Je izterjava bolj zapletena, če je vpletena tujina?

Kadar imamo dolžnike v Sloveniji, vsi vemo, kako ravnati. Najprej je potreba poslati opomin, morebiti še enega, nato pa se odločiti za vložitev zahteve za izvršbo. Ta hitro poskrbi, da pridemo do svojega plačila, kajti ko je enkrat pravnomočna, prejmemo sredstva ob prvih prilivih na račun dolžnika – za to poskrbi njegova banka po nalogu. Kadar je dolžnik tuje podjetje, pa je izterjava lahko težja. Vendar tudi tujina ni nerešljiv oreh.

Izterjava tujina

Tudi v tujini, predvsem znotraj Evropske unije in tudi drugih urejenih držav, ntera primer ZDA, imate ravno tako možnost, da se izterjava doseže po pravni poti. Res pa je, da je potrebnega nekaj poznavanja postopkov in tuje zakonodaje, zato je najbolje, da se izterjave ne lotimo sami. Sicer takrat, kadar je posredi tujina, običajno pravimo, da je težav manj – v mnogih tujih državah je plačilna disciplina precej boljša kot pri nas. A ni nujno, da je tako. Nenazadnje sicer ne bi obstajala podjetja, ki pri nas nudijo pomoč, kadar se izterjava in tujina pojavita v isti besedni zvezi.

Kje najti primerno podjetje?

Da bi našli podjetje, ki se ukvarja z izterjavami v tujini, je najbolje za nasvet povprašati med računovodji. Ti dobro vedo, katera podjetja so najboljša pri zagotavljanju tovrstnih storitev. Sicer pa lahko pobrskate tudi po spletu in na ključni besedi izterjava tujina boste našli kar nekaj zadetkov. Med temi naredite ožji izbor in se pozanimajte o tem, na kakšen način ponujajo svoje storitve, za kakšno plačilo, kakšne dokumente potrebujejo, kakšne so njihove izkušnje in kako uspešni so pri izterjavah v tujini – zlasti v državi, iz katere je vaš dolžnik.

Se izterjava v tujini izplača?

Uspeh je odvisen od tega, za katero državo gre, smiselnost izterjave pa tudi od tega, kakšen je znesel dolga. Tujina zahteva veliko dela in podjetje za izterjavo bo imelo kar nekaj stroškov. Če je znesek premajhen, da bi se izterjava izplačala, je včasih bolje, da z opominjanjem nadaljujemo sami. Če to ne obrodi sadov, je potreben odpis, bogatejši pa smo za pomembno izkušnjo – ugotovimo, da tudi tujina ni vedno najboljši poslovni partner.

FURS je ugotovil več kršitev davčnih zavezancev

V zadnjih nekaj tednih je Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) opravila več temeljitih preiskav davčnih zavezancev, ki pri svojem poslovanju uporabljajo gotovino. Kot kažejo ugotovitve te državne finančne institucije, je še vedno opaziti precejšnje število nepravilnosti – teh naj bi bilo okoli šest odstotkov.

In za kakšne kršitve pravzaprav gre? Zavezanci so večinoma napake napravljali pri izdajanju računov v obliki, ki sploh ni več dovoljena, ali pa so izdajali račune iz vezanih knjig računov, ki predhodno niso bile potrjene pri Finančni upravi Republike Slovenije (spomnimo: od 31. januarja 2015 je obvezno izdajanje računov iz posebne vezane knjige računov, ki jo predhodno potrdi FURS). Ena izmed kršitev je bila tudi ta, da računov sploh niso izdajali.

V omenjenih primerih gre za posebno hude davčne prekrške. Globe so temu primerno visoke, saj znašajo od 20 tisoč do 250 tisoč evrov.

Vir: FURS

 

Odkup nezapadlih terjatev z regresno ali brezregresno pravico

Odkup nezapadlih terjatev omogoča podjetjem financiranje terjatev in posledično tudi pripomore k odpravi tveganja zaradi neplačevanja s strani kupcev. Podjetje tako na podlagi izstavljene fakture pridobi ustrezna sredstva, s katerimi lahko financira nadaljnjo rast obsega poslovanja, obenem pa odpravi tveganje pred neplačevanjem s strani kupcev.

Pri odkupu nezapadlih terjatev ločimo regresni in neregresni faktoring. V primeru regresnega faktoringa, ki se običajno ponudi za odkup terjatev od podjetij, ki nimajo dobre bonitetne ocen, mora odstopnik poravnati celoten izplačan znesek skupaj z zamudnimi obrestmi in stroški financiranja, medtem ko pri brezregresnemu faktoringu odstopnik ni dolžan poravnati neplačanih terjatev, zato je tovrstna storitev tudi dražja.

