Registracija znamke v tujini

Vedno je dobro znamke izdelkov in storitev primerno zaščititi, saj to omogoča konkurenčnost na trgu in dolgoročno tudi poslovni uspeh. Na srečo je registracija znamke dokaj enostaven postopek, ki tudi ne terja pretirano visokega finančnega vložka, vseeno pa zahteva nekaj premisleka pred končno odločitvijo. To še posebej velja za podjetja, ki želijo svoje poslovanje razširiti na tuje trge – v takšnem primeru se zadeva namreč nekoliko zakomplicira, saj je treba znamko primerno zaščititi tudi zunaj izvorne države.

Registracija znamke v tujini se lahko opravi na različne načine

En izmed teh je nacionalna prijava v izbrani državi, ki poteka podobno, kot pri nas. Ta opcija bo najbolj prijazna za tiste, ki so vajeni delovanja tujih uradov in se znajdejo tudi v tujini, seveda pa se tovrstni postopki običajno urejajo preko zastopnikov. Nacionalna prijava se opravi na tujem uradu, kjer se vloži vso potrebno dokumentacijo za registracijo znamke in nato izvede postopek.

Druga možnost je mednarodna prijava, ki omogoča enostavno zaščito znamke v določenih državah. Prednost v tem primeru je ta, da se postopek začne kar na slovenskem uradu, torej ni komplikacij z obiskom tujine in komunikacijo s tujimi uradi. Po oddaji zahtevane dokumentacije in plačilu ustreznih pristojbin, se začne postopek na slovenskem uradu, nadaljuje pa se pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino. Ta opcija je odlična za zaščito znamke v državah zunaj Evrope.

Tretja možnost pa je evropska prijava, ki seveda omogoča zaščito znamke v evropskih državah. Tudi v tem primeru je postopek precej enostaven, posebna prednost te opcije pa je široka zaščita, ki velja za vse države članice Evropske unije. Tako je evropska prijava odlična odločitev za podjetja, ki želijo razširiti svoje poslovanje na evropski trg, predvsem za tista, ki načrtujejo širitve tudi v prihodnje, saj z enostavno registracijo pokrijejo široko področje potencialnih prihodnjih trgov.

Registracija blagovne znamke je šele uvod v zgodbo o uspehu

Kaj je potrebno storiti, če želimo imeti prepoznavno in uspešno blagovno znamko? Poleg truda, odrekanja in dobrega gospodarjenja, je potrebno poskrbeti tudi za varnost. To pa dosežemo z registracijo znamke.

Sanje vsakega podjetnika je izgraditev prepoznavne in uspešne znamke. Znamke, ki jo bodo ljudje povezovali s prijetnimi občutki. Pa vendar je takšna misija vse prej kot enostavna. Poleg vseh naporov skozi katere je potrebno iti, mora podjetnik obvezno poskrbeti za varnost. Tu ne mislimo na poslovanje v skladu s pravili, ki jih določa zakon ali izvajanje varnostne politike, ki je prav tako pomembna v podjetju. Govorimo o zaščiti intelektualne lastnine, kar znamka zagotovo je. Znamka bo postala priznana in uveljavljena, če jo bomo registrirali. S tem si bomo zagotovili pravice pri uporabi znamke v doseganje poslovnih ciljev. Predvsem pa je pomembno, da registracija prinese zaščito in prepoved uporabe znamke ali česar koli podobnega s strani konkurence. Znaka se po registraciji zavaruje za dobo od deset pa do dvajset let. Po izteku pa morate registracijo obnoviti, pri tem pa biti izjemno pozorni, da datuma za obnovitev ne zamudite, ker če ga preskočite, ga vaša konkurenca zagotovo ne bo. Registracija blagovne znamke se opravi na Uradu za intelektualno lastnino. Ker pa si po končanem procesu zagotovo ne želite neprijetnih presenečenj, predlagamo, da si pri tovrstnem postopku zagotovite pravno pomoč. Le tako boste lahko mirno spali, vedoč da ste storili vse kar je v vaši moči, da peljete podjetje proti uspešni in prepoznavni znamki.

Registracija blagovne znamke in postopek

Z registracijo blagovne znamke podjetje zaščiti svoj produkt pred tem, da bi ga konkurenca kopirala in prodajala pod istim imenom. Blagovna znamka prinaša tudi precej drugih pozitivnih stvari, kot je boljše prepoznavanje in ugled podjetja. Poglejmo najprej, kako v Sloveniji registrirati blagovno znamko.

V Sloveniji blagovno znamko lahko zaščitijo tako slovenski državljani ali podjetja, kot osebe iz drugih držav. Postopek registracije se začne na Uradu za intelektualno lastnino. Slovenski predstavniki lahko prijavo vložijo sami, medtem ko morajo predstavniki iz tujine za to pridobiti zastopnika. Na srečo predstavnikov znamke, njim ni potrebno zagotavljati primernost prijave, ampak je to dolžnost urada. V primeru neprimerne prijave, urad enostavno zavrne prijavo. V primeru uspešne prijave, imajo imetniki drugih znamk možnost ugovora proti registraciji predlagane blagovne znamke. Dolžnost urada je spet, da preveri ustreznost ugovora. Blagovna znamka je lahko zavržena v celoti ali le delno. Če prijavitelju uspe registrirati blagovno znamko, veljavnost znamke traja deset let. Ta doba pa se lahko poljubno podaljšuje.

