Obdržite zaposlene s temi preprostimi triki

Vsak zaposleni lahko na svoj način prispeva k razvoju podjetja. V kolikor opazimo proaktivnost v zaposlenih, moramo na takšne zaposlene biti zelo pozorni in narediti vse kar je v naši moči, da jih tudi obdržimo v podjetju.

Aktivno menjavanje služb je današnji trend. Kljub veliki brezposelnosti s katero se srečujemo, je menjavanje služb pri profesionalnem oziroma ustreznem kadru kar precejšnje. Raziskave kažejo, da bodo zaposleni čedalje hitreje menjavali službe. Torej iz enega položaja na drug oziroma iz enega podjetja v drugo. Povprečni čas, ki ga bo posameznik namenil določeni službi naj bi znašal zgolj tri leta. Vendar kljub temu obstajajo ljudje, ki ne glede na profil, še vedno ostanejo v enem in istem podjetju. Zaposleni, ki jih delo kot tako bolj motivira kot pa denar, bojo bolj gotovo ostali v enem in istem podjetju, kajti želijo biti poleg podjetja, ko bo to šlo skozi vse faze uspeha, tako pozitivne kot negativne. To pa pomeni, da se zaposleni, ki so šli skozi več faz razvoja v podjetju, počutijo bolj domače in zato tudi ostanejo dalj časa.

Če se sedaj postavimo na drugo stran, se lahko vprašamo kako prepričati ostale zaposlene, da ostanejo in verjamejo v podjetje. Zlasti bi si to želeli za neprecenljiv kader. Ključ je predvsem v tem, da zaposlene vključimo v čim več razvojnih stopenj podjetja. To pomeni, da naj se zaposleni čim večkrat udeležijo različnih dogodkov, in sicer od izobraževanja do zabav. Poleg skupinskega druženja pa ponudite zaposlenim tudi individualne ure. Pokažite jim, da ste jim na voljo, ko vas potrebujejo.

Vir: Entrepreneur

Dodaj odgovor