Pojmi, povezani z računovodstvom

Računovodstvo je področje v podjetju, ki ga mora vsak podjetnik vsaj okvirno poznati. Tudi če njegovo upravljanje prevzame druga oseba, se tukaj skrivajo pomembni podatki, ki služijo preverjanju, v kolikšni meri so bili doseženi postavljeni cilji. Po drugi strani pa se na podlagi rezultatov lahko tudi določi cilje za vnaprej. Računovodski podatki pa niso uporabni le za interne namene. Uporabljajo jih tudi drugi. Obvezni so za letno proočanje državi. Določeni podatki so tudi javni in torej na pogled raznim potencialnim strankam, investitorjem in poslovnim partnerjem, ki lahko na podlagi informacij sprejmejo odločitev o nadaljnjem sodelovanju s podjetjem.

Pojmi, ki jih morate poznati

Pojmov v računovodstvu je veliko. Omenili bomo nekaj najosnovnejših. Treba je poznati razliko med prihodki in prejemki, saj to ni eno in isto. Prihodki se nanašajo striktno na osnovno poslovanje podjetja. Podjetje torej proizvaja določene izdelke ali storitve. Te nato kupijo stranke, ki zanje plačajo. Zgolj to so prihodki. Če pa je npr. podjetje dobilo v dar neko vsoto denarja ali jo je pridobilo na druge načine, pa to niso prihodki. So pa prilivi.

Po drugi strani imamo odhodke in odlive. Odhodki so spet tisti, ki so striktno vezani na poslovanje. Gre za denar, ki ga podjetje zapravi za surovine, s katerimi nato izdela končne produkte. Gre tudi za stroške, ki so posredno povezani z izdelavo končnih izdelkov. Recimo, da podjetje proizvaja omare. Odhodki so tudi plače delavcev, ogrevanje tovarne, elektrika itd. Odlivi pa so vsa finančna sredstva, ki podjetje zapustijo, niso pa nujno povezana s poslovanjem. Če podjetnik kupi darila ob koncu leta za svoje poslovne partnerje, so to zgolj odlivi, ne pa odhodki.

Vedeti moramo tudi to, da je treba v računovodstvu beležiti vse poslovne dogodke. Pri tem imamo aktivo in pasivo. Aktiva predstavlja vse storške in prilive, medtem ko pasiva pomeni vire, iz katerih črpamo denar, da lahko poslovanje nemoteno poteka.

Računovodje imajo dobre možnosti, da postanejo uspešni podjetniki

Čedalje več ljudi, ki so po izobrazbi računovodje, se odloča za podjetniško pot. Na svoji poslovni poti so pogosto tudi uspešni. Predstavljamo vam nekaj razlogov, zakaj je temu tako.

Veščine, ki jim pomagajo v podjetništvu

V današnjem ekonomskem svetu sama podjetniška ideja ni dovolj. Da bi bil podjetnik uspešen na svoji poti, so mu v veliko pomoč lahko nekatere veščine; dobre komunikacijske sposobnosti, sposobnosti timskega dela, upravljanje s časom, logično razmišljanje itd. Dobrodošla so tudi znanja z naslednjih področij: management tveganja, nove IT tehnologije in socialna omrežja. Računovodje imajo bogat nabor znanj, ki jim lahko pomagajo v podjetništvu.

Vsak podjetnik potrebuje računovodjo

Če podjetnik nima znanja s področja računovodstva, se lahko hitro ujame v zanke. Tako lahko npr. na finančnem področju sprejme preveliko tveganje. Znanje s področja financ lahko veliko pripomore k uspešnosti podjetja in pametnim odločitvam tekom poslovanja. Računovodje razumejo razlike med nekaterimi pomembnimi pojmi kot so dobiček, denarni tok, prilivi, prihodki itd.

Razumejo mehanizem poslovanja

Računovodje imajo dober vpogled v poslovanje podjetja. Na tak način lažje sprejemajo poslovne odločitve, te pa so posledično tudi kakovostne. Znajo vključiti določena tveganja in izbrati možnost z največjimi prihodki. Znajo vleči take poteze, ki ohranjajo stabilnost poslovanja. Vse to so lahko pomembni faktorji, ki odločajo o tem, ali bo podjetje na dolgi rok uspelo ali propadlo.

Vedo, kako ustvariti največ iz razpoložljivih virov

Računovodje znajo najti način, kako narediti največ s čim manj viri. Na začetku poslovanja večina podjetnikov nima veliko finančnih virov, zato je znati najbolj optimalno upravljati s tistim, kar imajo, zelo pomembno. Računovodje znajo narediti ustrezno finančno strategijo. S pametnimi potezami na področju financ podjetnikom s tovrstnim znanjem ostane več energije za to, da se posvetijo sami dejavnosti.

