FURS odpisal plačilo davka 133 osebam

Finančna uprava je v okviru projekta enkratnega odpisa dolgov po Zakonu ZPIUOD v letošnjem letu sprejela preko 1200 prošenj (natančneje: 1209), od tega jih je vse pogoje za odpis izpolnjevalo 133 vlog. V povprečju je bila vloga za odpis vredna okoli 30 evrov, skupni znesek pa je znašal okoli 4 tisoč evrov.

Vsi tisti, ki so podali vlogo za odpis dolgov, so bili o odločitvi FURSA seznanjeni s pisno vlogo, torej s sklepom, v katerem je bilo navedeno, ali se njihova vloga sprejme ali pa nasprotno – zavrne. Bili so tudi obveščeni o tem, da je vloga bila odstopljena pristojnemu organu, ki je bil za odpis zadolžen.

Zakon ZPIUOD je torej omogočal enkraten odpis. Šlo je le za davčne obveznosti do državnega proračuna, ki niso bile poplačane, in do 31. decembra 2014 bile več kot 12 mesecev zapadene, ter skupaj niso presegale 50 evrov (vključno z obrestmi). Vlog od sedaj naprej ni več mogoče vlagati.

Vir: FURS

FURS je ugotovil več kršitev davčnih zavezancev

V zadnjih nekaj tednih je Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) opravila več temeljitih preiskav davčnih zavezancev, ki pri svojem poslovanju uporabljajo gotovino. Kot kažejo ugotovitve te državne finančne institucije, je še vedno opaziti precejšnje število nepravilnosti – teh naj bi bilo okoli šest odstotkov.

In za kakšne kršitve pravzaprav gre? Zavezanci so večinoma napake napravljali pri izdajanju računov v obliki, ki sploh ni več dovoljena, ali pa so izdajali račune iz vezanih knjig računov, ki predhodno niso bile potrjene pri Finančni upravi Republike Slovenije (spomnimo: od 31. januarja 2015 je obvezno izdajanje računov iz posebne vezane knjige računov, ki jo predhodno potrdi FURS). Ena izmed kršitev je bila tudi ta, da računov sploh niso izdajali.

V omenjenih primerih gre za posebno hude davčne prekrške. Globe so temu primerno visoke, saj znašajo od 20 tisoč do 250 tisoč evrov.

Vir: FURS