Zakaj so e-računi boljši od klasičnih?

E-računi so večinoma že nadomestili klasične. Odlikujejo jih številne prednosti, zato se za njihovo uporabo odloča čedalje več ljudi. Katere sp torej njihove glavne prednosti?

Prednosti eračunov

Če najprej pogledamo klasičen postopek izdajanja papirnatih računov in jih primerjavo z e-računi. Ko se je izdajalo klasične račune, je bilo treba najprej navesti vse podatke. To so podatki o naslovniku, podatki o pošiljatelju, o storitvi, znesku računa, datumu izdaje in o roku zapadlosti. Pri tem je lahko prišlo do številnih napak oziroma do tega, da se je izpustilo katerega od pomembnih podatkov. Če pa račun kreiramo prek posebnega programa, ki je namenjen izdajanju računov, nam le-ta že sam javi, katere podatke moramo izpolniti. Poleg tega so številni podatki že predpostavljeni; če gre za istega naslovnika ali isti tip storitve, kar nam zelo olajša sam proces.

Za izdajo klasičnega računa je bilo treba uporabiti papir. Poleg tega je bilo treba tak račun dati v ovojnico in ga prek pošte poslati naslovniku. To pomeni, da smo imeli dodatne stroške tako s papirjem kot s poštnimi storitvami. Kljub temu, da so poštne storitve večinoma zanesljive, pa vsi vemo, da se na vsake toliko zgodi, da se kakšna pošiljka izgubi ali zaide na napačen naslov. Poleg tega naslovniku kuverte ne moremo dostaviti v trenutku. Če račun pošljemo v petek, ga bo naslovnik prejel šele v ponedeljek ali torek.

Ko se lotimo posredovanja e-računa, to opravimo prek spletnih kanalov. Najpogosteje ga posredujemo prek elektronske pošte. Lahko pa tudi neposredno prek programa za izstavljanje računov, če ga imamo. Pri tem je posredovanje do naslovnika hipno. Dobi ga že v naslednjem trenutku. Poleg tega s tem načinom nimamo nobenih dodatnih stroškov. Če podjetje izstavlja veliko količino računov, se seveda to pozna. Poleg tega pa je prednost e-računov tudi v tem, da naredimo nekaj dobrega za okolje.

Načinov, kako izstaviti eračun, je sicer precej. Odvisno je od tega, komu tak račun izstavimo ter če pričakujemo gotovinsko ali negotovinsko plačilo.

Načini izstavljanja računov za podjetnike

Če se odločite za podjetniško pot, to pomeni, da boste s svojo dejavnostjo ustvarjali določene storitve ali proizvode, ki jih bodo kupovale vaše stranke. Pri tem boste morali vsakič izdati račun, ki bo opremljen z informacijami o izdajatelju, vrsti in količini storitve oziroma blaga, datumu izdaje, datumu zapadlosti računa, znesku itd. Obstajata dve vrsti računov; račun, za plačilo katerega pričakujete gotovinsko plačilo, in račun, ki ne bo poravnan na gotovinski način, ampak bo šlo za direktno nakazilo na TRR prejemnika.

Izstavljanje računov pri gotovinskem plačilu

Če nameravate izdajati račune, ki bodo plačani neposredno z bankovci, kovanci, čeki ali plačilno kartico, je obvezen sistem davčnih blagajn. Podjetja, ki izdajo le majhno število računov na mesec, se pogosto poslužujejo uporabe vezane knjige računov. Pri tem gre za sklop obrazcev, ki jih ročno izpolnete in izdate kot račun. Vezano knjigo računov lahko kupite v knjigarni, pred uporabo pa jo morate potrditi pri Finančni upravi.  Druga možnost je uporaba davčne blagajne (lahko gre za aplikacijo na računalniku ali mobilni napravi, lahko pa za samostojno napravo, ki jo kupite). Pri uporabi davčnih blagajn se podatki o računih avtomatsko posredujejo FURS-u, pri vezani knjigi računov pa je treba podatke o izdanih računih v določenem roku vnesti v predpisan program, ki jih nato dostavi na FURS.

Izstavljanje računov v primeru negotovinskega plačila

V primeru, če pričakujete za storitev oziroma dobavljeno blago neposredno nakazilo na vaš TRR, potem imate na razpolago več možnosti. Če je prejemnik računa proračunski uporabnik, morate račun nujno izdati preko sistema UJP e-računov, kjer enostavno izpolnite vnaprej določen obrazec. Če pa račun izdate drugemu podjetju ali fizični osebi, lahko to izvedete kar s pomočjo Excela ali Worda. Na voljo pa so tudi posebni programi, ki vam olajšajo tovrstno izdajanje računov, saj so nekateri podatki že fiksno nastavljeni (podatki o izdajatelju, podjetju, vrsti storitev itd.), spreminjate le tiste podatke, ki se razlikujejo od primera do primera (datum izdaje, naslovnik, količina opravljenih storitev itd.). Na tak način se izognete možnosti napakam in nepravilno prepisanim podatkom.

V primeru elektronskega izdajanja računov, morate pred izdajo prvega računa pridobiti tudi digitalno potrdilo, ki vam služi za elektronsko podpisovanje. Pazite tudi, da boste vse račune skrbno hranili do roka, ki je predpisan za to, sicer vas lahko doleti kazen.

E računi so praktični!

