Eblagajna predstavlja elektronski način izstavljanja računov

Davčna blagajna ali eblagajna predstavlja sistem izdajanja računov, ki se ga poslužuje večina zavezancev, ki za določeno storitev ali izdelek, ki jo/ga ponudijo strankam, pričakujejo gotovinsko izplačilo. Gotovinsko plačilo je plačilo z bankovci, kovanci, s plačilno kartico ali s čekom. Gre torej za vse načine plačila, pri katerih ne gre za nakazilo direktno na TRR prejemnika.

Eblagajna je mehanizem, ki omogoča, da se podatki o računih, ki se izdajo na tak način, avtomatsko posredujejo na Finančno upravo Republike Slovenije. To omogoča Finančni upravi, da ima nadzor nad tem področjem. To je tudi bistvo vsega skupaj, saj se sproti preverja, če mogoče pride do kakšnih nepravilnosti.

Kako do eblagajne?

Eblagajna je uporabnikom na voljo na različne načine. Lahko si jo omislijo kot poseben sklop naprav, ki je sestavljen iz davčne blagajne, posebnega tiskalnika za račune in predalčka, ki je namenjen shranjevanju denarja. Lahko pa si uporabnik program eblagajna naloži kar na računalnik, pri čemer dokupi le še tiskalnik, ki je prilagojen tiskanju računov in poskrbi za ustrezen zaščiten prostor, namenjen shranjevanju denarja.

Delovanje eblagajne

Uporaba eblagajne je preprosta. Uporabnik hitro osvoji princip njenega delovanja. Pred prvo uporabo je treba urediti nekaj zadev. Uporabnik si mora priskrbeti digitalno potrdilo, ki mu služi za elektronsko podpisovanje računov. Treba je registrirati poslovni prostor, kjer bo potekalo izdajanje računov, ter zavezanca, ki bo račune izstavljal.

Ko smo uredili osnovne stvari za vstop v program, moramo samo slediti navodilom in izpolniti polja, ki se nam prikažejo, in uspešno bomo izstavili račun. Treba je vpisati podatke o storitvi, ki se bo izvedla, oziroma o produktih, ki jih nameravamo dobaviti. Navesti moramo čas opravljanja storitve oziroma dobave blaga, rok zapadlosti računa itd.

Kaj pa vezana knjiga računov?

Kljub temu, da je uporaba eblagajne enostavna, pa se še vedno tretjina zavezancev poslužuje uporabe vezane knjige računov. Kljub temu, da to pomeni, da se račune izstavlja v fizični obliki, pa zavezancu poročanje o izstavljenih računih ni prihranjeno, saj mora le-to izvesti do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.