E-račune lahko pošiljate na različne načine

eRačun izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda dolžniku v elektronski obliki. Eračun enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki.

 • E-račune lahko pošiljate z ovojnico ali brez nje. Če pošljete e-račune brez ovojnice, se ovojnica ob uvozu e-računov formira avtomatsko.
 • Elektronski podpis izdanih e-računov.
 • E-račune lahko pošiljate prejemnikom na različne načine:
  • z uvozom e-računov  iz računovodskega programa,
  • z uvozom e-računov prek B2B rešitve,
  • z ročno pripravo e-računa .
 • Vlaganje e-računov v e-arhiv, če pred tem sklenete pogodbo z e-arhivarjem Mikrocop.

Prednosti e RAČUNA so sledeče:

 • nižji stroški: ker računov ne izdajate več na papirju, prihranite pri stroških poštnin, papirja in tiska ter poslovnih procesih;
 • preprosto spremljanje izdanih računov: prek banke prejmete povratne informacije o dostavi ali neuspešni dostavi e-računov končnim prejemnikom;
 • brez napak pri plačilih na podlagi e-računov;
 • okolju prijazno: za e-račun ne potrebujete papirja.

Kako poteka pa poteka vse skupaj?

 • Izmenjava vseh vrst e-dokumentov (e-računi, e-prijava, e-povratnica) teče prek medbančnega Sistema za izmenjavo e-računov, v katerega so vključene skoraj vse banke v Sloveniji in Uprava za javna plačila.
 • E-račune za prejemnike v vseh bankah pošljete prek NLB Proklika, v NLB pa poskrbimo za posredovanje do vaših prejemnikov in vam v NLB Proklik vrnemo dostavnice s statusom dostave.
 • Prek sistema lahko od svojih prejemnikov v NLB Proklik prejmete tudi e-prijave. Za to poskrbite pri svojem skrbniku ob vključitvi v sistem.

Dodaj odgovor