E račun je praktičen, ali pa tudi ne

Ste kdaj pomislili na to, koliko računov prejmete na teden, mesec ali leto? Res je, nabere se kar dosti “papirja”, zato klasični računi marsikomu niso pri srcu. Vse več podjetij se odloča, da bo svojim strankam kot možnost ponudilo tudi e račun. Na takšen način lahko precej prihranijo, saj si znižajo stroške za tisk računov, prav tako pa za njihovo pošiljanje. Nekaterim elektronska oblika prejetih računov ustreza, spet drugim pa ne, imajo raje “otipljivo” klasiko, kot da bi uporabljali spletni program za knjigovodstvo.

Kdaj velja izbrati e račun?

Za fizične osebe oziroma gospodinjstva je e račun lahko izjemno praktičen, če svoje obveznosti plačujejo preko trajnega bančnega naloga ali preko elektronske banke. V prvem primeru je za plačilo poskrbljeno avtomatično in je prejem računa potreben zgolj zato, da uporabnik preveri, kakšni so njegovi stroški in kako so nastali. V drugem primeru pa je uporaba praktična, ker se lahko e račun enostavno uvozi v elektronsko banko oz. program za knjigovodstvo. To pomeni, da vam ni več potrebno vtipkati zneska, sklica in tako naprej – enostavno se uvozi e račun in dela praktično nimate.

Komu e račun ne ustreza?

Predvsem si e računov ne želijo tisti, ki račune plačujejo v klasični obliki, torej na okencu pošte ali banke, morda v supermarketu. Enako nepriljubljen je e račun pri tistih, ki splet malo uporabljajo, arhiv računov pa so si vajeni delati v fizični obliki – govorimo torej predvsem o starejših. E račun pa tudi pri vseh mlajših ni vedno dobrodošel, kajti pri tistih, ki splet zelo veliko uporabljajo za delo, se pogosto pojavi želja, da v svoj nabiralnik ne prejemajo še računov – precej hitro se namreč lahko spregledajo, in zaradi tega pride do zamude plačila, to pa lahko pomeni tudi izključitev posamezne storitve, na primer mobilnega telefona. Če niste dosledni pri e-pošti in se vam zdi, da bi e račun lahko spregledali, potem se raje držite papirnate oblike, pa ne bo nobenih težav.

Enostavno ali dvostavno knjigovodstvo?

Samostojni podjetniki se ob ustanovitvi podjetja v sklopu računovodstva lahko odločijo med dvema sistemoma vodenja poslovnih knjig: lahko vodijo enostavno ali dvostavno knjigovodstvo. O izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig morajo Davčno upravo obvestiti najkasneje v osmih dneh po začetku poslovanja. Izbranega sistema podjetnik med letom ne sme spreminjati, v kolikor se odloči za spremembo, mora davčni organ obvestiti najkasneje do 31. decembra tekočega leta.

Kakšna je razlika med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom? Najpomembnejša razlika je, da se pri enostavnem knjigovodstvu vsak znesek v poslovne knjige zabeleži samo enkrat, pri dvostavnem knjigovodstvu pa dvakrat (na dva konta).

Enostavno knjigovodstvo je primerno za tiste podjetnike, ki mesečno sklenejo manjše število poslov. V primeru, da podjetje mesečno izda in prejme veliko število računov, se priporoča dvostavno knjigovodstvo. Dvostavno knjigovodstvo je v primerjavi z enostavnim knjigovodstvom veliko močnejše orodje in da veliko več informacij.