Kako se izterjave lotevajo agencije?

Izterjave so vsekakor težko področje. Nobeno podjetje si ne želi, da bi imelo opravka s strankami, ki za opravljene storitve ali dobavljene izdelke ne bi plačale. Vseeno pa se žal prej ali slej zgodi tudi to. Prav zato mora biti podjetje pripravljeno tudi na ta scenarij. Izterjave se lahko loti na lastno pest. Vseeno pa se kot učinkovitejša metoda izkaže, če se obrne na agencijo, ki se profesionalno ukvarja s tem. Če ne drugega, je to priporočljivo vsaj po določenem času, ko se nobena izmed metod ne izkaže kot uspeša.

Agencije se izterjave lotevajo premišljeno in sistematično

Ni vam treba skrbeti, da bi se odnosi s strankami poslabšali, ker boste v postopek vpletli agencijo. Strokovnjaki, ki so tam zaposleni, namreč v prvi vrsti skrbijo za dobre odnose in za pristope, ki so prijazni do vaših strank.

Metode se seveda smiselno postopoma stopnjujejo, če ni učinka. Seveda je pomembno, da je dosežen želen učinek. Vsekakor pa je treba na tem področju pristopiti previdno in preudarno.

Agencije se ukvarjajo z velikim številom strank različnih podjetij. Prav zato do tega področja postopajo zelo sistematično. Imajo posebno evidenco, kjer se sproti beleži, katere postopke se je vse že uporabilo v določenem primeru.

Predsodni postopki

Tako se kot začetno sredstvo izterjave uporablja kombinacija pisnih obvestil in telefonskih klicov. Bistvo tega je, da se stranko opozori na dolg, da se skuša ugotoviti, kaj so razlogi za neplačilo. Hkrati pa si agencije prizadevajo, da bi našle skupni dogovor, rešitev, ki bi bila najboljša za obe strani. Ta postopek se večkrat ponovi. Če učinka po določenem obdobju še vedno ni in stranka ne plača, potem je treba ubrati druge prijeme.

Prijava na sodišče

Če agencija pri izterjavi ni uspešna, potem se v končni fazi obrne na sodišče. Vloži prijavo primera. Potem se seveda do stranke postopka na drugačen način. Da bi bila ta metoda uspešna, pa je treba poprej zbrati dovolj relevantnih dokazov. Sicer je vse brezupno.

Izterjava dolga od stranke

Če vam stranka do datuma, ki je bil za to predviden, ne poravna zahtevanega zneska, se to šteje kot dolg. Izterjava dolga je lahko hitra in enostavna ali pa dolgotrajna in kompleksna. Vse je odvisno od tega, s kakšno stranko imate opravka in kakšne metode pri izterjavi dolga uporabite.

Stranka je enostavno pozabila plačati

Razlogov, zakaj stranka ni poravnala zahtevanega zneska, je lahko več. Eden najpogostejših je ta, da je zaradi preobilice dela in drugih opravkov enostavno pozabila na to, da vam dolguje denar. Izterjava dolga je v tem primeru enostavna. Ko boste stranko opomnili na to, vam bo denar nakazala v roku nekaj dni. Prav zato je pomembno, da je izterjava dolga blaga in postopna. V tem primeru bi bilo res nesmiselno, da bi vmešavali agencijo za izterjavo ali celo odvetnika in sodišče.

Stranka ima likvidnostne težave ali se namerno izogiba plačilu

Povsem druga pesem je, če stranka ne more ali ne želi plačati. V tem primeru blagi načini izterjave dolga ne bodo zalegli. Prav zaradi možnosti, da stranka dejansko trenutno nima na razpolago finančnih sredstev, s katerimi bi dolg poravnala, je pomembno, da jo takrat, ko jo opomnite na dolg hkrati prijazno vprašate, kaj je razlog za neplačilo. Če vam bo zaupala svoje težave, imate možnost, da to razumete in se z njo prijazno dogovorite za odlog plačila na datum, ko meni, da bo finančne težave uspela razrešiti.

Če kljub dogovoru in več poskusom zneska na vašem računu še ni, je v primeru višjega zneska, ki vam stranka dolguje, na mestu, da posežete po drugih možnostih izterjave dolga. Lahko se obrnete na agencijo za izterjavo. Strokovnjak vam bo rade volje priskočil na pomoč. Glede na to, da so strokovnjaki, ki delujejo na tem področju, usposobljeni za tako ravnanje, ki je kar najbolj prijazno do stranke, to ne bi smelo ogroziti vajinega poslovnega odnosa.

V vsakem primeru morate sami presoditi, koliko se vam dejansko splača posegati po različnih metodah izterjav dolga. Sploh ko pridete do takih, ki niso več zastonj / poceni.

Zapadle terjatve in kako naj podjetje izterja dolg od svojih strank

Ko nastanejo zapadle terjatve in želite dobiti znesek od neplačnika, je zelo pomembno, da z njim komunicirate na pravi način. Prav je, da stranke ne napadete, ampak jo najprej na lep način vprašate, kaj je razlog za nastanek zapadlih terjatev. Razlogi so lahko različni. Lahko je ostala brez službe, imela določene nepričakovane stroške ali pa ima druge finančne probleme. Na tak način pokažete empatijo, vseeno pa morate biti odločni v svoji nameri.

Klicati, ko je oseba na delovnem mestu

Če dobite občutek, da se vam neplačnik izogiba in ne odgovarja na vaše klice, ga pokličite, ko se nahaja na svojem delovnem mestu. Tako bo klic težje ignoriral in bo lažje prišlo do dogovora. Vseeno pa se izogibajte temu, da bi o zapadlih terjatvah, ki jih ima do vas, oznanjali drugim. Ne spravljajte ga v neprijeten položaj.

Določite, v kakšnem času od zapada terjatve boste šli v akcijo

To je odvisno od primera do primera. Sploh takrat, ko gre za redne stranke in ko imate dobre medsebojne odnose, morate vedeti, da lahko postopki izterjave skrhajo odnose, zato vseeno ne prehitevajte dogodkov. Ni treba že po dveh tednih od zapada terjatve obveščati o neplačilu. Sami presodite, če boste to naredili v roku enega mesca, dveh ali treh.

Nežno opozorilo

Ko se odločite narediti prvi korak, je dovolj, da pokličete ali pustite kratko sporočilo. Omenite, da vas zanima, če ve, da je prišlo do zapadlih terjatev. Obstaja določen procent strank, ki res pozabijo in takoj, ko navežete kontakt z njimi, nakažejo znesek.

Če to ne zaleže

V tem primeru veste, da stranka ni pozabila. Do poravnave zapadlih terjatev pa še vedno ni prišlo. Še vedno ostanite spoštljivi, ampak odločni in v pogovoru naj bo cilj, da se dogovorite za eno od obeh možnosti: ali naj se znesek takoj izplača ali pa določita nov rok, do katerega bo znesek poravnan.

Če se stranka ne drži dogovora

Če denarja na računu še vedno ni, ko preteče novo določen datum, nimate drugih možnosti, kot da posežete po drugih opcijah. Če je razlog, da trenutno nima dovolj denarja, lahko pomaga to, da stranko večkrat opozorite, pokličete, mogoče tudi obiščete. S svojo prisotnostjo boste dosegli, da vas bo imela v mislih in boste na seznamu ena za izplačilo, ko denar dobi.

Vir: earlytorise.com