Zaščita znamke kot učinkovita preventiva

Marsikateri podjetnik se sprašuje, če je zaščita znamke res potrebna ali lahko shaja tudi brez tega. Res je, da postopek registracije blagovne znamke nekaj stane, vendar pa so pridobitve, ki na ta račun nastanejo tega vredne. Seveda to ni variantna, ki bi bila primerna za vsako podjetje. Tudi ne morejo vsa podjetja registrirati balgovno znamko. Si je pa priporočljivo vzeti čas za razmislek in se poglobiti v to področje. Veliko bolje je namreč poskrbeti za preventivne ukrepe, kot da imate kasneje resne težave.

Pa si poglejmo na primeru, zakaj je dobro zaščititi znamko. Na udaru na tem področju so predvsem uspešna in bolj prepoznavna podjetja, ki ponujajo kakovostne izdelke ali nekaj, kar ensoatvno izstopa. Imajo veliko strank, ki so navdušene nad njihovo ponudbo. V tem primeru se lahko hitro pojavi podjetje, ki se želi okoristiti na ta račun. Zato lahko namenoma kopira logotip priznanega podjetja. Lahko uporabi zelo podobne barve, vzorce, napise. Cilj je zmesti stranke in jih napotiti k sebi in jim ponuditi podobne izdelke. Stranka je v tem primeru želela kupiti točno določene izdelke, vendar ji je vmesno podjetje to preprečilo in ji ponudilo robo, običajno slabše kakovosti

Kako se temu izogniti?

To je torej eden od primerov, zakaj je priporočljivo, da še pred tem pripetljajem izvedete registracijo. Tako boste lahko v primeru, če se bo želelo katero podjetje okoristiti na vaš račun, lahko sprožili postopke. Tako bo mogel storilec kazensko odgovarjati. Običajno mora potem tako podjetje oškodovancu povrniti znesek v višini nastale škode.

Postopek registracije blagovne znamke se izvede prek Urada za zaščito intelektualne lastnine, če nameravate zaščito izvesti za območje Slovenije. Drugače se morate obrniti na tisto državo, za katero nameravate izvesti registracijo. Postopek lahko vodite samostojno ali pa za to najamete posrednika. Tako se boste izognili morebitnim zapletom in pomanjkljivo oddanim vlogam, kar lahko vse skupaj zapletejo.

Znamka – zakaj jo je dobro registrirati?

Blagovna znamka je bistvo vsakega podjetja. Gre za ime in logotip. To je torej prvi stik s strankami. Z njo podjetje sporoča svojo vizijo. Sporoča, s čim se ukvarja, kaj ponuja. Ker gre za tako pomemben prepoznavni znak podjetja in prvi vtis, ki ga ljudje dobijo, je smiselno narediti vse za to, da bi jo zaščitili.

Zakaj zaščititi znamko?

Kaj se lahko zgodi, če blagovne znamke ne zaščitite? Pa poglejmo primer. Neko uspešno in znano podjetje prodaja elegantno obutev visoke kakovosti. Cene za take čevlje so precej visoke. Vendar so stranke pripravljene odšteti toliko denarja, saj za to ceno dobi veliko. Neko drugo podjetje svojo linijo obutve predstavi pod logotipom, ki je zelo podoben tistemu, ki ga ima znano podjetje. Ko kupci pridejo v trgovino, jih lahko logotip zmede in laiki lahko mislijo, da gre za uveljavljeno znamko. Čevlje kupijo po bistveno nižji ceni, kar jih še dodatno spodbudi k nakupu. Vendar pa so bili v tem primeru prevarani, saj niso dobili tistega, kar so želeli.

Kako se temu izogniti?

Če bi uveljavljeno podjetje pred tem dogodkom zavarovalo blagovno znamko, potem bi prevaranta lahko prijavilo. Ker bi bilo ugotovljeno, da je do prevare res prišlo, bi goljuf plačal kazen v višini škode, ki je v tem primeru nastala. Tako Bi si uveljavljeno podjetje povrnilo vse izgube, ki so domnevno nastale zaradi kršitve blagovne znamke.

