Obstaja razlika med računovodjo in knjigovodjo?

Računovodstvo in knjigovodstvo

Seveda obstaja razlika med računovodstvom in knjigovodstvom. Če ne drugega že samo v imenu: računovodstvo/knjigovodstvo.

Morda si boste lažje predstavljali, če vam predstavimo izraza v angleškem jeziku:

  • Knjigovodja = bookkeeper, booking – pomeni knjiženje, torej knjiženje v poslovne knjige.
  • Računovodja = accountant, account – pomeni račun ali konto. Torej računovodja skrbi za vodenje računov.

Računovodstvo pomeni:

  • knjiženje poslovnih dogodkov (nakup, prodaja, priprava poročil za banke) ki spada pod knjigovodstvo.
  • proučevanje podjetja in izračunavanje bonitete podjetja, ki spada pod računovodsko analiziranje.
  • pripravljanje načrtovanja poslovanja podjetja skupaj z direktorjem, ki spada pod računovodsko planiranje.
  • nadziranje računovodskih podatkov, poslovnih knjige in poročil, kar spada pod računovodsko nadziranje.
  • svetovanje poslovodstvu pri poslovnih odločitvah glede na računovodske podatke, kar spada pod računovodsko informiranje.

V mikro in majhnih podjetjih ali v majhnih računovodskih servisih mora velikokrat ena oseba obvladovati vse zgoraj omenjene naloge.

Vir: Mateja.si

Dodaj odgovor