Varno investiranje in pričakovana donosnost pri različnih naložbah

Varno investiranje v katerokoli naložbeno možnost je povezano s tem, da ne želite tvegati in izgubiti vloženega denarja. Vendar pa v svetu naložb velja, da je potrebno za višjo donosnost tudi nekaj tvegati. Vprašanje se pojavi, kako najti in si zagotoviti optimalno razmerje med varnostjo in donosnostjo?

V prvi vrsti je potrebno vedeti, koliko ste pripravljeni tvegati. Če želite izbrati naložbo z manj tveganja, tedaj so na voljo investicije, kjer lahko ustvarite pasiven dohodek. To pomeni, da boste na znesek vloženih sredstev prejeli določeno obrestno mero, sredstva pa se bodo obrestovala skozi obdobje. Pri investicijah v vrednostne papirje pa je potrebno vedeti, da so skorajda vse možnosti precej tvegane.

Varno investiranje v bančne depozite in varčevalne račune

Bančni depoziti predstavljajo obliko naložbe, ki velja za ne tvegano, saj banke do določenega zneska vloženih sredstev nudijo jamstvo, zato je denar zavarovan. Z vezavo sredstev za vnaprej določeno časovno obdobje dobite obrestno mero, po zapadlosti naložbe pa si zaslužek lahko izplačate ali pa ga pustite na računu za novo investicijo. Slabost bančnih depozitov je v tem, da banke običajno nudijo nizke obrestne mere, s katerimi lahko ustvarite 0,5 do 1 odstotni letni donos.

Na drugi strani so varčevalni računi tudi zelo varna naložba, vendar so bolj kot investiranju namenjeni dolgoročnemu varčevanju, kar je bolj primerno, če želite varčevati za nepremičnino, nakup avtomobila, šolanje otrok in drugo. Obrestne mere na varčevalnih računih so namreč izjemno nizke, zato z njimi ne morete ustvariti dodatnega zaslužka.

Varno investiranje v zavarovana posojila

Pri iskanju optimalnega razmerja med donosnostjo in varnostjo naložb so se investicije v zavarovana posojila izkazale za dobro možnost, saj nudijo 7 do 9 in več odstotne letne donose, pri čemer se vezan denar v zavarovano posojilo obrestuje po višji obrestni meri kot pri bančnih depozitih, ki delujejo na podoben način. Pri teh naložbah pa vložite sredstva za donos in pri tem hkrati sofinancirate posojilo.

Na drugi strani pa so te investicije ne tvegane, saj v primeru ne odplačevanja kredita iz strani posojilojemalca pridobite povrnjeno celotno glavnico in vse natečene obresti, ki ste jih ustvarili s tem posojilom v obliki depozita. Ponudniki namreč zavarujejo posojila pri zavarovalnici, poleg tega pa ne odobrijo kar vsakega kredita, saj vsakega posojilojemalca skrbno preverijo v sodelovanju z bonitetno hišo, ki tudi oceni njegovo kreditno spodobnost.

Investicijske platforme ščitijo vlagatelje pred zlorabami

Če se boste odločili za naložbe v zavarovana posojila na spletnih platformah, tedaj je dobro, da preverite, kakšno stopnjo varnosti vam nudijo ponudniki. Gre za stvar zaupanja, zato da boste vedeli, da je vaš denar na varnem. Spletna platforma vas mora zaščititi pred spletnimi zlorabami, zato da tretje osebe ne morejo dostopati do vaših osebnih podatkov in naložbenega računa.

Spletne platforme ščitijo prijavljene vlagatelje z uporabniškim računom tako, da vzpostavljajo različne varnostne mehanizme, kot je kopiranje podatkov v oblak, šifriranje podatkov z enkripcijo, nenehen nadzor nad poneverbami z analitiko ter dvostopenjska avtentikacija. Spletne platforme morajo poskrbeti za varno investiranje, zato da se zaščitijo vaši podatki in vložena sredstva.

Dodaj odgovor