Postopek zaščite

Postopek zaščite blagovne znamke je drugačen če gre za zavarovanje blagovne znamke le znotraj države kot če nameravamo zavarovanje izvesti za več držav ali mogoče za celotno območje EU. Vendar pa je seveda prej smiselno pretehtati, če se nam to dejansko izplača. Odvisno, kako prepoznavno je naše podjetje in kolikšna je konkurenca. Vsekakor se bolje obnese preventiva. Že pregovor pravi, da je zvoniti po toči prepozno. Postopek zaščite je pri nas možno opraviti na Uradu za intelektualno lastnino.

Registracija blagovne znamke je pametna odločitev

Registracija blagovne znamke je pomemben del poslovanja, saj lahko na tak način zaščitite logotip vašega podjetja. Dobro je, če se za ta korak odločite čim prej. Na tak način določen znak oziroma kombinacijo znakov, ki predstavlja vaše podjetje, zaščitite pred konkurenco. V primeru, če bi kdo uporabljal vaš znak oziroma znak, ki mu je zelo podoben, ste upravičeni do tega, da podate prijavo.

Kako poteka postopek registracije blagovne znamke?

Registracija blagovne znamke je enostaven postopek. Vse, kar je potrebno, lahko uredite na Uradu za intelektualno lastnino. Vložiti morate prijavo. To storite tako, da izpolnite za to predviden obrazec. Ko Urad prejme vašo prijavo, najprej ugotovi, če je pravilno izpolnjena ter če izpolnjujete pogoje za ta postopek. Če je registracija blagovne znamke možna, se podatke o vašem podjetju oziroma o predlagani blagovni znamki objavi na njihovi spletni strani. Predlog o registraciji je tam objavljen 3 mesece. V tem času je na ogled zainteresirani javnosti. V primeru, če bi katero podjetje ugotovilo, da je predlagan logotip preveč podoben že obstoječemu, potem se lahko pritoži nad predlogom o registraciji. Če pa ni podana nobena pripomba, se po izteku tega obdobja izvede uradna registracija blagovne znamke. Treba je plačati potrebno pristojbino. Blagovna znamka je tako zavarovana za obdobje 10 let. Po preteku tega obdobja je treba podaljšati registracijo, ki nato ponovno velja za naslednjih 10 let.

Zavarovanje blagovne znamke izven meja države

Treba je poudariti, da, če se stranka odloči za naveden postopek registracije, je blagovna znamka registrirana le za območje Slovenije, medtem ko je treba v primeru, če se želi blagovno znamko registrirati za tujino (območje EU ali širše), je treba ubrati drugačne postopke, skladno s predpisi posamezne države, za katero želi podjetje izvesti registracijo.

Preventiva je vsekakor najboljša varianta

V primeru, če postane podjetje uspešno in širše prepoznavno, je možnost za kršenje blagovne znamke čedalje večja. Prav zato se je dobro zavarovati že z začetka pred vsemi nevšečnostmi, ki bi lahko nastajale na tem področju.

Registracija znamke v tujini

Vedno je dobro znamke izdelkov in storitev primerno zaščititi, saj to omogoča konkurenčnost na trgu in dolgoročno tudi poslovni uspeh. Na srečo je registracija znamke dokaj enostaven postopek, ki tudi ne terja pretirano visokega finančnega vložka, vseeno pa zahteva nekaj premisleka pred končno odločitvijo. To še posebej velja za podjetja, ki želijo svoje poslovanje razširiti na tuje trge – v takšnem primeru se zadeva namreč nekoliko zakomplicira, saj je treba znamko primerno zaščititi tudi zunaj izvorne države.

Registracija znamke v tujini se lahko opravi na različne načine

En izmed teh je nacionalna prijava v izbrani državi, ki poteka podobno, kot pri nas. Ta opcija bo najbolj prijazna za tiste, ki so vajeni delovanja tujih uradov in se znajdejo tudi v tujini, seveda pa se tovrstni postopki običajno urejajo preko zastopnikov. Nacionalna prijava se opravi na tujem uradu, kjer se vloži vso potrebno dokumentacijo za registracijo znamke in nato izvede postopek.

Druga možnost je mednarodna prijava, ki omogoča enostavno zaščito znamke v določenih državah. Prednost v tem primeru je ta, da se postopek začne kar na slovenskem uradu, torej ni komplikacij z obiskom tujine in komunikacijo s tujimi uradi. Po oddaji zahtevane dokumentacije in plačilu ustreznih pristojbin, se začne postopek na slovenskem uradu, nadaljuje pa se pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino. Ta opcija je odlična za zaščito znamke v državah zunaj Evrope.