Za uspešno registracijo blagovne znamke mora predlagatelj registracije upoštevati pravila, Urada Republike Slovenije za lastnino. Ta so zapisana na njihovi uradni spletni strani. Na isti strani so zapisana tudi pravila, česa se ne sme registrirati kot znamko.

Registracija možna tudi v tujini

Slovenske osebe pa lahko znamko registrirajo tudi v tujini. V tem primeru ima več možnosti. Lahko znamko registrira le v eni tuji državi, lahko mednarodno, lahko pa v Evropi. Registracija blagovne znamke v eni tuji državi, je navadno podobna, kot za tuje osebe v Sloveniji. To pomeni, da tuji prijavitelj potrebuje zastopnika. Mednarodna registracija se nanaša na vsaj 80 držav, ki so članice Madridskega sporazuma o mednarodnem registriranju znamk.  Takšna prijava se lahko izvede v Sloveniji, je pa za to potrebno plačati pristojbino. Podobno velja tudi za registracijo znamke v Evropi, le da se ta nanaša samo na evropske države.

Blagovna znamka

Blagovna znamka je beseda ali simbol, ki se uporablja za identifikacijo določenega prodajalca oziroma proizvajalca. V gospodarskem prometu le ta omogoči razlikovanje blaga oziroma storitev enega podjetja od storitev ali blaga drugega podjetja. Potrošnikom znamka sporoča ugled, kakovost, zanesljivost in varnost ter pomeni orodje oglaševanja in prodaje.

Porabniki s(m)o iz dneva v dan zahtevnejši in želimo za svoj denar le najboljše, zato med vsemi izdelki ali storitvami izberemo vedno le najboljše in tisto kar nam prinese lagodje ter srečo na kar se da ugoden način.

Označevanje blaga z določenimi simboli in znaki namenjeni sporočati potrošniku od kje blago izvira, sega daleč v preteklost. Trgovci so že zgodaj začeli uporabljati raznorazne simbole s katerimi so razlikovali blago med seboj. Že v času starih Rimljanov in Grkov je bilo običajno, da so urezovali raznorazne znake v glinene posode, največkrat so bile to inicialke imena avtorja izdelka. V srednjem veku so se začele opredeljevati mnoge podrobnosti glede pravic izkoriščanja blagovne znamke.
Ob koncu 16. stoletja je tako imel vsak trgovec že svojo lastno znamko, s katero je lahko opredelil čemu je izdelek ali storitev namenjena.

Kot lahko sami vidimo, se znamke uporabljajo že stoletja, že od takrat, ko se s posamezno trgovino oziroma dejavnostjo ni ukvarjala le ena oseba, ampak različne osebe, ki so prodajale blago določene vrste na istem trgu ali v istem mestu. Z zmedo na tržišču je tako postala potreba po identifikaciji blaga različnih trgovcev. Primerno sredstvo označevanja so poimenovali blagovna znamka. Ta je postala sestavni del poslovanja, zato jo pravo obvaruje pred zlorabo in uporabo enakih znakov ali simbolov drugih oseb.

Znamko varuje znak, pod katerim pravne ali fizične osebe na trgu ponujajo svoje blago ali storitve. Da bi pa bila vsaka verodostojna, jo je potrebno registrirati, ker lahko le na tak način tržni subjekti razmeroma enostavno uveljavljajo pravice v primeru sporov in kršitev.

Ko registriramo znamko moramo vedeti kakšen znak sploh lahko registriramo. Simbol, znamka mora biti privlačna za ciljno skupino uporabnikov in ne smemo si dovoliti, da bi potrošniki dobili napačno predstavo o našem podjetju, zato moramo pri izbiri prave resnično razmisliti o tem, kaj nas najbolje predstavlja kot podjetje.

Blagovne znamke predstavljajo status v družbi, življenjski stil, ”bahanje” med najstniki, ločevanje revnih in bogatih ali le utrditev podobe o sebi. Denarni vložek v ime blaga doprinese veliko nepravilnosti v razmišljanju človeškega uma. Velikokrat se zgodi, da ljudje razmišljajo površinsko in sodijo sočloveka po tem, kaj ima na sebi in kaj ga obdaja.

Vsi si želimo le eno, da bi nas družba in svet, ki je vsak dan hujši, sprejela. Zato se poraja nova težava v industriji blagovnih znamk imenovana ponarejanje. Proizvodnja ponaredkov je postala prava industrijska panoga, saj gredo vsi produkti v promet predvsem na neorganiziranih in nezahtevnih trgih. Lastniki blagovnih znamk ugotavljajo, da so nekateri ponaredki tako zelo dobri in na pogled težko ločljivi, tako da je njihovo pristnost mogoče preveriti le s kemičnimi in drugačnimi analizami.

Dandanes so znamke prisotne na vsakem koraku, saj nam kot končnim uporabnikom nudijo oporo pri nakupu in prihranek na času. Na trgu bo vedno več znamk, imen, simbolov. Proizvajalci bodo vedno močneje tekmovali med seboj in le od nas je odvisno, kateri bomo podarili pokal.