Obvestilo za uporabnike davčnih blagajn

Vse tiste zavezance, ki za izstavljanje računov, za plačilo katerih pričakujete gotovinsko plačilo, uporabljate davčne blagajne, obveščamo, da bo od dne 30. 6. 2018 dalje onemogočena uporaba protokola TLS 1.0. Do spremembe bo prišlo zato, da bi se vzdrževalo minimalno raven varnosti na področju komuniciranja med zavezanci in FURS sistemom, ki je zadolžen za davčno potrjevanje računov.

Kako naj se uporabniki pripravijo na spremembo?

Zato opozarjamo vse uporabnike davčnih blagajn, da se na to ustrezno pripravijo in se do tega dne zglasijo pri dobavitelju svojega sistema davčne blagajne. Pri njem naj se pozanimajo, če bo ta sprememba vplivala tudi na izstavljanje računov preko njihove davčne blagajne. Navedena sprememba namreč ne bo vplivala na vse, ampak predvsem na tiste zavezance, ki imajo v lasti starejše operacijske sisteme kot je na primer Windows XP.

S tem, ko bodo uporabniki pridobili ustrezne informacije s strani dobaviteljev svojih davčnih blagajn, se bodo lažje pripravili na prihajajočo spremembo, v kolikor se bo ta seveda nanašala na njih. Ostali bodo poslovanje lahko nemoteno izvajali naprej po enakem postopku, kot so bili vajeni do sedaj. Vsekakor je bistvenega pomena, da čim prej ugotovite, kako je s tem, da ne boste imeli nepotrebnih komplikacij.

Vir: FURS

Načini izstavljanja računov za podjetnike

Če se odločite za podjetniško pot, to pomeni, da boste s svojo dejavnostjo ustvarjali določene storitve ali proizvode, ki jih bodo kupovale vaše stranke. Pri tem boste morali vsakič izdati račun, ki bo opremljen z informacijami o izdajatelju, vrsti in količini storitve oziroma blaga, datumu izdaje, datumu zapadlosti računa, znesku itd. Obstajata dve vrsti računov; račun, za plačilo katerega pričakujete gotovinsko plačilo, in račun, ki ne bo poravnan na gotovinski način, ampak bo šlo za direktno nakazilo na TRR prejemnika.

Izstavljanje računov pri gotovinskem plačilu

Če nameravate izdajati račune, ki bodo plačani neposredno z bankovci, kovanci, čeki ali plačilno kartico, je obvezen sistem davčnih blagajn. Podjetja, ki izdajo le majhno število računov na mesec, se pogosto poslužujejo uporabe vezane knjige računov. Pri tem gre za sklop obrazcev, ki jih ročno izpolnete in izdate kot račun. Vezano knjigo računov lahko kupite v knjigarni, pred uporabo pa jo morate potrditi pri Finančni upravi.  Druga možnost je uporaba davčne blagajne (lahko gre za aplikacijo na računalniku ali mobilni napravi, lahko pa za samostojno napravo, ki jo kupite). Pri uporabi davčnih blagajn se podatki o računih avtomatsko posredujejo FURS-u, pri vezani knjigi računov pa je treba podatke o izdanih računih v določenem roku vnesti v predpisan program, ki jih nato dostavi na FURS.

Izstavljanje računov v primeru negotovinskega plačila

V primeru, če pričakujete za storitev oziroma dobavljeno blago neposredno nakazilo na vaš TRR, potem imate na razpolago več možnosti. Če je prejemnik računa proračunski uporabnik, morate račun nujno izdati preko sistema UJP e-računov, kjer enostavno izpolnite vnaprej določen obrazec. Če pa račun izdate drugemu podjetju ali fizični osebi, lahko to izvedete kar s pomočjo Excela ali Worda. Na voljo pa so tudi posebni programi, ki vam olajšajo tovrstno izdajanje računov, saj so nekateri podatki že fiksno nastavljeni (podatki o izdajatelju, podjetju, vrsti storitev itd.), spreminjate le tiste podatke, ki se razlikujejo od primera do primera (datum izdaje, naslovnik, količina opravljenih storitev itd.). Na tak način se izognete možnosti napakam in nepravilno prepisanim podatkom.

V primeru elektronskega izdajanja računov, morate pred izdajo prvega računa pridobiti tudi digitalno potrdilo, ki vam služi za elektronsko podpisovanje. Pazite tudi, da boste vse račune skrbno hranili do roka, ki je predpisan za to, sicer vas lahko doleti kazen.

Uporaba FURS mobilne mini blagajne

Za podjetja, ki za svoje storitve prejemajo gotovinsko plačilo (bankovci, kovanci, čeki, nakazilo preko plačilne kartice), je obvezna uporaba vezane knjige računov, elektronske naprave za izdajanje računov ali aplikacije za računalnike. Možna pa je tudi uporaba FURS mobilne mini blagajne; to je aplikacija, ki se jo prenese na mobilni telefon ali tablico.

Za kaj gre?