Tretja možnost pa je evropska prijava, ki seveda omogoča zaščito znamke v evropskih državah. Tudi v tem primeru je postopek precej enostaven, posebna prednost te opcije pa je široka zaščita, ki velja za vse države članice Evropske unije. Tako je evropska prijava odlična odločitev za podjetja, ki želijo razširiti svoje poslovanje na evropski trg, predvsem za tista, ki načrtujejo širitve tudi v prihodnje, saj z enostavno registracijo pokrijejo široko področje potencialnih prihodnjih trgov.

Registracija blagovne znamke je šele uvod v zgodbo o uspehu

Kaj je potrebno storiti, če želimo imeti prepoznavno in uspešno blagovno znamko? Poleg truda, odrekanja in dobrega gospodarjenja, je potrebno poskrbeti tudi za varnost. To pa dosežemo z registracijo znamke.

Sanje vsakega podjetnika je izgraditev prepoznavne in uspešne znamke. Znamke, ki jo bodo ljudje povezovali s prijetnimi občutki. Pa vendar je takšna misija vse prej kot enostavna. Poleg vseh naporov skozi katere je potrebno iti, mora podjetnik obvezno poskrbeti za varnost. Tu ne mislimo na poslovanje v skladu s pravili, ki jih določa zakon ali izvajanje varnostne politike, ki je prav tako pomembna v podjetju. Govorimo o zaščiti intelektualne lastnine, kar znamka zagotovo je. Znamka bo postala priznana in uveljavljena, če jo bomo registrirali. S tem si bomo zagotovili pravice pri uporabi znamke v doseganje poslovnih ciljev. Predvsem pa je pomembno, da registracija prinese zaščito in prepoved uporabe znamke ali česar koli podobnega s strani konkurence. Znaka se po registraciji zavaruje za dobo od deset pa do dvajset let. Po izteku pa morate registracijo obnoviti, pri tem pa biti izjemno pozorni, da datuma za obnovitev ne zamudite, ker če ga preskočite, ga vaša konkurenca zagotovo ne bo. Registracija blagovne znamke se opravi na Uradu za intelektualno lastnino. Ker pa si po končanem procesu zagotovo ne želite neprijetnih presenečenj, predlagamo, da si pri tovrstnem postopku zagotovite pravno pomoč. Le tako boste lahko mirno spali, vedoč da ste storili vse kar je v vaši moči, da peljete podjetje proti uspešni in prepoznavni znamki.

Blagovna znamka za večjo prepoznavnost in profesionalnost

Lahko se odločite ali bo vaše podjetje le senca na trgu ali resen kos konkurenci. Kako si zagotoviti profesionalnost in prepoznavnost? Odgovor je blagovna znamka.

Blagovna znamka je pravno zavarovan znak ali kombinacija znakov. Te znaki omogočajo razlikovanje enakega ali podobnega blaga ali storitve. Je skupek znakov, ki jih je mogoče grafično prikazati, poleg tega pa znamka omogoča njenem lastniku pravico, da prepreči drugim podjetjem, da bi brez njegovega soglasja uporabljali znak, ki je enak ali pa na las podoben njegovi znamki. Ta omejitev velja za znake, ki so registrirani za podobne vrste blaga ali storitve. Neko drugo podjetje lahko uporabi podoben znak, vendar za označevanje storitev ali proizvodov, ki niso podobni oziroma ne predstavljajo konkurenčnosti.

Blagovna znamka se registrira tako, da se odda prijava na Uradu za intelektualno lastnino. Podjetniki lahko sami oddajo prijavo ali pa uporabijo zastopnika, ki je vpisan v register zastopnikov pri uradu. Prijava mora izpolnjevati pogoje za registracijo znamke. V primeru, da podobna ali enaka znamka že obstaja, ima lastnik prve znamke na voljo tri mesece časa, da vloži pisni ugovor zoper registracijo. V kolikor ni nikakršne pritožbe, oziroma ni vložena nikakršen ugovor, bo urad po plačilu potrebne pristojbine izdal odločbo o registraciji. Registrirana znamka traja deset let od datuma prijave. Po izteku časa, se znamka lahko poljubno krat obnovi za novo deset letno obdobje.  Stroški registracije blagovne znamke so odvisni od števila razredov mednarodne klasifikacije. Prijavna pristojbina, ki vključuje 3 razrede klasifikacije, znaša 100 evrov. Vsak naslednji razred pa znaša 20 evrov. Lahko bi rekli, da so minimalni stroški registracije za prvih deset let približno 250 evrov.

