E račun je praktičen, ali pa tudi ne

Ste kdaj pomislili na to, koliko računov prejmete na teden, mesec ali leto? Res je, nabere se kar dosti “papirja”, zato klasični računi marsikomu niso pri srcu. Vse več podjetij se odloča, da bo svojim strankam kot možnost ponudilo tudi e račun. Na takšen način lahko precej prihranijo, saj si znižajo stroške za tisk računov, prav tako pa za njihovo pošiljanje. Nekaterim elektronska oblika prejetih računov ustreza, spet drugim pa ne, imajo raje “otipljivo” klasiko, kot da bi uporabljali spletni program za knjigovodstvo.

Kdaj velja izbrati e račun?

Za fizične osebe oziroma gospodinjstva je e račun lahko izjemno praktičen, če svoje obveznosti plačujejo preko trajnega bančnega naloga ali preko elektronske banke. V prvem primeru je za plačilo poskrbljeno avtomatično in je prejem računa potreben zgolj zato, da uporabnik preveri, kakšni so njegovi stroški in kako so nastali. V drugem primeru pa je uporaba praktična, ker se lahko e račun enostavno uvozi v elektronsko banko oz. program za knjigovodstvo. To pomeni, da vam ni več potrebno vtipkati zneska, sklica in tako naprej – enostavno se uvozi e račun in dela praktično nimate.

Komu e račun ne ustreza?

Predvsem si e računov ne želijo tisti, ki račune plačujejo v klasični obliki, torej na okencu pošte ali banke, morda v supermarketu. Enako nepriljubljen je e račun pri tistih, ki splet malo uporabljajo, arhiv računov pa so si vajeni delati v fizični obliki – govorimo torej predvsem o starejših. E račun pa tudi pri vseh mlajših ni vedno dobrodošel, kajti pri tistih, ki splet zelo veliko uporabljajo za delo, se pogosto pojavi želja, da v svoj nabiralnik ne prejemajo še računov – precej hitro se namreč lahko spregledajo, in zaradi tega pride do zamude plačila, to pa lahko pomeni tudi izključitev posamezne storitve, na primer mobilnega telefona. Če niste dosledni pri e-pošti in se vam zdi, da bi e račun lahko spregledali, potem se raje držite papirnate oblike, pa ne bo nobenih težav.

Računovodstvo

Računovodja vodi zapis vseh finančnih transakcij podjetja. Gre za transakcije, ki so bile že opravljene in zanje lahko dokažemo, kako smo jih izpeljali oziroma kako smo sredstva, ki jih imamo, pridobili.

Delitev sredstev

Sredstva delimo na dolgoročna in kratkoročna, ključno za njihovo delitev je čas, v katerem se preoblikujejo. Med dolgoročna štejemo računalniške programe, zgradbe in zemljišča, vrednostne papirje in podobno. Kratkoročna sredstva pa so sredstva, ki jih potrebujemo za prodajo, kratkoročne finančne naložbe, končani izdelki, denar na TRR in v blagajni in tako naprej. V okviru računovodstva je podjetje dolžno prikazati vir vseh navedenih sredstev (tako kapital kot tudi dolgove podjetja).

Knjigovodstvo

Ključno za računovodstvo je, da ob ustanovitvi podjetja zapišemo tudi pravilnik glede tega in v njem določimo, katere knjigovodske listine bomo uporabljali in kakšna bo njihova oblika. Obenem pa seveda, kdo bo določene listine podpisoval, ker bodo le tako veljavne.

Bilanca

Obenem se skrbi tudi za bilanco med aktivo in pasivo. Aktiva so naši viri, vsak od teh pa ima tudi obveznost oziroma pasivo. Ko sta si enaki, dosežemo bilančno ravnovesje.

Opredmetena osnovna sredstva, zaloge, terjatve in stroški

To so sredstva, preko katerih podjetje pridobiva ali ustvarja proizvode, in jih uporabljamo več kot v enem obračunskem obdobju, ko se ta sredstva porabljajo govorimo o amortizaciji. Amortizacija je pokazatelj stanja v podjetju oziroma porabe osnovnih sredstev in njihove vrednosti, sredstvom v amortizaciji določamo njihovo stopnjo glede na količnik števila sto in števila let uporabe posameznega sredstva (če se časovno ne more opredeliti, potem sredstvo ni stvar amortizacije). Preko teh izračunov v okviru računovodstva je jasen odhodek, ki pogojuje obnovo osnovnih sredstev. Poleg osnovnih sredstev so ključni za računovodstvo še stroški (koliko nas stane proizvajanje produkta), terjatve (dolgovi, ki jih imamo s strani kupcev, financerjev, zaposlenih) in pa seveda zaloge (sredstva, ki jih nabavljamo na zalogo, s katerimi nam je omogočena proizvodnja in prodaja produktov.