V Sloveniji se pojavljata obe varianti, nekateri ponudniki pa vam omogočajo odkup tudi posamičnih nezapadlih terjatev, kar predstavlja za naročnika tudi večji strošek.

Preverite, s kom sodelujete

Bodite pozorni, da za odkup nezapadlih terjatev izberete zaupanja vredno podjetje, ki bo poskrbelo za celotno izpeljavo postopka in se držalo dogovora. Podjetju Achilles d.o.o. je zagotovo pravi naslov, saj imamo vrsto let izkušenj in dolgo referenčno listo zadovoljnih strank.

Poleg same realizacije postopka vam bomo tudi svetovali, katere odločitve so za vas najbolj smotrne, ter poskrbeli, da boste s končnim izidom maksimalno zadovoljni.

Faktoring – katere vrste poznamo

Faktoring omogoča nenehen vir financiranja podjetjem, ki poslujejo na domačem in tujem trgu, saj jim omogoča odkup terjatev brez dodatnega materialnega zavarovanja in jim obenem nudi zaščito pred tveganjem neplačila.

Nemoteno poslovanje brez čakanja na plačila

Faktoring zagotovi hitro rastočim podjetjem in podjetjem z likvidnostnimi težavami denarna sredstva takoj po izstavitvi računa, namesto da čakajo na končni rok zapadlosti računa.

Poznamo več vrst faktoringa: popoln faktoring in varni faktoring nudita 100% prevzem tveganja proti neplačilu kupca, regresni faktoring vključuje upravljanje s terjatvami in omogoča financiranje na osnovi t. i. regresne pravice, ki predstavlja odstopljene terjatve brez prevzemanja tveganja, uvozni faktoring pa omogoča odkup terjatev s strani faktor hiše v tujini.

Poznamo tudi enkratni oz. stalni odkup terjatev z regresno ali brez regresne pravice ter odprti in tihi odkup terjatev. Pri prvem je dolžnik z odkupom terjatev seznanjen in se z njim strinja, pri drugem pa dolžnik z odkupom terjatev ni seznanjen.

Ne glede na obliko sodelovanja, za katero se odločite, je najbolj pomembno, da se povežete s podjetjem z bogatimi izkušnjami. V podjetju Achilles d.o.o. smo vam z veseljem na voljo in smo prepričani, da vam lahko zagotovimo najbolj konkurenčno ponudbo, ki bo prinesla želene rezultate in vam omogočila nemoteno poslovanje.

Kdaj je aktualno zavarovanje terjatev?

Vsako podjetje, ki želi odpraviti tveganja, povezana s finančno nedisciplino, se lahko odloči za zavarovanje terjatev, saj so tovrstni postopki nadvse učinkoviti. Na podlagi finančnih analiz se namreč lahko odobri določen limit zavarovanja terjatev.

Svojo terjatev do kupcev lahko vaše podjetje zavaruje s pomočjo zastavne pravice na premičninah ali nepremičninah (hipoteka), s poroštvom ali s t. i. menico. In kdaj je priporočljivo zavarovati svoje terjatve? Zavarovanje terjatev je za podjetje priporočljivo zlasti v primeru, ko težko preveri kreditno sposobnost svojih kupcev, ko posluje na odprt račun ali ko se na trgu nahaja močna konkurenca, ki nudi privlačne cene in ugodne plačilne pogoje.

Zavarovanje terjatev do kupcev iz Slovenije in tujine

Dandanes je zaradi nestabilnega finančnega trga in vsesplošne gospodarske krize težko poslovati s partnerji le na podlagi medsebojnega zaupanja. Vsako uspešno podjetje stremi k temu, da poslovno tveganje zniža na minimum, zato predstavlja zavarovanje terjatev postopek, s katerim lahko v vaše poslovanje vnesete varnost in predvidljivost.

Poleg tega, da lahko zavarujete terjatve do kupcev, ki imajo sedež v Sloveniji, se lahko odločite tudi za zavarovanje terjatev do kupcev, ki se nahajajo v tujini. Prednost tega ukrepa je med drugim tudi v tem, da se za to storitev lahko dogovorite brez vednosti kupcev, saj bo kupec izvedel, da ste se proti njemu zavarovali samo v primeru, če ne bo upošteval pogodbenih oz. dogovorjenih rokov.

Ob sklenitvi pogodbe vas v podjetju Achilles pozovemo, da nam posredujete podatke o kupcih ter višino potrebnega limita (prometa ali odprtih postavk) za vsakega posamičnega kupca, ne glede na to, če se nahaja na domačih tleh ali v tujini. Ob aktivaciji storitve si zagotovite finančno varnost in brezskrbno poslovanje kjer koli na svetu.