Osnove o blagovni znamki

Blagovna znamka igra veliko vlogo pri prepoznavanju podjetja in kakovosti ponudbe. Preden se boste lotili iskanja in registracije vaše blagovne znamke, morate poznati o tem poznati vsaj osnove.

  1. Poznavanje pomena blagovne znamke

Pomembno je, da veste, kaj znamka je oziroma kaj ni. Blagovna znamka je oblika intelektualne lastnine, sestavljene iz besed, fraze, simbola in oblikovalskih značilnosti, ki ločujejo vaše produkte od produktov konkurence. Pomen blagovne znamke je, da z intelektualno lastnino združuje produkte istega podjetja in jih ločuje od ostalih podjetij.

  1. Kje želite tržiti vašo znamko?

Želite prodajati vaš produkt le v lokalni okolici, znotraj države, ali mednarodno? Od tega je odvisno, če se vam jo splača registrirati in kje se vam jo splača registrirati. Za trženje blagovne znamke znotraj Slovenije, je dovolj registracija na Uradu RS za intelektualno lastnino. Druge možnosti so prijave pri uradu Evropske unije za harmonizacijo notranjega trga ali mednarodna prijava, ki je tudi možna pri slovenskem uradu.

  1. Preverite, če kdo že uporablja blagovno znamko

Preverite ali že obstaja podjetje, ki trži svoje produkte z isto blagovno znamko. To je zelo pomembno, saj se želite izogniti kasnejšim sporom, ki se lahko končajo s sodbo. Če je blagovna znamka že samo podobna preveč, tako da bi lahko zmedla kupce, potem ni primerna.

  1. Izberite pravo blagovno znamko

Vaša znamka naj vsebuje kreativno ime, vendar dovolj znano besedo, da si jo bodo kupci lažje zapomnili. Pri tem pomislite na to, s kakšnim poslom se ukvarjate in kdo so vaši kupci.

Ima vaše podjetje svojo blagovno znamko?

Blagovna znamka je pomemben del podjetja, saj je prav ta tista, po čemer si ga ljudje lažje zapomnijo in prikličejo v spomin, ko vidijo znake ali napise. Zato je potrebno pred registracijo le-te dobro premisliti kakšna naj bo, da bo čim bolje opisovala podjetje in ga razlikovala od ostalih v panogi. Kaj vse lahko torej z njo dosežemo?

1. Stranke lažje najdejo neko podjetje

Blagovna znamka je lahko ključna stvar, ki bo pritegnila kupca k odločitvi o nakupu. V poslovnem svetu je namreč veliko podjetij, ki ponujajo iste usluge, blagovna znamka pa je tista, po kateri si bodo ljudje nemudoma zapomnili vaše podjetje, zaradi česar bodo manj verjetno iskali konkurenco.

2. Podjetje lažje najame nove delavce

Blagovna znamka namreč pri ljudeh vzbuja neke pozitivne občutke in zaupanje, zato je podjetje iskalcem zaposlitve bolj privlačno. Tako se več ljudi zanima za zaposlitev v takšnem podjetju, kot pa pri konkurenci, ki je nima.

Blagovna znamka.

3. Podjetje je bolj prepoznavno na socialnih omrežjih

Ko ljudje iščejo podjetje na socialnih omrežjih, namreč v iskalnik najpogosteje vnašajo ravno to ključno besedo. Več kot je ljudi, ki gledajo za podjetjem, več strank to prinaša in tudi večjo prepoznavnost znamke.

4. So lahko odlično sredstvo prikaza dejavnosti podjetja

Blagovna znamka ni nujno beseda. Grafični oziroma slikovni prikaz je še boljša izbira, saj je univerzalen, ker ga lahko prepoznajo po vsem svetu. S pomočjo logotipa lahko ljudem sporočimo informacije o podjetju, njegovih produktih in storitvah.

