Donosna investicija z vezavo sredstev in dano obrestno mero

Vezava sredstev v zavarovana posojila predstavlja dobro naložbeno možnost, pri čemer se donosna investicija ustvari z dano variabilno ali fiksno obrestno mero, ki jo investicijska platforma ali finančna institucija ponudi svojim vlagateljem. Investitor veže določen znesek v posamezno posojilo, ki deluje kot bančni depozit, za to pa pridobi obrestno mero.

Investiranje vlagatelju prinaša donosnost tem, ko se naložba obrestuje. Temu pravimo tudi plemenitenje sredstev skozi določeno časovno obdobje, ki se določi pred pričetkom investicije. Ko se naložba izteče, pa vlagatelj dvigne sredstva iz računa. Ročnost naložbe zatorej določa, ali je investiranje dolgoročno ali kratkoročno. Običajno je tako, da za dolgoročne naložbe ponujajo višje obrestne mere.

Donosna investicija – do 10 odstotni letni donosi

Naložb v zavarovana posojila in bančne depozite ne smemo zamenjevati z bolj tveganimi naložbami, kot so vrednostni papirji, kjer so donosi zelo visoki, vendar so tudi tveganja visoka. Pri obrestovanju vložene glavnice proces investiranja namreč poteka drugače, zato ne gre pričakovati tako visokih zaslužkov kot na borznih trgih.

Pri izboru investicijske platforme pa je potrebno vsaj nekaj vedeti o tem, kolikšne letne donose lahko vlagatelji pričakujejo. Sicer je veliko odvisno tudi od izbora naložb, vendar pa platforme ponujajo različne obrestne mere. Dobro je izbrati platformo, ki ima izračunano povprečno letno donosnost vseh vlagateljev v višini od 8 do 10 odstotkov. To so realna pričakovanja, ki nudijo dober zaslužek.

Kako vedeti, kaj je dobra obrestna mera?

Posplošeno gledano je dobra obrestna mera tista, ki prinaša dober pasiven dohodek. Vendar na drugi strani ponudniki naložb v zavarovana posojila in bančne depozite nudijo različne obrestne mere, ki so odvisne od drugih dejavnikov, kot je na primer tveganje. Na primer, investicijska platforma za reinvestiranje posojilojemalcu odobri vlogo za kredit, vendar pri tem skupaj z bonitetno hišo preveri njegovo kreditno sposobnost.

Sicer platforme zelo pazijo in opravljajo večstopenjsko ocenjevanje posojilojemalca, preden odobrijo kredit in ga kot naložbo ponudijo na platformi vlagateljem v financiranje, a so s tem tudi povezana tveganja. Donosna investicija je povezana z višjo obrestno mero, le-ta pa z nižjo kreditno sposobnostjo in bonitetno oceno posojilojemalca, saj je tveganje večje, zato so tudi zaslužki večji. Enako velja za nekoliko nižjo obrestno mero in posledično višjo bonitetno oceno posojilojemalca.

Kako z avtomatskim investiranjem ustvariti zaslužek?

Nekatere platforme za investiranje v zavarovana posojila nudijo poleg naložbenega portfelja tudi auto invest funkcijo, ki vlagateljem omogoča, da aktivirajo samodejno investiranje, ki ga opravlja algoritem. Investitor že sam prej izbira najbolj ustrezne naložbe glede na ročnost, dano obrestno mero in minimalen znesek, ki ga je potrebno vložiti v naložbo. Z aktiviranjem funkcije za samodejno investiranje pa si algoritem zapomni značilnosti vseh dosedanjih naložb in sam investira v nove naložbe, ki se pojavijo na platformi.

Zato se donosna investicija še poveča, saj vlagatelju ni potrebno ves čas spremljati novo objavljenih naložb in iskati najbolj primerne, saj to naredi računalniški algoritem. S tem investitor prihrani čas, nato pa v naložbenem portfelju le spremlja donose in ob zapadlosti naložb nakaže sredstva na svoj bančni račun v samo nekaj korakih.

Dodaj odgovor