FURS mobilna mini blagajna je aplikacija, ki omogoča izdajanje gotovinskih računov na POS telefonih z uporabo Android tablice ali Android pametnega telefona. Za delovanje aplikacije je obvezna stalna povezava z internetom, drugače izdaja računov ni mogoča. Omogočena je tudi hkratna uporaba več mobilnih Android tablic in / ali pametnih telefonov.

Kaj potrebujete za njeno delovanje?

Za delovanje FURS mini blagajne potrebujete mobilni telefon ali tablico z operacijskim sistemom Android različice vsaj 4.1.x Jelly Bean ali višje. Zagotoviti je treba tudi napravo za tiskanje računov; to je možno s POS tiskalnikom na dva načina:

  • brezžična povezava preko bluetootha s prenosnim tiskalnikom proizvajalca Rongta tip RPP-002 BT / s prenosnim tiskalnikom proizvajalca Ocom tip OCOM OCPP-M05 ali
  • povezava preko kabla in USB vhoda z zmogljivejšim namiznim tiskalnikom proizvajalca Epson tip EPSON TM-T20II.

Poleg mobilnega telefona oziroma tablice in tiskalnika za namestitev aplikacije potrebujete še veljavno namensko digitalno potrdilo, vezano na poslovni subjekt, za katerega želite izdajati račune.

Namestitev aplikacije

FURS mobilno mini blagajno naložite v obliki aplikacije iz Trgovine Play. V iskalnik vpišite »Finančna uprava Republike Slovenije«, izberite ustrezno aplikacijo in jo naložite na svojo mobilno napravo.

Takoj, ko odprete aplikacijo, vam ta javi, da je treba uvoziti še namensko digitalno potrdilo, ki služi podpisovanju elektronskih računov.  Na napravo prenesete digitalno potrdilo v direktorij »prenosi« in na tak način shranite na napravo. Ko se nahajate v aplikaciji, kliknete gumb »prijavi digitalno potrdilo« in digitalno potrdilo izberete med »prenosi«. Po izbiri vnesete še ustrezno geslo. Nato se aplikacija aktivira.

Zadnji koraki

Pred prvo uporabo FURS mini blagajne je treba registrirati vsaj en poslovni prostor, eno elektronsko napravo, enega operaterja in vpisati podatke o izdajatelju. Ko zaključite z vnosom podatkov, lahko začnete uporabljati aplikacijo.

Postopek izdaje hitrega računa je naslednji: V meniju izberete povezavo »izdaj račun«. Prikaže se seznam izdanih računov. Izbrati je potrebno še štiri parametre v glavi seznama in sicer tip računa, poslovni prostor, elektronsko napravo in operaterja.

 

Vir: FURS

Mini blagajna omogoča enostavno in legalno davčno potrjevanje izdanih računov

Ob uvedbi poskusnega obdobja uporabe davčnih blagajn se je hitro pojavilo tudi negodovanje poslovnežev, ki se niso želeli soočati z napovedanimi spremembami. Ker so novosti zahtevale kar nekaj prilagoditev, so zahtevale vsaj nekaj dela in tudi določen finančni vložek za tiste, ki niso bilo pripravljeni na poslovanje na ta način. Posebej so negodovali manj zahtevni poslovneži, ki se le redko soočajo z izdajanjem računov – tem pa so namenjene mini blagajne, odličen kompromis med obveznim davčnim potrjevanjem računov in nemotenim potekom dela po starem sistemu.

Mini blagajna je aplikacija, ki omogoča enostavno in legalno davčno potrjevanje izdanih računov, ne da bi morali pri tem celotno poslovanje prilagoditi zahtevam, ki jih prinaša običajna davčna blagajna. Gre za aplikacijo, ki je brezplačna za uporabo in neodvisna od strojne opreme, tako da pride v poštev tudi tam, kjer zaradi nedosegljivosti električnega ali internetnega omrežja ni mogoče uporabljati davčnih blagajn.

Seveda pa tudi mini blagajne prinašajo določene zahteve. Ker se računi ne potrjujejo sproti, jih je lažje in hitreje izdajati, a jih je treba davčno potrditi kasneje. Z uporabo mini blagajne je treba izdane račune potrditi pri Finančni upravi najkasneje v desetih dneh po datumu izdaje računa. Veljajo tudi določena pravila, ki jih poznajo uporabniki davčnih blagajn – v istem poslovnem prostoru se ne sme uporabljati različnih načinov izdaje računov, treba je poskrbeti za ustrezna obvestila, za delovanje aplikacije je potrebno namensko digitalno potrdilo …

Kljub temu, da mini blagajne zahtevajo nekaj prilagoditev, pa je še vedno optimalna opcija za manj zahtevne poslovneže, predvsem tiste, ki redko poslujejo z gotovino in se torej le redko soočajo z davčnim potrjevanjem računov. Vsekakor gre za eno izmed možnosti, ki jih je vredno preučiti pred začetkom poslovanja – morda je prav mini blagajna najboljša rešitev za vaše poslovanje!