Investitorji jim lažje zaupajo

Potrebujete investitorje? Če imate računovodsko znanje, vam bodo ljudje lažje zaupali finance, ker bodo vedli, da znate ravnati z njimi. Zaupali vam bodo, da boste vlekli pametne poteze in da boste ravnali v najboljši dobrobit posla. Zato jih boste hitreje pridobili na svojo stran.

Vir: morganintl.com

Vodenje računovodstva je po večini izjemno kvalitetno

Naš narod je dokaj ambiciozen narod, zato je med nami veliko podjetnikov ter tudi takih, ki sicer imajo redno službo, v popoldanskem času pa imajo še svoj lasten s. p. Kakorkoli že, vsak od omenjenih potrebuje tudi pravo, torej kvalitetno vodenje računovodstva.

Cena je odvisna od marsičesa

Računovodsko vodenje nam ponuja celovite računovodske storitve, tako za samostojne podjetnike, gospodarske družbe ter društva, njihove zveze in tudi zavode. Osnova za izračun cene je seveda v prvi vrsti obseg dela. Ta se meri po številu dokumentov ter tudi s številom in vrsto posameznih obračunov. Število dokumentov določimo tako, da seštejemo prejete in izdane račune, bančne izpiske ter število potnih nalogov. Pod obračune pa računovodstvo šteje obračune plač in tudi drugih osebnih prejemkov, prispevki zasebnika, obračuni najemnin in podobno.

Kaj vse je vključeno v ceno za vodenje računovodstva?

V ceno je ponavadi vključeno knjiženje v glavno knjigo in saldakonte, izdelava in tudi oddaja zaključnih poročil, računovodsko-davčno svetovanje, obveščanje o računovodsko davčnih novostih. To so osnovne dejavnosti, ki jih posamezno računovodstvo za nas opravi čez mesec. Seveda se lahko dogovorimo še za druge naloge, ki jih moramo potem seveda še dodatno plačati.

Vodenje računovodstva naj bo res profesionalno

Ko se torej lotimo podjetništva in z njim tudi vsega, kar sodi zraven, moramo poskrbeti, da imamo ob sebi ljudi, ki so strokovni, profesionalni, taki, ki imajo izkušnje in so z nami tudi korektni. Tudi ko najamemo računovodjo in z njim vodenje računovodstva, moramo poskrbeti, da bomo imeli pravega. Takega, ki za nas ne bo samo opravljal dela, ampak nas bo tudi ves čas opozarjal na novosti ali pa prioritete, ki jih lahko imamo kot podjetniki. Na naših tleh je veliko računovodskih hiš, ki ima zaposlene le najboljše računovodje, zato se ne smemo bati, da bi bilo vodenje računovodstva slabo.

Predpisi o vezani knjigi računov

Podjetniki, ki se šele srečujejo z opravili, kot je izdajanje računov, bodo gotovo vsaj malo zbegani od številnih predpisov, ki urejajo to in sorodna področja. Nemalo je vprašanj in dvoumnosti, pa tudi odločitev in izbir ne manjka. Seveda pa se lahko podjetnik na to vsaj malo pripravi, in sicer tako, da se pravočasno informira o vseh zahtevah in priporočilih v zvezi z računi in plačevanjem. Najbolj elegantna rešitev je sicer kakovosten računovodski servis, kjer bodo prevzeli del nujnih opravil ali pa vsaj znali svetovati v primeru nejasnosti. Nekaj takšnih nejasnosti se vrti okoli knjige vezanih računov – ali jo je treba obvezno uporabljati, komu in kdaj pride v poštev knjiga vezanih računov, kje jo lahko dobim …

Predpisi o vezani knjigi računov

Predpise v zvezi s knjigo vezanih računov določa Zakon o davčnem postopku, ki odgovarja na večino s tem povezanih vprašanj. Določa na primer, kdo mora izdajati račune iz vezane knjige računov – vsi zavezanci za davek, ki se pri gotovinskem poslovanju ne poslužujejo računalniških programov oziroma elektronskih naprav. Velja torej le za tiste zavezance, ki poslujejo z gotovino, torej z bankovci in kovanci, plačilnimi in kreditnimi karticami, čeki in podobno. Med temi zavezanci bodo vezano knjigo računov potrebovali tisti, ki za izdajanje računov ne uporabljajo elektronskih naprav, kar spet izključuje znatno število podjetnikov, ki poslujejo preko računalnikov. A pozor, knjigo morajo uporabljati tudi uporabniki elektronskih naprav, če pri teh pride do okvar in nedelovanja.

