Zakaj sprejemamo računovodska načela?

Računovodsko dejavnost je potrebno pospeševati in razvijati. Računovodstvo je za vsakega podjetnika pomembna dejavnost za uspeh v poslu. Potrebna so pravila za obnašanje strokovnjakov, ki opravljajo računovodske storitve in se ukvarjajo z računovodsko dejavnostjo.

Računovodska načela so razvrščena v skupine.

1. Izhodiščna načela
2. Knjigovodska načela
3. Načelo računovodskega izkazovanja
4. Načelo knjigovodskega predračunavanja
5. Načelo nadziranja, analiziranja, informiranja
6. Organiziranost računovodske službe.
Računovodska načela se sprejema z različnimi nameni;
1. Želja po pomoči strokovnjakom, ki opravljajo računovodska dela. Zato so lahko bolj ustrvaljalni in so veliko bolj iskani in je računovodstvo kvalitetno.
2. Načela omogočijo pospeševanje prenosa teoretičnih doseškov na področje računovodstva.
3. Pospeši se prenašanje teorije v prakso in to uporabijo strokovnjaki za računovodstvo. Še posebno so načela primerna za usposabljanje mlajših računovodij.
4. Omogočeno je trajnejše oblikovanje računovodskih standardov.
5. S pomočjo načel se ustvari strokovna podlaga za računovodske usmeritve v določeni organizaciji, ki je veliko bolj trajnejša.
6. Računovodska stroka se s pomočjo tako listino o načelih, ki veljajo v računovodstvu uveljavlja tudi mednarodno. V številnih smereh je širša od načel v drugih državah.
7. S tako listino se olajšajo mednarodni gospodarski stiki, ker se ustvari veliko večje zaupanje.
8. Razširi se podlaga za razvoj računovodstva v Sloveniji.
Še več načel >> tukaj.

Računovodstvo je področje, ki mu je potrebno dati velik poudarek in se mora razvijati in izpopolnjevati na vseh področjih. Podjetnikom je v veliko pomoč, ker je tudi svetovalna funkcija pomemben del računovodske storitve. Temu področju je potrebno dati velik poudarek in ne smemo pozabiti na izobraževanje mlajših kadrov, ki morajo upoštevati računovodska načela. Računovodski servis mora imeti zaposlene strokovnjake na tem pomembnem področju. Uspeh in delovanje podjetja je odvisno od vodenja in svetovanja na finančnih področjih in to računovodsrtvo je.

Dodaj odgovor