Se vam izplača postati samostojni podjetnik?

Veliko je brezposelnih, ki se odločijo za samostojno pot na področju podjetništva. Postati samostojni podjetnik je danes povsem enostavno in registracija je izjemno hitra, zato marsikdo niti ne razmisli dobro o tem, ali se mu takšna odločitev lahko obrestuje. Potrebno je namreč narediti temeljit načrt, na podlagi katerega se izkaže, da bomo dejansko imeli dovolj prometa in zaslužka, da si omogočimo preživetje.

Kakšne stroške ima lahko samostojni podjetnik?

Recimo, da lahko s svojim delom vsak mesec ustvarite za 1.500 evrov prometa. Je to dovolj? Odvisno od tega, kolikšni bodo vaši mesečni stroški.

Vsak samostojni podjetnik mora mesečno plačevati prispevke za zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko varstvo ter druge socialne prispevke. Minimalni prispevki brez olajšave znašajo okoli 360 evrov mesečno. Ostane torej 1.140 evrov.

Od tega mora samostojni podjetnik mesečno odšteti še minimalno 30 evrov za bančne stroške in za uporabo digitalnega potrdila za elektronsko bančništvo (kar se sicer plača v enkratnem znesku, ne pa mesečno). Temu je potrebno prišteti 100 evrov mesečno za računovodstvo, vključno z izdelavo letnih poročil. Ostane še malo več kot tisočak, od katerega pri poslovanju z gotovino samostojni podjetnik odšteje davčno blagajno, torej okoli 50 evrov, stroške mobilnega telefona in interneta (vsaj 50 evrov). 10 evrov mesečno se porabi za razne poštnine in podobne drobne stroške.

V preostalih 900 evrov je treba vključiti pisarniški material (papir, kartuše), pisarniško opremo (računalnik, tiskalnik), potne stroške, ki jih ni mogoče zaračunati naročniku (do banke, do pošte), ter seveda strošek prehrane med delom (22 delovnih dni, minimalno 3 evre na dan, če ste skromen jedec). Če delate doma, ne pozabite, da se bo povečal tudi vaš domači račun za elektriko in ogrevanje.

Je 1.500 evrov prometa torej dovolj, da samostojni podjetnik preživi? Težko. Oziroma: dovolj za to, da životari, vsekakor pa ne dovolj za udobno življenje. Preden se lotite podjetništva, torej še enkrat premislite, ali je takšna rešitev za vas resnično najboljša.

Prispevki naj se plačujejo redno!

Samostojni podjetniki se pogosto pritožujejo glede tega, kakšno breme jim predstavljajo mesečni prispevki. Do vsakega petnajstega v mesecu morajo namreč nakazati sredstva, ki so namenjena pokojninskemu zavarovanju, zdravstvenemu zavarovanju, ter na razne druge državne račune, ki so namenjeni zbiranju sredstev za “socialne” usluge. Je pritoževanje upravičeno? Gotovo ni lahko del prilivov nameniti “državi”, vendar pa so prispevki običajno precej nižji kot pri tistih, ki so zaposleni v d.o.o.-jih in v javni upravi. Samostojni podjetniki se namreč lahko odločijo poslovati tako, da se njihovi prispevki plačujejo za najmanjšo možno vsoto, medtem ko redno zaposleni v drugih organizacijah te možnosti nimajo.

Zakaj je pomembno, da se prispevki plačajo redno?

Prispevke se nakazuje na podračune pri FURS. Če jih za pretekli mesec do petnajstega ne poravnamo, nas hitro doleti kazenski ukrep. Manjši zamik FURS še tolerira, nato pa kmalu sledi izvršba. Opominov v pisni obliki, torej po klasični pošti, se ne pošilja, lahko pa prejmete e-opomin.

Ko FURS ugotovi, da prispevki za pretekli mesec niso bili plačani v roku, vam najprej pričnejo teči zakonske zamudne obresti. Čez nekaj časa, torej še pred naslednjim rokom plačila, pa vas doleti izvršba. In ta ni poceni. Nič več se ne plačajo zgolj prispevki, temveč tudi stroški postopka izvršbe ter obresti. Izvršbo prejmete tako sami kot vaša banka, ki je dolžna poskrbeti za plačilo. Banka vas tudi sama kaznuje, ker ste ji naložili dodatno delo, in vam vpis ter plačilo izvršbe dodatno zaračuna.

Seveda pa je najbolj neprijetna stvar, v katero vodijo neplačani prispevki, blokada poslovnega računa. Vsi prilivi se namenijo poplačilu izvršbe in če ste samostojni podjetnik, v tem času ne morete do izplačila sredstev niti na poslovnem, niti na zasebnem računu. Blokada poslovnega računa pa je seveda vidna vsem. Na spletnih straneh, ki ponujajo podatke o podjetjih, se natančno vidi, katerega dne so vam račun zablokirali in kako dolgo je trajala blokada.