S 1. februarjem bodo za napačno (ne)uporabo davčnih blagajn začeli pisati kazni

Po enem mesecu je še vedno veliko zavezancev, ki ne uporabljajo davčne blagajne. 2015 je bilo leto, ko je bilo o tem že veliko govora, vendar je uporaba še vedno majhna. Kot lahko razberemo iz različnih medijev, so razlogi za to različni. Zavezanci krivijo nedelovanje davčnih blagajn ali prezapletene postopke. Namesto davčnih blagajn zato mnogi uporabljajo vezano knjigo računov, kar sicer je v skladu z zakonom. Tudi če zavezanci v januarju za gotovinsko izdajo računov ne uporabljajo ne enega, ne drugega, potem v najslabšem primeru dobijo opozorilo, kljub temu, da so bile obljubljene visoke kazni. A to naj od februarja naprej ne bi veljalo več. Od takrat naprej bodo kršitelji za neupoštevanje zakona namesto opozoril že začeli dobivati visoke denarne kazni.

Inšpektorji bodo z denarno kaznijo lahko sankcionirali vse, ki so kakorkoli vpleteni v izdajo računov za gotovinsko plačevanje. Sem spadajo izdajatelji računov, ki morajo biti vključen v sistem davčne blagajne, osebe, ki bodo za storitev ali izdelek plačali z gotovino in ponudniki programske opreme.

Kaj morajo upoštevati posamezni subjekti, da bodo opravili plačilo storitve skladno z zakonom?

Podjetniki

Najbolj bodo na udaru podjetniki, ki se ukvarjajo s prodajo blaga, gostinstvom in tistim, ki svoje storitve opravljajo na domu. To so na primer trgovine, gostinski lokali, prodajalci na tržnici, frizerski saloni, ponudniki prostorov za športno rekreiranje in podobno. Ti bodo najbolj pod očesom inšpekcije ravno zato, ker jih bodo najlažje preverjali. Podjetniki, ki izdajajo račune za gotovinsko plačevanje, morajo imeti primerno programsko opremo, ki je povezana z internetom in v sistem davčnih blagajn. Njihov račun mora biti oblikovan v skladu z zakonom, med drugim mora imeti tudi QR kodo. Če imajo podjetniki vezano knjigo računov, mora biti tudi ta prijavljena v sistem. Vsak račun izdan z vezano knjigo, morajo potrditi preko spleto.

Potrošniki

Inšpekcija bo preverjala tudi potrošnike. Njihova glavna naloga je, da zahtevajo račun in ga obdržijo do svojega odhoda. Šele letos se je začelo obveščati, da bodo sankcionirani tudi potrošniki, če bodo kršili pravilnik sistema davčne blagajne, 2015 o tem praktično ni bilo govora.

Ponudniki programske opreme

Da bodo računi primerno oblikovani in bo povezava z bazo sistema davčnih blagajn delovala, so odgovorni ponudniki programske opreme. Če njihovi programi ne bodo ustvarjeni v skladu z zakonom, bodo kazensko odgovarjali tudi oni.

FURS je ugotovil več kršitev davčnih zavezancev

V zadnjih nekaj tednih je Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) opravila več temeljitih preiskav davčnih zavezancev, ki pri svojem poslovanju uporabljajo gotovino. Kot kažejo ugotovitve te državne finančne institucije, je še vedno opaziti precejšnje število nepravilnosti – teh naj bi bilo okoli šest odstotkov.

In za kakšne kršitve pravzaprav gre? Zavezanci so večinoma napake napravljali pri izdajanju računov v obliki, ki sploh ni več dovoljena, ali pa so izdajali račune iz vezanih knjig računov, ki predhodno niso bile potrjene pri Finančni upravi Republike Slovenije (spomnimo: od 31. januarja 2015 je obvezno izdajanje računov iz posebne vezane knjige računov, ki jo predhodno potrdi FURS). Ena izmed kršitev je bila tudi ta, da računov sploh niso izdajali.

V omenjenih primerih gre za posebno hude davčne prekrške. Globe so temu primerno visoke, saj znašajo od 20 tisoč do 250 tisoč evrov.

Vir: FURS

 

Davčne blagajne bodo obvezne z 2.1.2016

Vlada RS je pravkar objavila predlog zakona o davčnem potrjevanju računov, ki bo s seboj prinesel novo obvezo za podjetnike: uvedbo davčnih blagajn.

Elektronska podpora za davčne blagajne bo odprta od 1.12.2015 dalje, kar bo zavezancem dalo možnost, da postopoma preidejo na sistem davčnih blagajn oz. na sistem obveznega potrjevanja računov. A zadnji rok, da to storijo, bo 2.1.2016, ko se prehodno obdobje zaključi.

Novost: uvedba davčnih blagajn

Prehodno obdobje: 1.12.2015 – 2.1.2016

Zadnji rok za uvedbo davčnih blagajn: 2.1.2016

Predlog zakona, ki ga je objavila Vlada RS, pa določa tudi predhodno obdobje za tiste zavezance, ki uporabljajo vezano knjigo računov. To obdobje bo potekalo do 31.12.2017. S tem datumom bodo vsi zavezanci, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju, izbrali med uporabo elektronske naprave za izdajo računov ter uporabo vezane knjige računov.

Vir: SAOP