Kaj mora znati nekdo, ki dela v računovodstvu?

Računovodstvo ni enostavna veda. Nekdo, ki je računovodja mora poznati vse dokumente poslovanja podjetja in neprestano spreminjajoče se zakonske določbe v zvezi s poslovanjem podjetja.

Kaj računovodja sploh dela?

Gospa z očali, ki grdo gleda in cele dneve sedi za računalnikom – tako nekateri ljudje vidijo računovodje. Temu pa ni tako. Da boste lažje razumeli zakaj računovodje zares kdaj grdo gledajo, naj vam predstavimo, kaj vse je delo računovodje.
Računovodja dela z računalnikom in dokumenti. Torej delo lahko opravlja v pisarni ali od doma. Velikokrat gre za veliko število računov, ki jih je treba razvrstiti in vnesti, zato je to delo mnogokrat tudi zelo zahtevno.

Kakšen mora biti računovodja?
Priporočljive lastnosti osebe za računovodjo so:

  • redoljubnost,
  • natančnost,
  • veselje do dela z dokumenti, kot so izdani računi, prejeti računi, bančni izpiski,
  • sposobnost visoke koncentracije,
  • veselje do številk, itd.

Posedujete zgornje lastnosti? Morda je potem računovodstvo prava karierna pot za vas.

Vir: Mateja.si

Iz česa je sestavljeno računovodstvo?

Računovodstvo sestavljajo:

  • knjigovodstvo,
  • računovodsko predračunavanje,
  • računovodske kontrole in
  • računovodske analize.

Knjigovodstvo je temeljna sestavina računovodstva. Temelji na formalnem zbiranju ter časovnem in stvarnem urejanju podatkov, ki omogoča vpogled v celotno sliko poslovanja podjetja v preteklosti.

Računovodsko predračunavanje je usmerjeno v prihodnost. Ukvarja se s prikazovanjem podatkov, ki jih predvidi v prihodnjem poslovanju. Opravlja se predvsem za notranje potrebe podjetja in kot pomoč za poslovno odločanje.

Računovodski nadzor se ukvarja s presojanjem o pravilnosti poslovanja in odpravljanjem morebitnih napak. Skrbi za to, da so informacije, ki jih dajejo knjigovodski obračuni, čimbolj točne.

Računovodska analiza preučuje poslovanje podjetja. Ukvarja se s sestavljanjem računovodskih poročil o uspešnosti posameznih del v okviru delovanja podjetja.  Računovodsko analiziranje omogoča izboljšanje načrtovanja in izvajanja poslovnega procesa.