mobilne aplikacije, za to pa potrebujete le internetno povezavo.

Webinar za vodenje računovodstva za normirance

Če se boste odločili za uporabo Minimax programa za vodenje računovodstva za normirance, tedaj so vam na voljo tudi različni webinarji, online predavanja, e-priročniki in drugo. Tako ste lahko na tekočem z informacijami iz zakonodajnega področja, ki se sicer nenehno spreminjajo.

Spletno predavanje z naslovom »Ali se mi splača biti normiranec?« obravnava razlike med navadnim s.p. in normirancem, vrste obdavčitev, ključna področja v zakonodaji in preproste izračune, ki vam bodo pomagali odgovoriti na vprašanje, ali odpreti normiran s.p. ali ne.

Kako financirati terjatve s faktoring storitvami?

Factoring odstop terjatve predstavlja ugodno in hitro rešitev za financiranje obratnih sredstev, pri čemer podjetja lahko ustvarjajo reden denarni tok in z gotovino poplačujejo obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih in do države. Faktoring kredit za podjetje povečuje likvidnost in ne ustvarja dolga v bilanci stanja, kot je to značilno za običajna bančna posojila.

Podjetje s faktor družbo podpiše pogodbo, ki predstavlja osnovo za dolgoročno in kontinuirano fakturiranje izdanih računov. Tako organizaciji ni potrebno vsakokrat iti skozi postopek odobritve kredita, saj proces temelji na prodaji in odkupovanju posamezne fakture, ki je že zapadla v plačilo ali pa še ni. Kako pa poteka celoten postopek financiranja obratnih sredstev s faktoring storitvami?

Odstop terjatve s prodajo izdane fakture

Podjetje za opravljeno dobavo blaga ali storitev izda kupcu račun. Na računu je zapisan tudi rok zapadlosti. Pri tem je za nekatere panoge bolj značilno kot za druge, da izdajajo fakture z dolgim rokom plačila, kar je običajno posledica poslovne prakse. V trenutku izdaje fakture nastane dolg oziroma obveznost.

Podjetje nato posamezno fakturo ali več računov hkrati proda faktor družbi. Strokovnjaki v faktor družbi skrbno preučijo celotno dokumentacijo in vse podatke. Ko faktor odkupi račun, se s tem nanj prenese celotna obveznost do izterjave dolga pri kupcih podjetja. Prav zato mora faktor nenehno preverjati tudi kreditno sposobnost strank podjetja.

Financiranje terjatve s takojšnjim nakazilom gotovine

Ko faktor družba odkupi terjatev, nato še isti dan ali v roku 48 ur nakaže skorajda celoten znesek izdane fakture na bančni račun podjetja. Običajno je prvo nakazilo sredstev izplačano v višini 80 do 90 odstotkov celotne vrednosti računa.

Ta sredstva lahko podjetje takoj uporabi za nabavo blaga in materiala, poplačilo dobaviteljev, izplačilo stroškov plač in drugih osebnih prejemkov ter za poplačila davkov in drugih obveznosti do države. Financiranje obratnih sredstev je namenjeno tudi vlaganjem v rast in razvoj organizacije.

Celotno poplačilo izdanega računa

Faktor po odkupu obveznosti vodi nadaljnjo poslovno komunikacijo s kupcem podjetja. Kupcu tako določi tudi rok plačila dolga ter se dogovori tudi o drugih podrobnostih. Prav zato lahko podjetje prihrani čas in notranje vire, saj prenese celotno upravljanje s terjatvami na faktor družbo.

Ko kupec podjetja v celoti poplača obveznost in nakaže znesek na račun faktorja, tedaj faktor družba izplača preostali del zneska računa. V tem delu se nakazana sredstva zmanjšajo za določen procent, saj faktor zaračuna provizijo za posamezen izdan račun oziroma za posamezno faktoring storitev z odkupom terjatve.

Dobra obrestna mera pri vezavi sredstev v zavarovana posojila

Pri investiranju je dobra obrestna mera ključnega pomena za ustvarjanje donosov in dodatnega zaslužka. Določene finančne institucije določijo obrestno mero glede na tržne zakonitosti, ki pa niso nujno najbolj ugodne za vlagatelja. Zaradi tega banke nudijo nižje obresti pri vezavi denarja v bančne depozite, na vrednost naložbe pa vpliva tudi inflacija.

