Kdaj se odločiti za zavarovanje terjatev?

Zavarovanje terjatev je postopek, ki podjetju olajša nadaljnje poslovanje. Gre za metodo, kako lahko podjetje doseže boljšo likvidnost. Sploh startupi se dostikrat lahko srečajo s pomanjkanjem finančnih sredstev. Po drugi strani si še ne morejo privoščiti, da bi vzeli posojilo pri banki, saj večinoma ne izpolnjujejo ustreznih pogojev. Za zavarovanje terjatev se lahko odločite v primeru, če obstajajo terjatve, ki jih imate do svojih strank.

Kako poteka postopek?

Da bi lahko izpeljali postopek zavarovanja terjatev, se morate najprej obrniti na finančnega ponudnika, ki se ukvarja s tem področjem. Preveriti morate pogoje, pod katerimi posluje, da se lahko odločite, če vam ustrezajo. Potem se dogovorite za sestanek. Predložiti morate račune, ki še niso bili poplačani. Ponudnik bo pregledal račune in preveril stranke, s katerimi ste imeli opravke. Nato se bo odločil, če sprejme tveganje in se odloči za poslovanje z vami. Če ja, sledi podpis pogodbe, v kateri se definira vse pogoje in zneske, ki so v igri.

Po sklenitvi pogodbe

Ko pride do sklenitve pogodbe, prejmete 80 % zahtevanega zneska že takoj ali v roku nekaj dni. Tako lahko takoj pokrijete tekoče stroške oziroma nadaljujete brez problemov s tekočim poslovanjem. Tako si povečate likvindost. Ima pa to še eno prednost, saj se vam ni treba več ukvarjati s področjem terjatev. To namreč prepustite v roke strokovnjakom. Tako odpade ena pomembna skrb in se razbremenite. Več časa imate tako za osnovno dejavnost, s katero se ukvarjate.

Ko stranka plača

Vso komunikacijo s stranko prevzame ponudnik. Ko je znesek poravnan, vam nakaže že preostali del. Seveda je znesek ustrezno znižan za višino provizije, ki jo morate pokriti. Tako je zavarovanje terjatev še posebej primerno za novonastala podjetja, ki imajo še toliko več problemov s tem, da še nimajo veliko finančnih sredstev. Po drugi strani pa ne izpolnjujejo pogojev, da bi vzeli posojilo. Tako se podjetje otrese številnih skrbi.

Kateri načini obstajajo za zavarovanje terjatev

Tokrat bomo napisali nekaj besed o zavarovanju terjatev, ki ima pomembno vlogo v poslovnem svetu. Poznamo več vrst zavarovanj, opisali bomo dve najpogostejši. Nekatere so bolj zanesljive, nekatere manj, kar pa se pozna tudi v ceni sklenitve zavarovanja.

Pri podpisovanju pogodb vedno obstaja strah pred neplačili ali tveganjem za izgubo dela terjatve v stečajnem postopku, izbrisu organizacije ali prisilni poravnavi.  Da, bi tveganje kar se da zmanjšali, uredimo zavarovanje terjatev. To je sploh primerno v primerih, ko podjetje težko preveri, ali so njihovi kupci finančno sposobni ali pa poslujejo na trgu, z veliko močne konkurence. Z zavarovanjem je bilo praktično že marsikatero rešeno pred propadom.

Vir: freeimages.com

Poznamo več vrst zavarovanj. Prvo je stvarno zavarovanje. Pri tem ima upnik v jamstvu za izpolnitev zastavno pravico na zadevi, ki je postala last kupca oziroma dolžnika. Takšna vrsta zavarovanja terjatve je v  bistvu neke vrste garancija za neplačilo, kjer ima upnik za garancijo to zadevo. V jamstvo lahko damo premičnine ali nepremičnine.

Drugo zavarovanje je s funkcijo prenosa obveznosti, kjer poznamo poroštvo in bančno garancijo. Pri poroštvu se k izpolnitvi obveznosti dolžnika obveže porok, v primeru da tega ne izpolni že dolžnik. Porok je torej neke vrste dodatna utrditev. Porok ima zelo podobne pravice in dolžnosti kot dolžnik. Druga vrsta zavarovanja terjatve je bančna garancija. Ta je nekoliko dražja od drugih vrst, to pa zato, ker je to najboljši način, kako lahko zavarujemo terjatev. Je najbolj varen način. Pri tem načinu, banka upniku garantira, da bo poravnala vse obveznosti, če tega ne stori dolžnik. Vedno plača v denarju. Za to vrsto zavarovanja se običajno odločajo velika podjetja za velika tvegana posla, za manjša podjetja pa je dostikrat predrago. Medtem ko je pri poroštvu tveganje, da terjatve ne bo odplačal porok, neke vrste drugi dolžnik, pa je pri bančni garanciji tveganje, da ne bo plačala banka, kar pa je zelo malo verjetno, razen če je banka na robu propada.

Odkup nezapadlih terjatev z regresno ali brezregresno pravico

Odkup nezapadlih terjatev omogoča podjetjem financiranje terjatev in posledično tudi pripomore k odpravi tveganja zaradi neplačevanja s strani kupcev. Podjetje tako na podlagi izstavljene fakture pridobi ustrezna sredstva, s katerimi lahko financira nadaljnjo rast obsega poslovanja, obenem pa odpravi tveganje pred neplačevanjem s strani kupcev.