Če želite biti resen in zaupanja vreden podjetnik, torej poskrbite, da se prispevki plačujejo redno. Tako ne boste imeli težav in dodatnih stroškov, ki so lahko precej visoki.

Osnovni kapital je potreben za odprtje nekaterih vrst podjetja

V poštev pride pri različnih vrstah podjetja, za katero je z zakonom določen minimalni osnovni kapital:

 • delniški kapital pri d. d. ali delniški družbi;
 • kapital z deleži pri d. o. o. ali družbi z omejeno odgovornostjo;
 • kapitalska vloga pri s. p. ali samostojnem podjetniku.

Osnovni kapital mora pri družbi z omejeno odgovornostjo znašati vsaj 7.500 evrov, vsak osnovni vložek pa mora znašati nad 50 evrov.

Slednji je lahko zagotovljen v obliki stvarnega vložka ali pa kot stvarni prevzem – sem spadajo le takšni predmeti, katerim lahko ugotovimo vrednost, in se nanašajo na našo dejavnost. Bistvo je, da bo naša organizacija kasneje imela koristi od njih. To je na primer lahko avtomobil, pisarna, računalnik, telefon in podobno.

Predmeti pa niso edina stvar, ki se lahko vpišejo kot stvarni vložek podjetja. Sem spadajo na primer tudi nepremičnine, premičnine in pravice.

Kako se odločiti: s.p. ali d.o.o.?

Ko se odločamo za vstop v podjetništvo, moramo premisliti o številnih stvareh. Ena izmed njih je tudi organizacijska oblika podjetja, ki jo bomo izbrali. Odločitev je včasih težka, saj je potrebno pretehtati kar nekaj prednosti in slabosti obeh.

Poglejmo si nekaj osnovnih lastnosti obeh:

S. p. (samostojni podjetnik):

 • fizična oseba, ki opravlja dejavnost;
 • ni potrebno imeti ustanovnega kapitala;
 • odgovornost za posle s svojim premoženjem;
 • obdavčitev je primerna za manjše dobičke;
 • enostavno/dvostavno knjigovodstvo ali možnost normiranih odhodkov;
 • prosto razpolaganje s sredstvi na računu;
 • plača ni strošek.

D.o.o. (družba z omejeno odgovornostjo):

 • pravna oseba;
 • potrebno je imeti ustanovni kapital;
 • odgovornost za posle samo z deležem, ki ga ima družbenik v družbi;
 • obdavčitev je primerna za večje dobičke;
 • dvostavno knjigovodstvo ali računovodstvo;
 • sredstva na računu niso od družbenika, temveč od podjetja;
 • plača je strošek.

Tekmovanje za izbor Mladega podjetnika leta 2014

Zavod mladi podjetnik vabi mlade podjetnice in podjetnike, da se udeležijo izbora za mladega podjetnika leta 2014. Izbrali bodo mladega podjetnika oziroma podjetnico, ki se je s svojim dosedanjim delom v podjetju izkazal/a za nadpovprečno uspešnega, inovativnega in prodornega.

Pomembno je, da deluje v etični panogi, je bolj ali manj samorasel podjetnik/ca in deluje v panogi, ki je bodočim mladim podjetnikom zanimiva in realno dosegljiva. Hkrati si želijo, da zmagovalec, kot uspešen mladi podjetnik, služi kot zgled vsem slovenskim mladim podjetnikom. 

Pogoji za prijavo:

 • Podjetnik oziroma člani podjetniške skupine morajo biti starejši od 16 let oziroma v povprečju ne smejo presegati starosti 33 let,
 • podjetje ne sme biti mlajše od dveh mesecev in starejše od petih let (ustanovitev po 1.1.2009 in pred 1.1.2014),
 • podjetnik oziroma podjetniška skupina mora biti večinski (51%) lastnik podjetja,
 • podjetje je lahko tudi franšiza slovenskega ali tujega podjetja, vendar mora biti podjetje oziroma podjetniška skupina večinski lastnik podjetja.

Vir: Zavod mladi podjetnik

 

Kaj vse morate upoštevati pri izbiri računovodstva

Ustanovitev podjetja od človeka zahteva dober premislek in veliko predpriprav. Tudi področje izbire računovodstva mora biti dobro premišljeno! Izbrati morate usposobljeno in strokovno računovodstvo, ki svoje zaposlene redno izobražuje in ki dobro pozna zakonodajo, saj se le tako lahko izognete morebitnim kaznim zaradi zamuditve pomembnega roka.

Preglejte tudi reference, ki jih ima izbrano računovodstvo, njihovo prilagodljivost ter komunikacijo s svojimi strankami. Ugotovite tudi, ali ponujajo sodoben način poslovanja: e-računovodstvo. Na ta način lahko prihranite mnogo denarja, saj so spletna računovodstva praviloma cenejša za uporabo, pa tudi dostop do podatkov je veliko hitrejši.