Kje se kupi knjiga vezanih računov?

Knjiga vezanih računov je na voljo v knjigarnah, kjer se dobi fizična knjiga, kar pa še ni dovolj za veljavnost računov. Vsako knjigo je treba pred izdajo prvega računa potrditi, kar se stori pri finančni upravi na različne načine – z osebnim obiskom, po pošti ali preko spleta. V vsakem primeru pa mora biti knjiga potrjena še preden se začne uporabljati.

Računovodstvo za brezskrbno poslovanje.

Vsak samostojni podjetnik mora v mesecu marcu oddati poročilo o poslovanju za preteklo leto. Če ste eden izmed podjetnikov, ki samo beležite prihodke, odhodke, dobiček in posledično davek, se vam zagotovo zgodi, da v določenem trenutku niste ravno prepričani ali je poročilo korektno izdano.

Vsak podjetnik mora skrbno voditi evidenco o prejetih in izdanih računih. Odvisno od organizacijske oblike podjetja, mora podjetnik hraniti še original račune oziroma račune povezane z nakupom za podjetje. V vsakem trenutku pa mora podjetnik na zahtevo inšpekcije ustrezno dokazati vse prilive. Da bo poslovanje kar se da enostavno in korektno, predlagamo da si podjetnik zagotovi računovodski servis ali pa zaposli računovodjo. Torej osebo, ki bo bedela nad financami podjetja.

Računovodja je zadolžen, da redno spremlja in vnaša vse račune, tako prejete kot izdane. Ker pa mora podjetnik ustrezno dokazati vir premoženja, je zopet tu rešitelj računovodja. Ker bi tovrstni postopki vzeli bistveno preveč časa in truda, je smiselno, da se to delo prepusti strokovnjaku tega področja. Vsi se strinjamo, da je pomembno, da je podjetnik na tekočem z novostmi na trgu dela, zakonodaje in vsega ostalega kar zadeva poslovanje. Ker pa je biti informiran in izobražen o vseh tekočih zadevah ekstremno naporno, je zelo pametno, da se to delo prepusti računovodji, ki podjetniku lahko svetuje, kaj naj naredi v določenih situacijah. Na takšen način se bo podjetnik posvetil svojemu delu, ki ga bo opravil bistveno bolj kakovostno.

Računovodski servis bo poskrbel, da noben račun ne bo spregledan, da bodo izvori vseh virov ustrezno dokazani. Torej, vse bo nared, ko bo čas za oddajo letnega poročila.

Računovodstvo je delo strokovnjaka.

Vsako podjetje je dolžno dokazati kako in na kakšen način je pridobilo vsa sredstva, ki so predmet poslovanja. Dokazati mora vir sredstev in njihov izvor. Ker gre za precej zakomplicirano delo, ga prepustimo strokovnjakom, računovodjem.

 Stanje podjetja je precej težko določiti. Ker se posli sklepajo skoraj vsak dan, posledično nastajajo prihodki in odhodki, mora nekdo vedno bedeti nad razpoložljivimi sredstvi, s katerimi podjetje lahko razpolaga. Računovodstvo omogoča podjetnikom pregled nad prihodki in odhodki in trenutnim stanjem. Računovodja je zadolžen za vse transakcije podjetja. Vsak prejeti račun mora biti pravilno in pravočasno poknjižen. Knjiženje računov pomeni vnos osnovnih podatkov z računa v sistem, ki ga računovodja uporablja za knjiženje. Podatki katere je potrebno navesti so datum prejema računa, oznako, kdo je dobavitelj oziroma oseba, ki je račun izstavila. Potrebno je zapisati tudi datum, kdaj je bila storitev opravljena in seveda tudi znesek storitve. Poleg zneska pa je potrebno izbrati način plačila. Navsezadnje, od leta 2015 so davčne blagajne obvezne za vse, ki poslujejo z gotovino.

Omenili smo, da mora podjetje dokazati vir sredstev, ki jih uporablja za poslovanje. Sredstva se delijo na dolgoročna in kratkoročna. Pod dolgoročna sredstva štejemo tista sredstva, katerih čas izrabe je daljši. To so zgradbe, zemljišča, lahko bi rekli tudi računalniški programi in podobno. Med kratkoročna sredstva pa prištevamo tista sredstva, ki se hitreje izrabijo, praviloma v enem letu. Sem spadajo sredstva za prodajo, zaloge, finančne naložbe, denarna sredstva, poslovne terjatve in podobno. Nad vsemi temi in še mnogimi drugimi podatki mora nekdo bedeti in za njih tudi ustrezno poskrbeti. Računovodja je usposobljen kader za tovrstno delo.

