Se vam izplača postati samostojni podjetnik?

Veliko je brezposelnih, ki se odločijo za samostojno pot na področju podjetništva. Postati samostojni podjetnik je danes povsem enostavno in registracija je izjemno hitra, zato marsikdo niti ne razmisli dobro o tem, ali se mu takšna odločitev lahko obrestuje. Potrebno je namreč narediti temeljit načrt, na podlagi katerega se izkaže, da bomo dejansko imeli dovolj prometa in zaslužka, da si omogočimo preživetje.

Kakšne stroške ima lahko samostojni podjetnik?

Recimo, da lahko s svojim delom vsak mesec ustvarite za 1.500 evrov prometa. Je to dovolj? Odvisno od tega, kolikšni bodo vaši mesečni stroški.

Vsak samostojni podjetnik mora mesečno plačevati prispevke za zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko varstvo ter druge socialne prispevke. Minimalni prispevki brez olajšave znašajo okoli 360 evrov mesečno. Ostane torej 1.140 evrov.

Od tega mora samostojni podjetnik mesečno odšteti še minimalno 30 evrov za bančne stroške in za uporabo digitalnega potrdila za elektronsko bančništvo (kar se sicer plača v enkratnem znesku, ne pa mesečno). Temu je potrebno prišteti 100 evrov mesečno za računovodstvo, vključno z izdelavo letnih poročil. Ostane še malo več kot tisočak, od katerega pri poslovanju z gotovino samostojni podjetnik odšteje davčno blagajno, torej okoli 50 evrov, stroške mobilnega telefona in interneta (vsaj 50 evrov). 10 evrov mesečno se porabi za razne poštnine in podobne drobne stroške.

V preostalih 900 evrov je treba vključiti pisarniški material (papir, kartuše), pisarniško opremo (računalnik, tiskalnik), potne stroške, ki jih ni mogoče zaračunati naročniku (do banke, do pošte), ter seveda strošek prehrane med delom (22 delovnih dni, minimalno 3 evre na dan, če ste skromen jedec). Če delate doma, ne pozabite, da se bo povečal tudi vaš domači račun za elektriko in ogrevanje.

Je 1.500 evrov prometa torej dovolj, da samostojni podjetnik preživi? Težko. Oziroma: dovolj za to, da životari, vsekakor pa ne dovolj za udobno življenje. Preden se lotite podjetništva, torej še enkrat premislite, ali je takšna rešitev za vas resnično najboljša.

Dodaj odgovor