Kaj se zgodi, ko podjetje uporablja zastarelo opremo za računovodstvo?

Vsako podjetje mora poslovati tako, da je korak pred konkurenco, naj gre za ponudbo produktov ali storitev. Biti pred konkurenco pa ni enostavno, še posebej v primeru, da ekipo iz podjetja zaustavlja zastarela tehnologija ali pa nepoznavanje le-te. Uvedba novega informacijskega sistema je zatorej nujna in obvezna v tovrstnih primerih, saj poveča učinkovitost poslovanja ter pripomore k uspešni zgodbi podjetja.

Primer: podjetje staro računovodstvo nadomesti z novim

Poglejmo si primer podjetja, ki uporablja dotrajan, predvsem pa pomanjkljiv informacijski program za namene računovodstva. Ta ne omogoča zadostne medsebojne povezanosti podjetniške ekipe z računovodjo, zato se delo opravlja počasneje, velikokrat pa pride celo do tega, da se delo prekriva, torej je bilo opravljeno dvakrat, kar seveda ni smiselno. Neažurnost in nepovezanost sta torej dva glavna krivca za to, da se dogajajo težave. Tu je še sama nepreglednost, ki je starejši programi nimajo toliko dodelane kot mlajši. Ker podjetje ugotovi, da prihaja do zamud ter nepotrebnih izgub časa, neprimerne obveščenosti o tekočih dogajanjih v podjetjih, več dvojnega ročnega vnašanja v spletne programe (primer: edavki) in podobno, se odloči za uvedbo nove programske opreme za računovodstvo.

V kolikšnem času se povrnejo stroški?

Seveda so s to odločitvijo neizbežni tudi stroški, toda številna podjetja, ki so se odločila za ta korak pravočasno, so ugotovila, da so se nato tekoči stroški precej zmanjšali: nakup programske in strojne opreme se je večini povrnil že v prvem mesecu, ostalim pa v maksimalno 2,5 mesecih.

Kakšen je rezultat?

Podjetje hitro opazi, da se podatki po novem obdelujejo hitreje, kvalitetneje ter tudi učinkoviteje. Bistvena lastnost pa je povezanost računovodstva, tekočejše pregledovanje zalog in odprtih postavk, hitrejši odziv tako do kupcev kot tudi do dobaviteljev, bolj realno pregledovanje stanja na računu, izognitev dvojnemu delu v primeru edavkov in podobno.

Že veste, kateri poslovni račun boste odprli?

Ena izmed stvari, na katere bi moral pomisliti vsak podjetnik, je tudi odprtje poslovnega računa. Temu področju podjetniki ponavadi ne namenjajo bistveno veliko časa, saj predvidevajo, da med različnimi ponudniki poslovnih računov ni večjih razlik, a temu ni povsem tako.

Najprej si morate seveda priskrbeti dobrega računovodjo in povsem verjetno je, da vam bo kar ta priporočil najboljšega bančnega ponudnika. Če pa ne, pa priporočamo, da se za pomoč obrnete na katerega izmed svojih mentorjev, svetovalcev ali pa o tem povprašate člane katere izmed organizacij, ki se ukvarjajo s podjetniškim svetovanjem.

Ampak vseeno si poglejmo na kratko, na kaj boste morali gledati:

 • odpreti boste morali tekoči transakcijski račun – na ta račun boste pridobivali denarna sredstva ter iz njega tudi plačevali tekoče stroške;
 • odločite se lahko za varčevalni račun, ki sicer v Sloveniji ni pogost, v ta namen pa lahko preprosto odprete kar še en navaden transakcijski račun.

V Sloveniji je kar nekaj različnih ponudnikov te storitve, izbirate lahko med:

 • Banko Koper
 • NLB
 • Delavsko hranilnico
 • Abanko
 • SKB
 • UniCredit Bank
 • NKBM
 • Gorenjsko banko
 • Sparkasse…

Odločitev je seveda vaša, velja pa preveriti stroške, ki so različni od ponudnika do ponudnika. Tekom let se namreč znesek lahko ustavi kar pri visoki številki, še posebej, če boste hkrati imeli odprtih več transakcijskih računov.