Koliko časa vam v podjetju vzame priprava računov? Ne le, da jih je potrebno pripraviti, potrebno jih je tudi natisniti, podpisati, vstaviti v kuverto, poslati. Če imate veliko strank, pomeni to veliko časa in dela, prav tako pa tudi velike stroške s pisarniškim materialom in poštnino. Bi si radi olajšali poslovanje? Potem so odlična rešitev prav eračuni, ki so odličen primer tega, kako si lahko pomagamo s pomočjo sodobnih tehnologij.

Najprej so se modernizirali proračunski uporabniki

Ker omogočajo eračuni enostavnejše poslovanje in zagotavljajo tudi večjo preglednost, s tem pa tudi izboljšan nadzor, se je njihova uporaba že pred leti predpisala za vse, ki sodelujejo s proračunskimi uporabniki – na primer za dobavitelje šolam in vrtcem, javnim zavodom, uradom ter na splošno vsej javni upravi. Ker elektronsko poslovanje oziroma e banko uporablja danes večina podjetij, pa so eračuni še kako praktični za vse pravne osebe. Najbolj pri njih »zaostajajo za časom« fizične osebe, pri katerih je še vedno pogosteje, da želijo prejemati račune v fizični obliki, vendar se tudi tu pričakuje, da bo iz leta v leto več tistih, ki želijo račune v digitalni obliki. E računi namreč poskrbijo za enostavno plačevanje in preglednost, kadar uporabljamo spletno banko.

Kaj prinašajo eračuni za podjetja?

Kadar izstavite eračun, lahko tega posredujete svojim kupcem ali naročnikom preko elektronske pošte ali tudi neposredno v njihovo e banko. To pomeni, da si prihranite delo in čas, prav tako pa zmanjšate tudi stroške svojega poslovanja. Nemudoma ste obveščeni tudi o tem, ali je naslovnik račun prejel ali ne. Ker so eračuni v primerni digitalni obliki, lahko poskrbite tudi za njihovo e arhiviranje ter istočasno poenostavit eračunovodstvo.

Kaj pa, kadar prejmete eračun? Ker je račun standardiziran, ga lahko enostavno uvozite v spletno banko (ali ga že prejmete vanjo), torej vam ga ni potrebno ročno vnašati, prav tako pa je enostaven izvoz v računovodski program. To pomeni, da sta boljša preglednost in manj dela zagotovljena tudi prejemniku.

E-račune lahko pošiljate na različne načine

eRačun izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda dolžniku v elektronski obliki. Eračun enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki.

 • E-račune lahko pošiljate z ovojnico ali brez nje. Če pošljete e-račune brez ovojnice, se ovojnica ob uvozu e-računov formira avtomatsko.
 • Elektronski podpis izdanih e-računov.
 • E-račune lahko pošiljate prejemnikom na različne načine:
  • z uvozom e-računov  iz računovodskega programa,
  • z uvozom e-računov prek B2B rešitve,
  • z ročno pripravo e-računa .
 • Vlaganje e-računov v e-arhiv, če pred tem sklenete pogodbo z e-arhivarjem Mikrocop.

Prednosti e RAČUNA so sledeče:

 • nižji stroški: ker računov ne izdajate več na papirju, prihranite pri stroških poštnin, papirja in tiska ter poslovnih procesih;
 • preprosto spremljanje izdanih računov: prek banke prejmete povratne informacije o dostavi ali neuspešni dostavi e-računov končnim prejemnikom;
 • brez napak pri plačilih na podlagi e-računov;
 • okolju prijazno: za e-račun ne potrebujete papirja.

Kako poteka pa poteka vse skupaj?

 • Izmenjava vseh vrst e-dokumentov (e-računi, e-prijava, e-povratnica) teče prek medbančnega Sistema za izmenjavo e-računov, v katerega so vključene skoraj vse banke v Sloveniji in Uprava za javna plačila.
 • E-račune za prejemnike v vseh bankah pošljete prek NLB Proklika, v NLB pa poskrbimo za posredovanje do vaših prejemnikov in vam v NLB Proklik vrnemo dostavnice s statusom dostave.
 • Prek sistema lahko od svojih prejemnikov v NLB Proklik prejmete tudi e-prijave. Za to poskrbite pri svojem skrbniku ob vključitvi v sistem.

Še malo in treba bo vpisovati tudi podatek o ID številki e-računa

S prvim oktobrom bo treba v plačilnih navodilih za račune (papirne ali elektronske račune) vpisovati tudi podatek o ID številki e-računa. Slednjo uporabniki proračuna dobijo preko spletne aplikacije UJPnet.

Povezava do UJPnet >>

Za uporabo UJPnet potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo, nato pa morete izpolniti e-vlogo (Zaradi tehničnih težav vas naprošajo, da do prvega oktobra ne posodabljate spletnega brskalnika Chrome, če pa ste ga že, pa raje uporabljajte IE ali Firefox. Po prvem oktobru boste normalno lahko uporabljali tudi Chrome).

Podatek o ID številki e-računa bo nujen od 1. oktobra dalje

To narekuje Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika v plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, ki je bil objavljen dobra dva meseca nazaj.

Kaj pa, če se plačilo ne bo nanašalo na poravnavo obveznosti iz naslova e-računa? V tem primeru boste morali v plačilno navodilo vpisati  konstanto 999999999999999.