Z računovodstvom do uspeha.

Zelo pogosto se dogaja, da podjetniki zapravijo več, kot pa si to lahko privoščijo. V primeru investicij je to vsekakor razumljivo in tudi potrebno. Na žalost pa se velikokrat zgodi, da se zaradi nekakovostnega informiranja o finančnem stanju, porabi preveč denarja. To pa vodi v plačilno nesposobnost, izgubo strank in navsezadnje tudi v izgubo lastnih referenc.

 

Kako pa lahko podjetniki pridobijo natančne in zanesljive informacije o položaju svojih financ oziroma informacije o stanju podjetja? Poleg tega, pa vsakega podjetnika zanima poleg trenutnega stanja, še stanje v prihodnosti in možnosti za oplemenitenje kapitala. Odgovor je zelo preprost. Če ste podjetnik, potem potrebujete nekoga, ki bo skrbel za vaše finančno področje. Nekoga, ki bo skrbel, da bodo računi poknjiženi, izdani, pravilno shranjeni, davki ustrezno poračunani in računi pravočasno plačani. Potrebujete računovodski servis.

Vsak podjetnik, tudi vi, ima ogromno dela. Kontaktiranje strank, spremljanje razvoja podjetja, spremljanje trga, izobraževanje, sestanki, podpora sodelavcem in dobaviteljem in še in še. Ker je dela več kot dovolj, časa enostavno zmanjka in določeno delo ostane nedokončano. Zato se mora vsak podjetnik, že želi uspeti ali ostati uspešen, naučiti svoje delo razbremeniti. To pomeni, deliti delo še z drugimi. Finančno področje je zagotovo eno takšnih. Ker je dela z izdajo računov, izplačilom, plačilom prispevkov v primeru zaposlenih in še mnogo več, enostavno preveč, da bi zmogli sami, je tu potrebna strokovna pomoč. Pomoč katero nudijo računovodski servisi. Poleg vsega naštetega bodo pri računovodstvu skrbeli, da bo podjetnik pravočasno obveščen o vseh zadevah, ki vplivajo na posel. Le tako se bodo podjetniki lahko pravilno in brez zadržkov odločili za naslednje korake v poslovnem svetu. Posledično bodo obveznosti do dobaviteljev, strank in navsezadnje obveznosti do države, hitreje, učinkovitejše in kakovostnejše opravljene.

Računovodstvo

Računovodja vodi zapis vseh finančnih transakcij podjetja. Gre za transakcije, ki so bile že opravljene in zanje lahko dokažemo, kako smo jih izpeljali oziroma kako smo sredstva, ki jih imamo, pridobili.

Delitev sredstev

Sredstva delimo na dolgoročna in kratkoročna, ključno za njihovo delitev je čas, v katerem se preoblikujejo. Med dolgoročna štejemo računalniške programe, zgradbe in zemljišča, vrednostne papirje in podobno. Kratkoročna sredstva pa so sredstva, ki jih potrebujemo za prodajo, kratkoročne finančne naložbe, končani izdelki, denar na TRR in v blagajni in tako naprej. V okviru računovodstva je podjetje dolžno prikazati vir vseh navedenih sredstev (tako kapital kot tudi dolgove podjetja).

Knjigovodstvo

Ključno za računovodstvo je, da ob ustanovitvi podjetja zapišemo tudi pravilnik glede tega in v njem določimo, katere knjigovodske listine bomo uporabljali in kakšna bo njihova oblika. Obenem pa seveda, kdo bo določene listine podpisoval, ker bodo le tako veljavne.

Bilanca

Obenem se skrbi tudi za bilanco med aktivo in pasivo. Aktiva so naši viri, vsak od teh pa ima tudi obveznost oziroma pasivo. Ko sta si enaki, dosežemo bilančno ravnovesje.

Opredmetena osnovna sredstva, zaloge, terjatve in stroški

To so sredstva, preko katerih podjetje pridobiva ali ustvarja proizvode, in jih uporabljamo več kot v enem obračunskem obdobju, ko se ta sredstva porabljajo govorimo o amortizaciji. Amortizacija je pokazatelj stanja v podjetju oziroma porabe osnovnih sredstev in njihove vrednosti, sredstvom v amortizaciji določamo njihovo stopnjo glede na količnik števila sto in števila let uporabe posameznega sredstva (če se časovno ne more opredeliti, potem sredstvo ni stvar amortizacije). Preko teh izračunov v okviru računovodstva je jasen odhodek, ki pogojuje obnovo osnovnih sredstev. Poleg osnovnih sredstev so ključni za računovodstvo še stroški (koliko nas stane proizvajanje produkta), terjatve (dolgovi, ki jih imamo s strani kupcev, financerjev, zaposlenih) in pa seveda zaloge (sredstva, ki jih nabavljamo na zalogo, s katerimi nam je omogočena proizvodnja in prodaja produktov.

