International faktoring za uspešno mednarodno poslovanje

Pri poslovanju v tujini moramo biti še posebej pozorni na to, da imamo vedno na voljo zadostno zalogo likvidnih sredstev. To lahko zagotovi international faktoring, namenjen prav tistim, ki poslujejo večinoma s tujimi partnerji in strankami. Pri poslovanju v tujini moramo biti še bolj fleksibilni, saj stranke pogosto zahtevajo daljše plačilne roke, svoje pa dodajo tudi komplikacije pri sprejemanju plačil iz tujine. Tako ne moremo vedno računati na hitro plačilo računov in nimamo vedno na voljo likvidnih sredstev iz prodaje, ko jih potrebujemo. Da bi se izognili težavam, ki izvirajo iz tega, se splača izkoristiti international faktoring kot vir zanesljivega financiranja.

International faktoring koristi izvoznikom

Za faktoring se odločajo predvsem izvozniki, ki iščejo dobre stranke na tujih trgih. Ena izmed glavnih prodajnih točk takšnega podjetja so tudi ugodni plačilni pogoji, gotovo se splača ponuditi nekoliko daljše plačilne pogoje, ki dajejo kupcu več fleksibilnosti in zbudijo več zaupanja. Za kupca so daljši plačilni roki idealni, za prodajalca pa so lahko veliko tveganje. K temu dodamo še tveganja za zamude in neplačila, tako lahko pride do velikih težav, če se zanašamo na ta plačila.

Izvozniki imajo s poslovanjem v tujini gotovo že dovolj težav in izzivov, zato se ne želijo soočati še s tveganji pri plačilih. Da bi bili na tujih trgih kar se da konkurenčni, morajo imeti stalno zalogo likvidnih sredstev, ki jih porabljajo za plačevanje obveznosti, kot tudi za razvoj svoje dejavnosti in druge investicije. Tako se international faktoring izkaže za veliko konkurenčno prednost, ki lahko močno olajša poslovanje v tujini.

Kako international faktoring pomaga v praksi

Prednost faktoringa se v praksi kaže predvsem v tem, da lahko pričakujemo takojšnja plačila izdanih računov. To ima več prednosti:

  • Plačilo prejmemo takoj. Takoj imamo na voljo likvidna sredstva, ki jih lahko brez omejitev uporabimo pri poslovanju.
  • Znebimo se opravkov s terjatvami. Upravljanje terjatev je lahko velika nevšečnost, ki zahteva nekaj časa, truda in denarja. Vse to prevzame faktor ob odkupu terjatve.
  • Kupcem pripravimo bolj privlačne ponudbe. Ponudimo lahko daljše plačilne roke in imamo več fleksibilnosti pri sprejemanju plačil, saj bo za to v veliki meri skrbel faktor.

Podjetja, ki znajo izkoristiti prednosti, ki jih prinaša faktoring, bodo gotovo izkoristila to priložnost. S stalno dostopnimi sredstvi za neovirano poslovanje v tujini se takoj odprejo mnoge priložnosti, s katerimi si podjetje pridobi konkurenčno prednost in se uveljavi na tujem trgu.

Ponudniki za international faktoring

Glede na to, da gre za zelo močan finančni instrument z velikim potencialom, se splača za faktoring izbrati zanesljivega in uglednega partnerja oziroma faktorja. Običajno se ta podjetja v veliki meri posvečajo tudi izvoznemu faktoringu, tako da ne bo težko najti pravega strokovnjaka, ki se spozna prav na te izzive. Upoštevamo njihove izkušnje in prilagodljivost njihove ponudbe. Stroški pri faktoringu običajno niso visoki, pravzaprav se storitev financira kar iz terjatev, ki jih na ta način prodamo, zato ne bo veliko stroškov ali skrbi s plačevanjem. Tako je international faktoring zelo elegantna storitev, ki v praksi odlično deluje.