Seveda morate razmisliti tudi o samih stroških – želite izbrati kar najboljše razmerje med kvaliteto in ceno! Velikokrat namreč ne drži, da so najdražja računovodstva tudi najbolj kvalitetna.

Vir: Inc.com

3 nasveti za uspešno poslovanje

1. Imejte vsaj 1 odličen produkt.

Uspešno podjetje lahko zgradite tudi, če imate samo en odličen produkt. V ljudeh vzbudite zanimanje in, ko se prvega produkta naveličajo, napravite novega. Slej ko prej boste imeli blagovno znamko, ki bo navduševala množice!

2. Bodite pozitivno naravnani.

V kolikor ste že od nekdaj negativno nastrojeni za vsako stvar, ki se je lotite, podjetništvo ni prava stvar za vas. Pozitivna nastrojenost je namreč tista, ki podjetnike žene skozi težke čase in jim pomaga prebroditi hude ovire.

3. Poskrbite za primerno računovodstvo.

Pravilno izbrano računovodstvo vam bo pomagalo pri izogibanju morebitnih kazni in zmanjšati potrebne davke, ki jih boste morali plačevati državi. Opozorilo vas bo na pomembne roke, v katerih morate predložiti poročila, hkrati pa vam svetovalo, kako optimizirati še ostale vidike poslovanja.

Slepi računovodja že dobiva prve stranke

Računovodja Boštjan Štefanič je kljub slepoti ustanovil svoje podjetje in prejšnji mesec podpisal pogodbo s prvo stranko, ki nima pomislekov in povsem zaupa v njegovo znanje in strokovnost.

Boštjan je dokazal, da slepota tudi v računovodskem poslu ni ovira.

Boštjan iz Radeč je od rojstva slep, vendar je kljub temu uspešno zaključil osnovno in poklicno šolanje in kot eden izmed prvih med slepimi opravil nacionalno poklicno kvalifikacijo za knjigovodjo. V začetku lanskega oktobra pa je odprl podjetje Eviras.
Boštjan je nekaj časa imel zgolj eno stranko, kljub temu, da so njegove storitve zelo ugodne. Da bi Boštjan dobil več strank, mu je na pomoč priskočilo Združenje prijateljev slepih Slovenije. Na eno izmed njihovih prireditev so povabili podjetnike in jim ponudili priložnost, da se sami prepričajo, kako se slepi knjigovodja znajde za računalnikom in kaj vse zmore program Mini Max, ki ga uporablja pri svojem knjigovodskem delu.

Boštjanu želimo veliko sreče in uspešen posel!

Vir: Dnevnik

Se želite samozaposliti?

V času gospodarske krize in množične izgube zaposlitev se čedalje več ljudi odloča za razne oblike samozaposlitve. Nekatere med njimi spodbuja tudi država, natančneje Zavod za zaposlovanje, ki mladim podjetnikom ponuja nepovratno subvencijo za samozaposlitev v višini 4.500 evrov.

Subvencija za samozaposlitev se lahko podeli osebam, ki v zadnjih 5 letih niso prejele tovrstne subvencije, v zadnjem 1 letu niso bile samozaposlene, se samozaposlijo v novoustanovljenem poslovnem subjektu za polni delovni čas ter na območju Slovenije.

Osebe morajo biti na Zavodu prijavljene vsaj 3 mesece in morajo biti vpisane v evidenci brezposelnih ali biti iskalci zaposlitve katerih zaposlitev je ogrožena. Vaš podjetniški svetovalec iz Zavoda vam bo prezplačno presodil vašo poslovno idejo ter ugotovil, ali je sploh uresničljiva. Vi pa boste morali trikrat obiskati 8-urno delavnico, kjer boste izvedeli koristne informacije o poslovanju in podjetništvu nasploh.

Vir: ZRSZ

Pogoji za vodenje enostavnega knjigovodstva

Ob ustanovitvi podjetja se samostojni podjetniki v sklopu računovodstva odločajo med dvema sistemoma vodenja poslovnih knjig. Lahko se odločijo za enostavno ali dvostavno knjigovodstvo.

Za enostavno knjigovodstvo se lahko odločijo samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, ki v zadnjem letu niso prekoračili dveh od naslednjih treh meril:

 • Povprečno število delavcev ne presega tri;
 • letni prihodki so nižji od 42.000 EUR;
 • povprečna vrednost aktive, izračunana kot polovica seštevka vrednosti aktive na prvi in zadnji dan poslovnega leta, ne presega 25.000 EUR

Enostavno knjigovodstvo lahko vodijo tudi podjetniki v prvem letu opravljanja dejavnosti, ki v prvem poslovnem letu ne zaposlujejo več kot tri delavce. Ko navedene kriterije preseže, mora začeti poslovne knjige voditi po načelih dvostavnega knjigovodstva.