5. Nikoli ne utonejo v pozabo

Nekatera znana podjetja držijo svojo blagovno znamko že več kot sto let. Na primer vsakdo pozna podjetje Coca-cola, Pepsi ali Mc`Donalds.

Blagovna znamka

Blagovna znamka je beseda ali simbol, ki se uporablja za identifikacijo določenega prodajalca oziroma proizvajalca. V gospodarskem prometu le ta omogoči razlikovanje blaga oziroma storitev enega podjetja od storitev ali blaga drugega podjetja. Potrošnikom znamka sporoča ugled, kakovost, zanesljivost in varnost ter pomeni orodje oglaševanja in prodaje.

Porabniki s(m)o iz dneva v dan zahtevnejši in želimo za svoj denar le najboljše, zato med vsemi izdelki ali storitvami izberemo vedno le najboljše in tisto kar nam prinese lagodje ter srečo na kar se da ugoden način.

Označevanje blaga z določenimi simboli in znaki namenjeni sporočati potrošniku od kje blago izvira, sega daleč v preteklost. Trgovci so že zgodaj začeli uporabljati raznorazne simbole s katerimi so razlikovali blago med seboj. Že v času starih Rimljanov in Grkov je bilo običajno, da so urezovali raznorazne znake v glinene posode, največkrat so bile to inicialke imena avtorja izdelka. V srednjem veku so se začele opredeljevati mnoge podrobnosti glede pravic izkoriščanja blagovne znamke.
Ob koncu 16. stoletja je tako imel vsak trgovec že svojo lastno znamko, s katero je lahko opredelil čemu je izdelek ali storitev namenjena.

Kot lahko sami vidimo, se znamke uporabljajo že stoletja, že od takrat, ko se s posamezno trgovino oziroma dejavnostjo ni ukvarjala le ena oseba, ampak različne osebe, ki so prodajale blago določene vrste na istem trgu ali v istem mestu. Z zmedo na tržišču je tako postala potreba po identifikaciji blaga različnih trgovcev. Primerno sredstvo označevanja so poimenovali blagovna znamka. Ta je postala sestavni del poslovanja, zato jo pravo obvaruje pred zlorabo in uporabo enakih znakov ali simbolov drugih oseb.

Znamko varuje znak, pod katerim pravne ali fizične osebe na trgu ponujajo svoje blago ali storitve. Da bi pa bila vsaka verodostojna, jo je potrebno registrirati, ker lahko le na tak način tržni subjekti razmeroma enostavno uveljavljajo pravice v primeru sporov in kršitev.

Ko registriramo znamko moramo vedeti kakšen znak sploh lahko registriramo. Simbol, znamka mora biti privlačna za ciljno skupino uporabnikov in ne smemo si dovoliti, da bi potrošniki dobili napačno predstavo o našem podjetju, zato moramo pri izbiri prave resnično razmisliti o tem, kaj nas najbolje predstavlja kot podjetje.

Blagovne znamke predstavljajo status v družbi, življenjski stil, ”bahanje” med najstniki, ločevanje revnih in bogatih ali le utrditev podobe o sebi. Denarni vložek v ime blaga doprinese veliko nepravilnosti v razmišljanju človeškega uma. Velikokrat se zgodi, da ljudje razmišljajo površinsko in sodijo sočloveka po tem, kaj ima na sebi in kaj ga obdaja.

Vsi si želimo le eno, da bi nas družba in svet, ki je vsak dan hujši, sprejela. Zato se poraja nova težava v industriji blagovnih znamk imenovana ponarejanje. Proizvodnja ponaredkov je postala prava industrijska panoga, saj gredo vsi produkti v promet predvsem na neorganiziranih in nezahtevnih trgih. Lastniki blagovnih znamk ugotavljajo, da so nekateri ponaredki tako zelo dobri in na pogled težko ločljivi, tako da je njihovo pristnost mogoče preveriti le s kemičnimi in drugačnimi analizami.

Dandanes so znamke prisotne na vsakem koraku, saj nam kot končnim uporabnikom nudijo oporo pri nakupu in prihranek na času. Na trgu bo vedno več znamk, imen, simbolov. Proizvajalci bodo vedno močneje tekmovali med seboj in le od nas je odvisno, kateri bomo podarili pokal.