Zakaj je računovodstvo pomembno za podjetje?

Računovodstvo je pojem, ki bi ga moral poznati vsak lastnik podjetja. Biti na tekočem o vaših financah s pravilnim računovodstvom, je ključnega pomena za rast in obstoj vašega podjetja. Obstaja več razlogov zakaj je tako pomembno.

Ker se ukvarja z dejavnostjo podjetja in njegovimi financami se mu pogosto reče tudi »jezik posla«. Je tudi glavni del podjetja za pomembne odločitve. Vašemu podjetju pomaga pri vnaprejšnjem načrtovanju, zato lahko z njegovo pomočjo oblikujete vaš proračun, planirate nakupe in ste pripravljeni na nepričakovane stroške. Prek računovodstva imate tudi pregled nad vašimi stroški, zato lahko, če vam gre v nekem obdobju dobro, tudi prihranite denar za kasnejše čase, ko ga bolj potrebujete. Pomembno je tudi zato, da pravočasno odplačate posojila, vidite do kdaj vam morajo drugi vrniti posojeno, kdaj morate plačati davke in podobno. Točni podatki o financah pridejo prav še posebno ob času, ko je treba izpolnjevati obrazce za plačevanje davkov, videli boste koliko manj stresno bo za vas, če boste imeli to urejeno vnaprej.

Vašemu podjetju tudi pomaga, da se povzpne na naslednjo raven načrta podjetja.  Pomaga zastaviti cilje za vaš posel. Koristno je tudi pri preprečevanju goljufij v vašem podjetju, in sicer s pomočjo ustreznih notranjih kontrol. Naslednja prednost je tudi ta, da boste z njegovo pomočjo točno vedeli ali vaše podjetje raste ali nazaduje in če ja za koliko odstotkov, ali pa mogoče od začetka ostaja enako.

Če boste z njegovo pomočjo videli, da podjetje raste in mu gre dobro, boste točno vedeli, da je čas, da najamete nove delavce ali se preselite v večji poslovni prostor.

Če med letom nimate dovolj časa, da bi sami urejali finance in imeli pregled nad porabo in prihranki je za vaše podjetje bolje, da najamete nekoga, ki se na to spozna in se bo lahko že med letom posvečal le temu.

Kako se odločiti: s.p. ali d.o.o.?

Ko se odločamo za vstop v podjetništvo, moramo premisliti o številnih stvareh. Ena izmed njih je tudi organizacijska oblika podjetja, ki jo bomo izbrali. Odločitev je včasih težka, saj je potrebno pretehtati kar nekaj prednosti in slabosti obeh.

Poglejmo si nekaj osnovnih lastnosti obeh:

S. p. (samostojni podjetnik):

 • fizična oseba, ki opravlja dejavnost;
 • ni potrebno imeti ustanovnega kapitala;
 • odgovornost za posle s svojim premoženjem;
 • obdavčitev je primerna za manjše dobičke;
 • enostavno/dvostavno knjigovodstvo ali možnost normiranih odhodkov;
 • prosto razpolaganje s sredstvi na računu;
 • plača ni strošek.

D.o.o. (družba z omejeno odgovornostjo):

 • pravna oseba;
 • potrebno je imeti ustanovni kapital;
 • odgovornost za posle samo z deležem, ki ga ima družbenik v družbi;
 • obdavčitev je primerna za večje dobičke;
 • dvostavno knjigovodstvo ali računovodstvo;
 • sredstva na računu niso od družbenika, temveč od podjetja;
 • plača je strošek.

Obstaja razlika med računovodjo in knjigovodjo?

Računovodstvo in knjigovodstvo

Seveda obstaja razlika med računovodstvom in knjigovodstvom. Če ne drugega že samo v imenu: računovodstvo/knjigovodstvo.

Morda si boste lažje predstavljali, če vam predstavimo izraza v angleškem jeziku:

 • Knjigovodja = bookkeeper, booking – pomeni knjiženje, torej knjiženje v poslovne knjige.
 • Računovodja = accountant, account – pomeni račun ali konto. Torej računovodja skrbi za vodenje računov.