Pri odkupu nezapadlih terjatev ločimo regresni in neregresni faktoring. V primeru regresnega faktoringa, ki se običajno ponudi za odkup terjatev od podjetij, ki nimajo dobre bonitetne ocen, mora odstopnik poravnati celoten izplačan znesek skupaj z zamudnimi obrestmi in stroški financiranja, medtem ko pri brezregresnemu faktoringu odstopnik ni dolžan poravnati neplačanih terjatev, zato je tovrstna storitev tudi dražja.

V Sloveniji se pojavljata obe varianti, nekateri ponudniki pa vam omogočajo odkup tudi posamičnih nezapadlih terjatev, kar predstavlja za naročnika tudi večji strošek.

Preverite, s kom sodelujete

Bodite pozorni, da za odkup nezapadlih terjatev izberete zaupanja vredno podjetje, ki bo poskrbelo za celotno izpeljavo postopka in se držalo dogovora. Podjetju Achilles d.o.o. je zagotovo pravi naslov, saj imamo vrsto let izkušenj in dolgo referenčno listo zadovoljnih strank.

Poleg same realizacije postopka vam bomo tudi svetovali, katere odločitve so za vas najbolj smotrne, ter poskrbeli, da boste s končnim izidom maksimalno zadovoljni.

Zavarovanje terjatev – v kakšnih primerih?

Zavarovanje terjatev je primerno zlasti za mala podjetja, saj jim sodelovanje s faktorinško hišo omogoča do 80 odstotkov vnaprejšnje financiranje terjatev, na podlagi česar si lahko finančno opomorejo.

Vendar pa tovrstna storitev ni pomembna samo za mala podjetja – prav vsako podjetje, ki želi odpraviti tveganje glede finančne nediscipline, se lahko odloči za zavarovanje terjatev, saj gre za nadvse učinkovite postopke.

In v kakšnih primerih je zavarovanje terjatev še najbolj priporočljivo? Zavarovanje terjatev je za podjetje priporočljivo zlasti v primeru, ko ima težave pri preverjanju kreditne sposobnosti svojih kupcev, ko posluje preko odprtega računa in ko se na trgu nahaja močna konkurenca, ki nudi ugodne plačilne pogoje in nizke cene.

Ko se podjetje odloča za različne oblike zavarovanja terjatev, naj ima v mislih, da lahko svojo terjatev do kupcev zavaruje tudi s pomočjo zastavne pravice na premičninah ali nepremičninah (hipoteka), s poroštvom ali s t. i. menico.

Izberite podjetje Achilles d.o.o

Zavarovanje terjatev vam omogoča učinkovito zavarovanje plačil izbranih kupcev ter poskrbi za bolj zanesljivo in finančno stabilno poslovanje vašega podjetja. V podjetju Achiles d.o.o. imamo mnogo izkušenj in vam zagotovimo zanesljivo zavarovanje terjatev, zato ne odlašajte s klicem.

Kdaj je aktualno zavarovanje terjatev?

Vsako podjetje, ki želi odpraviti tveganja, povezana s finančno nedisciplino, se lahko odloči za zavarovanje terjatev, saj so tovrstni postopki nadvse učinkoviti. Na podlagi finančnih analiz se namreč lahko odobri določen limit zavarovanja terjatev.

Svojo terjatev do kupcev lahko vaše podjetje zavaruje s pomočjo zastavne pravice na premičninah ali nepremičninah (hipoteka), s poroštvom ali s t. i. menico. In kdaj je priporočljivo zavarovati svoje terjatve? Zavarovanje terjatev je za podjetje priporočljivo zlasti v primeru, ko težko preveri kreditno sposobnost svojih kupcev, ko posluje na odprt račun ali ko se na trgu nahaja močna konkurenca, ki nudi privlačne cene in ugodne plačilne pogoje.

Zavarovanje terjatev do kupcev iz Slovenije in tujine

Dandanes je zaradi nestabilnega finančnega trga in vsesplošne gospodarske krize težko poslovati s partnerji le na podlagi medsebojnega zaupanja. Vsako uspešno podjetje stremi k temu, da poslovno tveganje zniža na minimum, zato predstavlja zavarovanje terjatev postopek, s katerim lahko v vaše poslovanje vnesete varnost in predvidljivost.

Poleg tega, da lahko zavarujete terjatve do kupcev, ki imajo sedež v Sloveniji, se lahko odločite tudi za zavarovanje terjatev do kupcev, ki se nahajajo v tujini. Prednost tega ukrepa je med drugim tudi v tem, da se za to storitev lahko dogovorite brez vednosti kupcev, saj bo kupec izvedel, da ste se proti njemu zavarovali samo v primeru, če ne bo upošteval pogodbenih oz. dogovorjenih rokov.

Ob sklenitvi pogodbe vas v podjetju Achilles pozovemo, da nam posredujete podatke o kupcih ter višino potrebnega limita (prometa ali odprtih postavk) za vsakega posamičnega kupca, ne glede na to, če se nahaja na domačih tleh ali v tujini. Ob aktivaciji storitve si zagotovite finančno varnost in brezskrbno poslovanje kjer koli na svetu.