Kaj se zgodi, ko podjetje uporablja zastarelo opremo za računovodstvo?

Vsako podjetje mora poslovati tako, da je korak pred konkurenco, naj gre za ponudbo produktov ali storitev. Biti pred konkurenco pa ni enostavno, še posebej v primeru, da ekipo iz podjetja zaustavlja zastarela tehnologija ali pa nepoznavanje le-te. Uvedba novega informacijskega sistema je zatorej nujna in obvezna v tovrstnih primerih, saj poveča učinkovitost poslovanja ter pripomore k uspešni zgodbi podjetja.

Primer: podjetje staro računovodstvo nadomesti z novim

Poglejmo si primer podjetja, ki uporablja dotrajan, predvsem pa pomanjkljiv informacijski program za namene računovodstva. Ta ne omogoča zadostne medsebojne povezanosti podjetniške ekipe z računovodjo, zato se delo opravlja počasneje, velikokrat pa pride celo do tega, da se delo prekriva, torej je bilo opravljeno dvakrat, kar seveda ni smiselno. Neažurnost in nepovezanost sta torej dva glavna krivca za to, da se dogajajo težave. Tu je še sama nepreglednost, ki je starejši programi nimajo toliko dodelane kot mlajši. Ker podjetje ugotovi, da prihaja do zamud ter nepotrebnih izgub časa, neprimerne obveščenosti o tekočih dogajanjih v podjetjih, več dvojnega ročnega vnašanja v spletne programe (primer: edavki) in podobno, se odloči za uvedbo nove programske opreme za računovodstvo.

V kolikšnem času se povrnejo stroški?

Seveda so s to odločitvijo neizbežni tudi stroški, toda številna podjetja, ki so se odločila za ta korak pravočasno, so ugotovila, da so se nato tekoči stroški precej zmanjšali: nakup programske in strojne opreme se je večini povrnil že v prvem mesecu, ostalim pa v maksimalno 2,5 mesecih.

Kakšen je rezultat?

Podjetje hitro opazi, da se podatki po novem obdelujejo hitreje, kvalitetneje ter tudi učinkoviteje. Bistvena lastnost pa je povezanost računovodstva, tekočejše pregledovanje zalog in odprtih postavk, hitrejši odziv tako do kupcev kot tudi do dobaviteljev, bolj realno pregledovanje stanja na računu, izognitev dvojnemu delu v primeru edavkov in podobno.

E-računovodstvo omogoča sto odstotno usklajenost podjetja z računovodjo

Če so še nekoč v veljavi bila predvsem klasična računovodstva, pa je z napredkom tehnologije, predvsem na področju računalništva in interneta, vse bolj normalno postalo, da se podjetje odloči za e-računovodstvo. Ta pred klasičnim ponuja kar nekaj prednosti, namenjeno pa je vsem podjetnikom: tistim, ki se na tehnologijo bolj spoznajo, ter tudi tistim, ki se nanjo manj spoznajo. Seveda je najpomembnejše pri tem modelu računovodstva to, da omogoča urejanje poslov kar preko interneta. Tudi komunikacija z računovodjo je mogoča preko interneta, bodisi preko dodatne aplikacije, ki je priložena programu, bodisi preko samega računovodskega programa. To omogoča sto odstotno usklajenost med podjetnikom in računovodjo.

V kolikor se podjetje odloči za e-računovodstvo, v ceno za samo vodenje računovodstva pridobi tudi sama letna poročila, ki ponavadi stanejo več 100 evrov, hkrati pa tudi licenco za računovodski program, do katerega lahko dostopajo preko spleta.

Računovodski programi so si med seboj podobni, ne glede na to, za katerega lastnika teh programov gre, vsi namreč omogočajo vodenje poslovanja, izdajanje in sprejemanje računov oz. predračunov, vnašanje potnih nalogov, obračunavanje stroškov, plačevanje, obračunavanje v e-davkih ipd. Omogočajo pa tudi nadzor nad samimi stroški, prihodki, pa tudi spremljanje odprtih postavk, kar pomeni tudi enostavnejše terjanje nezapadlih terjatev.