Računovodstvo pomeni:

 • knjiženje poslovnih dogodkov (nakup, prodaja, priprava poročil za banke) ki spada pod knjigovodstvo.
 • proučevanje podjetja in izračunavanje bonitete podjetja, ki spada pod računovodsko analiziranje.
 • pripravljanje načrtovanja poslovanja podjetja skupaj z direktorjem, ki spada pod računovodsko planiranje.
 • nadziranje računovodskih podatkov, poslovnih knjige in poročil, kar spada pod računovodsko nadziranje.
 • svetovanje poslovodstvu pri poslovnih odločitvah glede na računovodske podatke, kar spada pod računovodsko informiranje.

V mikro in majhnih podjetjih ali v majhnih računovodskih servisih mora velikokrat ena oseba obvladovati vse zgoraj omenjene naloge.

Vir: Mateja.si

Imam pravo računovodstvo?

Računovodstvo je navadno nečeden posel, ki se ga vsi izogibamo, še tisti bolj vešči v računovodskih vodah. A vendar, zavedati se moramo, da je dobro računovodstvo ključnega pomena za danes verjetno najbolj pomemben aspekt knjigovodstva, t. j. pravna skladnost in izogib kaznim ter napor, kako plačati čim manj davkov.

Drži, računovodstvo je ena tistih stvari, ki jih najtežje menjujemo, to lahko primerjamo z menjavo banke. Preveč časa nam vzame za »premajhen« efekt, ki ga ne opazimo takoj. Pa je res tako?

V večini primerov se izkaže, da računovodstvo slovenska podjetja in posamezniki menjujemo takrat, ko je prepozno, predvsem zaradi prezapletenega načina iskanja in preverjanja kakovosti računovodskih servisov po Sloveniji.

Največkrat pa se zgodi, da preprosto potrebujemo nasvet računovodje glede nekega kompleksnejšega poslovnega vprašanja. In tukaj nam naše, do zdaj zadovoljivo računovodstvo, ne more pomagati. Namesto tega se potem obračamo na relativno drage davčne in računovodske svetovalnice.

Kakorkoli že, odločitev je vaša, bodisi odpirate novo podjetje bodisi menite, da potrebujete novo računovodstvo. Najenostavnejše iskanje računovodstva, računovodskih servisov, knjigovodstva, davčnega svetovanja je na www.najdi-racunovodstvo.si. Preprosto pošljite povpraševanje preko 140 pridruženim računovodskim servisom z enim klikom, oni pa vam vrnejo konkretne in neobvezujoče ponudbe na e-mail – portal tako išče za vas in s tem ne izgubljate časa!

Video o www.najdi-racunovodstvo.si.

Kako organizirati računovodstvo?

Organiziranost računovodstva je pomembna, saj omogoča učinkovitost, kakovost in pravilnost pridobljenih informacij. Na način organizacije računovodstva vpliva več dejavnikov: od lokacije, oddaljenosti poslovnih enot, delovne sile do tehnične opremljenosti v podjetju in njegovih poslovnih enotah.

Prevladujejo predvsem trije načini organiziranja računovodstva:

1.) Računovodstvo vodijo poslovne enote. Tovrstna organiziranost je pogosta pri podjetjih, ki imajo več poslovnih enot, vsaka izmed teh enot pa ima nalogo tudi voditi lastno računovodstvo.

2.) Nekateri deli računovodstva se vodijo v poslovnih enotah, drugi deli pa se izvajajo na ravni celotnega podjetja. Tovrstne organiziranosti računovodstva se poslužujejo podjetja, ki imajo več poslovnih enot.

3.) Računovodstvo se izvaja na ravni celotnega podjetja. Tovrstna organiziranost je značilna za podjetja, ki imajo vse poslovne enote na sedežu podjetja.

Pogoji za vodenje enostavnega knjigovodstva

Ob ustanovitvi podjetja se samostojni podjetniki v sklopu računovodstva odločajo med dvema sistemoma vodenja poslovnih knjig. Lahko se odločijo za enostavno ali dvostavno knjigovodstvo.

Za enostavno knjigovodstvo se lahko odločijo samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, ki v zadnjem letu niso prekoračili dveh od naslednjih treh meril:

 • Povprečno število delavcev ne presega tri;
 • letni prihodki so nižji od 42.000 EUR;
 • povprečna vrednost aktive, izračunana kot polovica seštevka vrednosti aktive na prvi in zadnji dan poslovnega leta, ne presega 25.000 EUR

Enostavno knjigovodstvo lahko vodijo tudi podjetniki v prvem letu opravljanja dejavnosti, ki v prvem poslovnem letu ne zaposlujejo več kot tri delavce. Ko navedene kriterije preseže, mora začeti poslovne knjige voditi po načelih dvostavnega knjigovodstva.