Vedno več investitorjev se zato obrača na zasebne investicijske platforme, ki so v svojem delovanju povsem neodvisne od finančnih institucij in zato velikokrat tudi nudijo boljše pogoje za vlaganje sredstev. Vlagateljem je na voljo spletna investicijska platforma z naložbami v zavarovana posojila. Pri tem investitor veže določeno vsoto denarja v posamezno investicijo oziroma posojilo in za to pridobi obresti, ki zanj predstavljajo dober zaslužek na letni ravni.

Dobra obrestna mera – kako poiskati donosno investicijo?

Po enostavnem postopku registracije na platformo za reinvestiranje oziroma platformo za medsebojno posojanje denarja lahko vlagatelj naloži sredstva na investicijski račun in že prične z investiranjem. Na voljo je naložbeni portfelj, v katerega lahko investitor dodaja različna posojila.

Na osnovni strani pa lahko izbira med različnimi naložbami, kjer je prikazano časovno obdobje vezave sredstev ter vnaprej določena obrestna mera za posamezno posojilo. Na podlagi tega se investitor odloči, v katero posojilo bo investiral denar. Investicije pa imajo prikazan tudi minimalen znesek, ki je na voljo za investiranje.

Dobra obrestna mera – določitev glede na bonitetno oceno

Višino obrestne mere ne določi platforma za reinvestiranje, temveč bonitetna hiša, ki posameznega posojilojemalca preveri in določi njegovo bonitetno oceno in sposobnost odplačevanja kredita. Bonitetna hiša dvostopenjsko preveri vso dokumentacijo, ki jo predloži posojilojemalec. Pri tem velja, da višja kot je bonitetna ocena, nižja je obrestna mera in obratno.

To za vlagatelja predstavlja tudi določeno tveganje, ki je vezano na posojilodajalčevo kreditno sposobnost. Četudi posojilojemalec preneha z odplačevanjem obrokov posojila, je ta naložba zavarovana iz strani zavarovalnice, zato investitor dobi povrnjeno vloženo glavnico in vse obresti, ki so se natekle v določenem obdobju vezave.

Dodaten zaslužek vlagatelja z izplačilom obresti

Po preteku časovnega obdobje vezave sredstev, ki je vezano na odplačilo celotnega kredita posojilojemalca, pridobi vlagatelj možnost za izplačilo glavnice in vseh natečenih obresti, ki so se ustvarile v tem obdobju. Zaslužek lahko reinvestira v drugo naložbo oziroma posojilo ali pa si denar izplača na osebni bančni račun. Dobra obrestna mera na platformi za reinvestiranje pa nudi zaslužke oziroma višino povprečnega doseženega donosa okoli 9 odstotkov na letni ravni.

Kopirni stroj ali multifunkcijska naprava za fotokopiranje dokumentov?

Podjetje lahko izbira med dvema različnima napravama za fotokopiranje dokumentov. To sta samostoječi kopirni stroj ter multifunkcijska naprava. Pri tem je potrebno vedeti, da tiskalniki ne nudijo funkcije kopiranja. Napravi za kopiranje si delita določene podobne lastnosti, kot je na primer uporaba kartuše s tonerjem.

Vendar pa med kopirnim strojem in multifunkcijsko napravo obstaja več razlik kot podobnosti, zato je potrebno poznati razpoložljive funkcije, hitrost tiskanja, enostavnost uporabe in velikost naprave. Le tako lahko podjetje za svoje potrebe izbere najbolj ustrezno tehnologijo za kopiranje in tiskanje dokumentov. Pri tem na splošno velja, da je kopirni stroj bolj primerna izbira, v primeru, da pisarna na tedenski ravni natisne okoli tisoč kopiranih dokumentov, sicer pa je bolj ustrezna izbira multifunkcijska naprava.

Naprave za fotokopiranje v svojih glavnih funkcijah

Fotokopirni stroj je zasnovan za zmogljivo kopiranje dokumentov, zato je tehnologija osredotočena na to samostojno funkcijo. Multifunkcijske naprave pa na drugi strani nudijo več funkcij v enem, vključno s tiskanjem, skeniranjem in pošiljanjem faksa.

Hitrost tiskanja in kopiranja dokumentov

V primeru kopiranja le nekaj deset ali dvajset dokumentov, ne gre opaziti velike razlike v hitrosti delovanja med kopirnim strojem in multifunkcijsko napravo. Pri nižjih nakladah sta si napravi v hitrosti izenačeni. V primeru tisoč kopij enega dokumenta pa fotokopirni stroj svojo nalogo opravi mnogo hitreje kot multifunkcijska naprava.

