Registracija blagovne znamke in postopek

Z registracijo blagovne znamke podjetje zaščiti svoj produkt pred tem, da bi ga konkurenca kopirala in prodajala pod istim imenom. Blagovna znamka prinaša tudi precej drugih pozitivnih stvari, kot je boljše prepoznavanje in ugled podjetja. Poglejmo najprej, kako v Sloveniji registrirati blagovno znamko.

V Sloveniji blagovno znamko lahko zaščitijo tako slovenski državljani ali podjetja, kot osebe iz drugih držav. Postopek registracije se začne na Uradu za intelektualno lastnino. Slovenski predstavniki lahko prijavo vložijo sami, medtem ko morajo predstavniki iz tujine za to pridobiti zastopnika. Na srečo predstavnikov znamke, njim ni potrebno zagotavljati primernost prijave, ampak je to dolžnost urada. V primeru neprimerne prijave, urad enostavno zavrne prijavo. V primeru uspešne prijave, imajo imetniki drugih znamk možnost ugovora proti registraciji predlagane blagovne znamke. Dolžnost urada je spet, da preveri ustreznost ugovora. Blagovna znamka je lahko zavržena v celoti ali le delno. Če prijavitelju uspe registrirati blagovno znamko, veljavnost znamke traja deset let. Ta doba pa se lahko poljubno podaljšuje.

Za uspešno registracijo blagovne znamke mora predlagatelj registracije upoštevati pravila, Urada Republike Slovenije za lastnino. Ta so zapisana na njihovi uradni spletni strani. Na isti strani so zapisana tudi pravila, česa se ne sme registrirati kot znamko.

Registracija možna tudi v tujini

Slovenske osebe pa lahko znamko registrirajo tudi v tujini. V tem primeru ima več možnosti. Lahko znamko registrira le v eni tuji državi, lahko mednarodno, lahko pa v Evropi. Registracija blagovne znamke v eni tuji državi, je navadno podobna, kot za tuje osebe v Sloveniji. To pomeni, da tuji prijavitelj potrebuje zastopnika. Mednarodna registracija se nanaša na vsaj 80 držav, ki so članice Madridskega sporazuma o mednarodnem registriranju znamk.  Takšna prijava se lahko izvede v Sloveniji, je pa za to potrebno plačati pristojbino. Podobno velja tudi za registracijo znamke v Evropi, le da se ta nanaša samo na evropske države.

Dodaj odgovor