Enostavnost uporabe tehnologij za fotokopiranje

Na splošno velja, da sodobne multifunkcijske naprave nudijo dobro uporabniško izkušnjo, saj navkljub številnim funkcijam omogočajo enostavno uporabo pri tiskanju, kopiranju in skeniranju. Običajno je tako, da je potrebno za uporabo določene funkcije le pritisniti na en gumb.

Na drugi strani pa so kopirni stroji opremljeni z bolj kompleksnimi nastavitvami, ki jih je pred uporabo dobro poznati. Fotokopirni stroji nudijo veliko različnih nastavitev za kopiranje dokumentov, zato je mogoče to funkcijo povsem prilagoditi različnim potrebam po izpisih, vendar pa so stroji hkrati manj enostavni za uporabo kot multifunkcijske naprave.

Velikost naprav za fotokopiranje dokumentov

Pred leti so bile multifunkcijske naprave precej velike, zato so potrebovale več prostora za namestitev. Danes pa so multifunkcijske naprave manjše, zato je nekatere modele mogoče postaviti tudi na pisalno mizo. Velikost je odvisna tudi od tega, kako velik je podajalec papirja. Na drugi strani pa so stroji za fotokopiranje večji in zasedajo več prostora. Podjetja jih običajno namestijo v za to namenjene prostore oziroma fotokopirnice.

Zaščita znamke kot učinkovita preventiva

Marsikateri podjetnik se sprašuje, če je zaščita znamke res potrebna ali lahko shaja tudi brez tega. Res je, da postopek registracije blagovne znamke nekaj stane, vendar pa so pridobitve, ki na ta račun nastanejo tega vredne. Seveda to ni variantna, ki bi bila primerna za vsako podjetje. Tudi ne morejo vsa podjetja registrirati balgovno znamko. Si je pa priporočljivo vzeti čas za razmislek in se poglobiti v to področje. Veliko bolje je namreč poskrbeti za preventivne ukrepe, kot da imate kasneje resne težave.

Pa si poglejmo na primeru, zakaj je dobro zaščititi znamko. Na udaru na tem področju so predvsem uspešna in bolj prepoznavna podjetja, ki ponujajo kakovostne izdelke ali nekaj, kar ensoatvno izstopa. Imajo veliko strank, ki so navdušene nad njihovo ponudbo. V tem primeru se lahko hitro pojavi podjetje, ki se želi okoristiti na ta račun. Zato lahko namenoma kopira logotip priznanega podjetja. Lahko uporabi zelo podobne barve, vzorce, napise. Cilj je zmesti stranke in jih napotiti k sebi in jim ponuditi podobne izdelke. Stranka je v tem primeru želela kupiti točno določene izdelke, vendar ji je vmesno podjetje to preprečilo in ji ponudilo robo, običajno slabše kakovosti

Kako se temu izogniti?

To je torej eden od primerov, zakaj je priporočljivo, da še pred tem pripetljajem izvedete registracijo. Tako boste lahko v primeru, če se bo želelo katero podjetje okoristiti na vaš račun, lahko sprožili postopke. Tako bo mogel storilec kazensko odgovarjati. Običajno mora potem tako podjetje oškodovancu povrniti znesek v višini nastale škode.

Postopek registracije blagovne znamke se izvede prek Urada za zaščito intelektualne lastnine, če nameravate zaščito izvesti za območje Slovenije. Drugače se morate obrniti na tisto državo, za katero nameravate izvesti registracijo. Postopek lahko vodite samostojno ali pa za to najamete posrednika. Tako se boste izognili morebitnim zapletom in pomanjkljivo oddanim vlogam, kar lahko vse skupaj zapletejo.

Kako lahko odstop terjatve podjetnikom olajša poslovanje?

Podjetja se lahko dostikrat znajdejo v finančni zagati. Razlogi za to so lahko raznovrstni. Ne glede na to, kaj je razlog, je treba situacijo čim prej reševati. Vedno je preventiva boljša od kurative. Možnosti, kako prideti do denarja, je veliko. Treba jih je pretehtati in najti najboljšo v konkretnem primeru.

Podjetja dostikrat najprej pomislijo na banko. Ta jim lahko nudi posojilo ali kredit. Vendar pa morajo podjetja v te namene najprej izpolnjevati pogoje, ki so za to določeni. Tako imajo startupi le malo možnosti, da bi do teh sredstev lahko prišli. Mlada podjetja pa se lahko poslužujejo nekaterega drugega načina financiranja in to je odstop terjatve. Pa si poglejmo, za kaj gre.

Faktoring ponuja sredstva, še preden bi jih dobili od svojih strank

Faktoring je storitev, ki jo izvajajo nekateri ponudniki finančnih storitev. Gre za to, da imajo nekatera podjetja v pogojih poslovanja opredeljeno, da stranki za storitev ni treba plačati takoj. Plačilo je lahko izvedeno z zamikom več tednov ali mesecev po tem, ko je bil izdelek že dobavljen ali storitev že opravljena.

V tem primeru lahko zberete terjatve, ki jih imate in se odpravite do ponudnika, ki mu lahko odstopite terjatve. Ta bo preveril račune, ki so bili izstavljeni, vendar še ne poplačani s strani strank. Morda bo preveril plačilno zgodovino strank. Potem običajno pride do sklenitev sodelovanja. Že v roku nekaj ur ali najkasneje nekaj dni boste dobili izplačan večji del zneska, na katerega bi morali sicer precej dolgo čakati. Povrnjeno vam je okoli 80 % celotnega zneska, medtem ko boste preostanek dobili, ko bodo stranke dejansko plačale. Pri tem bo seveda odštet znesek provizije.

Hkrati boste tako ponudniku predali tudi celotno področje terjatev in s tem ne boste imeli opravka in sivih las. Faktoring je torej rešitev, za katero so še posebej hvaležna startup podjetja, zato se je te metode smiselno posluževati, ko jo potrebujemo.

Kdaj pogodba o zaposlitvi in ne podjemna pogodba?

Pogodba o zaposlitvi je med delodajalcem in delavcem sklenjena na podlagi Zakona o delovnih razmerjih in predstavlja obliko zaposlitve, ki pa je na drugi strani ne predstavljata podjemna ali avtorska pogodba. Slednji pogodbi namreč ne vsebujeta značilnosti delovnega razmerja, zato delavcu po sklenitvi ne pripadajo pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja.

Za opravljanje določenih del je podjemna pogodba najboljša oblika sodelovanja med podjetjem in delavcem, ki opravi določeno delo, opredeljeno v pogodbi in zanj prejme plačilo. A vendarle, kadar oziroma če se pojavijo elementi delovnega razmerja, tedaj mora delodajalec delavcu ponuditi pogodbo o zaposlitvi. V splošnem to velja predvsem v primerih, ko se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.

Pogodba o zaposlitvi in njene značilnosti

S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje med delavcem in delodajalcem. Delavec se tako vključi v organiziran delovni proces in v njem opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Delodajalec pa je zavezan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje za primer brezposelnosti. Na podlagi prijave pa vsak mesec tudi odvaja in plačuje prispevke.

Ta oblika zaposlitve pa delavcu zagotavlja tudi druge prejemke, ki izhajajo iz delovnega razmerja. To je predvsem plačilo prehrane med delom, prevoz na delo in z dela, regres za letni dopust in drugo. Na drugi strani pa delodajalcu ni potrebno plačevati vseh teh prejemkov delavcu, s katerim sodeluje na podlagi podjemne pogodbe. Za podjetje je podjemna pogodba ugodnejša, saj plačuje manj prispevkov za socialno varnost, poleg tega pa je tovrstno pogodbo tudi lažje prekiniti, saj ni tako zavezujoča kot pogodba o zaposlitvi.

Kdaj je potrebno skleniti pogodbo o zaposlitvi?

V zakonu obstajajo določene omejitve, kdaj delavec ne sme opravljati dela po avtorski ali podjemni pogodbi, temveč mora delodajalec delavca vključiti v redno delovno razmerje, kjer prevladujejo vsi elementi delovnega razmerja, ko delavec:

 • Se prostovoljno vključi v organiziran delovni proces, običajno na sedežu delodajalca
 • Delo opravlja osebno in za plačilo
 • Delo opravlja nepretrgano oziroma v daljšem časovnem obdobju, ki ni posebej določeno z roki za dokončanje dela
 • Opravlja delo po navodilih in pod nadzorom le enega delodajalca, pri čemer se vzpostavi tudi podrejenost med delavcem in delodajalcem

Pogodba o zaposlitvi pa mora biti sklenjena tudi v primeru, če ima delodajalec odprto sistematizirano delovno mesto, katerega sicer opravlja delavec s podjemno pogodbo. V tem primeru pride v poštev tudi pogodba za določen čas.